BA

Работна среда и култура

Екипът от бизнес анализатори е един от най-бързо развиващите се в МенторМейт и през 2017 г. нарасна с почти 50%. Към момента включва 15 опитни специалисти, работещи в офисите в София, Пловдив и Варна. Те притежават отлични професионални знания, опит, мотивация, колективен дух и лидерски качества.

Основната задача на бизнес анализаторите в МенторМейт е да изследват нуждите на клиентите ни, да идентифицират проблеми и да дефинират изискванията, на база на които да се извърши софтуерната разработка и да се предостави крайно решение, покриващо в максимална степен специфичните им бизнес потребности.

Предизвикателствата са неразделна част от ежедневието на бизнес анализаторите. Те включват участие в разнообразни по обхват, тематика и продължителност проекти и засягат множество звена, бизнес сфери и партньори на компанията на международно ниво. Комуникацията, колаборацията и работата в мултинационална среда им дава възможност да бъдат гъвкави и креативни, да прилагат разнообразни техники за бизнес анализ, да разширяват знанията си за различни бизнес сфери и технологии.

Ценим споделянето на знания както в екипа, така и в компанията като цяло. По-опитните специалисти влизат в ролята на ментори за новите служители с цел по-лесното им адаптиране и приобщаване към компанията, както и да подпомагат бъдещото им развитие. Допълнителна възможност за това е и участието в разнообразния набор от технически и soft skills обучения, както и различни knowledge-sharing презентации.

Запознайте се с част от екипа

Жени Кючукова

Director of Quality and Process

Trainer & Godmother

Като Директор по качеството и процесите в МенторМейт, Жени отговаря за управлението, обучението и наемането на Quality Assurance специалисти. Тя се стреми винаги да използва най-новите и добри методи за тестване, за да надгражда знанията и уменията на QA екипа и за да подобрява непрекъснато QA процесите в компанията. По време на кариерата си в МенторМейт, Жени осъществява успешна обучителна програма за повече от 40 QA стажанти и е участвала в повече от 30 различни проекта, работейки както с български, така и с американски специалисти.

Тя е “out of the box thinker” и още от ранна възраст умишлено е започнала да търси и намира логически несъответствия в компютърните игри, които е играела. Сега продължава да го прави като хоби и казва “Никога не съм играла игра, в която да не забележа безброй бъгове.”

Софтуерните дефекти понякога биха могли да костват милиони, да сринат цял бизнес, или дори да разрушат нечий живот, затова Жени се старае да използва най-добрите методи, чрез които да постигне високо качество и интуитивен софтуер за клиентите на МенторМейт.

Технологии и проекти

JIRA
Confluence
Pivotal Tracker

В МенторМейт бизнес анализаторите имат възможност да участват в проекти от разнообразни бизнес сфери като здравеопазнане (Spok, POPS!, Kaviva), финанси (WeVest), обучение (Foss), управление на ресурси (Twin City), лайфстайл (blackriver) и др, както и да работят с клиенти с различен опит и експертиза. Не на последно място, в компанията работим с широк набор от езици за програмиране и технологии, което прави работата интересна и динамична и дава възможност за постоянно обогатяване на техническите познания на хората от екипа.

В МенторМейт бизнес анализаторите се включват в процеса още преди стартирането на софтуерната разработка, като участват в така наречените rapid ediation сесии с клиента. По време на тези сесии те работят в екип от Solution Architects и UX/UI дизайнери от американския офис на ММ и се опитват да добият максимално разбиране за нуждите на клиента, да идентифицират всички засегнати лица, както и да предложат възможно най-добрите решения. На този етап се формулират бизнес изискванията, определя се обхвата на проекта, идентифицират се epics (основни функционалности на системите) и се изготвя плана за разработка.

В МенторМейт бизнес анализаторите са специализирани в извършването на бизнес анализ чрез Agile software development. Използват се различни agile методологии според спецификите на проекта. В процеса на разработка те работят активно с екип от различни специалисти – ръководители на проекти, софтуерни архитекти, програмисти, UX/UI дизайнери и QA. Неразделна част от ежедневието е и непрекъснатата комуникация с представители на клиентите. Бизнес анализаторите практикуват и развиват своите soft skills (комуникативност, способност за решаване на проблеми, работа в екип, способност за организиране на времето, както и ръководни умения), като участват активно в срещи с всички заинтересовани страни.

Започнете

Работа при нас