Android

Работна среда

Екипът ни започва да разработва Android приложения преди повече от осем години, като се стремим винаги да сме в крак с възможностите, които предоставят новите версии на операционната система.

През изминалите години сме имали възможност да работим с най-различни проекти, включително и такива, които изискват интеграция с външен хардуер. Разработчиците ни са експерти в областта и притежават дългогодишен опит в работата с мобилни приложения. Почти 50% от хората в екипа са от над 5 години в компанията. Една от целите на екипа ни е да поддържаме среда, в която всеки може да се учи от другия и непрекъснато да се усъвършенства.

За екипа

20+ човека
Брой специалисти в екипа
4 локации
София, Пловдив, Варна и дистанционно
5+ години
Половината от хората в екипа са от над 5 години в компанията
Технологии
JetPack
Bluetooth / BLE
Kotlin
Java
Android SDK
През изминалите години сме имали възможност да работим с най-различни проекти, включително и такива, които изискват интеграция с външен хардуер. Разработчиците ни са експерти в областта и притежават дългогодишен опит в работата с мобилни приложения. Почти 50% от хората в екипа са от над 5 години в компанията. Една от целите на екипа ни е да поддържаме среда, в която всеки може да се учи от другия и непрекъснато да се усъвършенства.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

В Android екипа се стремим да създаваме уютна и приятелска атмосфера на работа, където всеки се чувства спокоен да сподели своето мнение, да даде предложения за подобрения – както технологични, така и идеи за подобрение на процеса на работа. 

Членовете на екипа активно участват в презентации и обучения с цел обмяна на знания и умения. Част от темите, по които хора от екипа са изнасяли лекции и обучения включват Jetpack Compose, The Power of Developing with Kotlin и други. 

По този начин се стремим да създадем ползотворна среда за развитие и обучение на всеки един член от екипа, както и възможност за споделяне и обмен на натрупаните знания с други професионалисти.

Проекти

Проекти

Основният движещ фактор в МенторМейт е крайният продукт да бъде наистина добър и удовлетворяващ нуждите на нашите клиенти. В същото време продуктът трябва да предоставя необходимата функционалност, така че крайният потребител да остане доволен.

Проектите, по които работим в Android екипа, са в разнообразни сфери ― от здравеопазване, земеделие (AgJunction) и финанси през рекламна дейност, лайфстайл (Building Brave,Night.bg) и търговия. 

В областта на здравеопазването сме разработили редица проекти за болнични институции, пациенти, следене на определени медицински параметри и други. Общото при тях е, че трябва да са изключително надеждни, защото от тях зависят здравето и дори живота на хората. Примери за такива приложения са Spok, POPS!, Last Mile Health.

Разработили сме и множество приложения, насочени към крайния потребител ― електронни магазини, рекламна дейност (NativeX), спортни и фитнес приложения (Ride Spot), както и такива, ориентирани към бизнес потребители, които са в хардуерната индустрия и/или поддържат набор от инструменти за техници.

Процеси

Процеси

Повечето проекти в МенторМейт се разработват по Agile (обикновено Scrum) методология и това важи с пълна сила и за Android приложенията. Освен стандарните stand-up, planning и review срещи, често срещана практика е разработчиците да вземат активно участие и в дизайн ревю сесии. 

Това дава възможност на техническите лица в екипа ни да имат влияние върху визията на проекта и да дават препоръки относно функционалностите на приложението.

От технологична гледна точка се стараем да се придържаме максимално до библиотеките и средствата за разработка, препоръчани от Google. Целта на тази практика е да поддържаме общи стандарти за качеството на кода в повечето Android проекти.

За екипа

20+ човека
Брой специалисти в екипа
4 локации
София, Пловдив, Варна и дистанционно
5+ години
Половината от хората в екипа са от над 5 години в компанията
Технологии
JetPack
Bluetooth / BLE
Kotlin
Java
Android SDK

Запознайте се с екипа

Екип

Запознайте се с част от отдела

Eлеонора Георгиева

VP of Delivery
София, България

Георги Каранедялков

Senior Android Developer
София, България

Димитър Николов

Software Development Lead - Android
Пловдив, България

Станислав Станчев

Senior Android Developer
София, България

Борислав Димитров

Senior Android Developer
София, България

Гюрай Мюмюн

Senior Android Developer
София, България

Красимир Гатев

Senior Android Developer
София, България
свободни Android позиции

Присъединете се към нас