Android

Работна среда и култура

МенторМейт започва разработка на Android приложения преди повече от осем години. От тогава се разработват приложения за всички актуални версии на Android, започвайки от 1.6 до най-­новите. Отличителна черта за екипът е, че винаги се стреми да е в крак с новостите и възможностите, които предоставят новите версии на операционната система.

Android екипът е разпределен в София, Пловдив и Варна. Разработчиците са експерти в областта и притежават дългогодишен опит в работата с мобилни приложения. Една от от целите ни e да създаваме уютна и приятелска атмосфера на работа, където всеки се чувства спокоен да сподели своето мнение, да даде предложения за подобрения – както технологични, така и идеи за подобрение на процеса на работа. Това позволява да поддържаме среда, в която всеки може да се учи от другия и непрекъснато да се усъвършенства.

Стремим се да използваме винаги най-новите технологии, както в софтуерен, така и в хардуерен план. През годините сме имали възможност да работим по най­различни проекти, включително и такива, които изискват интеграция с външен хардуер.

Начело на екипа

Eлеонора Георгиева

Director of Software Development and Compliance

Compliance Guru & Groundbreaker

Като Director of Software Development за Android & Java практиките ни и Director of Compliance в МенторМейт, Елеонора успява успешно да комбинира двете си най-силни умения – разработка на софтуер и ръководене на хора. И благодарение на тях предоставя успешни решения на клиентите на компанията.

Тя е мениджър на Android и Java отделите, комуникира директно с клиентите на МенторМейт, има отлични умения за разработване на Java и Android приложения и обича да помага на екипа си при избора на подходящи платформи и в решаването на сложни проблеми, за да се покрият в максимална степен нуждите на клиентите.

Елеонора е един от първите членове на екипа на МенторМейт в България, като и до днес с удоволствие подпомага екипа и клиентите на компанията при изграждането на успешни enterprise решения.

Запознайте се с част от екипа

Самуил Яновски
Software Development Lead - Android
Димитър Николов
Software Development Lead - Android
Станислав Станчев
Senior Android Developer
Гюрай Мюмюн
Android Developer

Технологии и проекти

Android SDK
Java
Kotlin
Bluetooth / BLE
NFC

Основният движещ фактор в Ментормейт е крайният продукт да бъде наистина добър и удовлетворяващ нуждите на нашите клиенти. В същото време продуктът трябва да предоставя необходимата функционалност, така че крайният потребител да остане доволен.

Една част от проектите, които разработваме, са в сферата на здравеопазването, като там попадат приложения за болнични институции, пациенти, следене на определени медицински параметри и други. Основното при тези приложения е, че те трябва да са изключително надеждни, защото от тях зависи здравето на хората, а в някои случаи и техния живот. Примери за такива приложения са Spok и Kaviva.

Друг сегмент от проекти, които разработваме, са насочени към училища и ученици в САЩ. Интересното при тези приложения е, че те имат пикове на употреба в зависимост от времето през учебната годината или други обстоятелства.

Разработили сме и множество приложения, насочени към крайния потребител – от електронни магазини, през рекламна дейност (NativeX) до спортни и фитнес приложения (blackriver).

Други приложения, които разработваме, са насочени към бизнес потребители, които са в хардуерната индустрия и/ или поддържат набор от инструменти за техници. Най-сложното нещо при разработката на тези приложения е, че трябва да работят на 100% със зададения хардуер и не трябва да има никакви разминавания при изчисленията.

Започнете

Работа при нас