BA

Работна среда и култура

Екипът от бизнес анализатори е един от най-бързо развиващите се в МенторМейт и през 2017 г. нарасна с почти 50%. Към момента включва 22 опитни специалисти, работещи в офисите в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Русе. Те притежават отлични професионални знания, опит, мотивация, колективен дух и лидерски качества.

Основната задача на бизнес анализаторите в МенторМейт е да изследват нуждите на клиентите ни, да идентифицират проблеми и да дефинират изискванията, на база на които да се извърши софтуерната разработка и да се предостави крайно решение, покриващо в максимална степен специфичните им бизнес потребности.

Предизвикателствата са неразделна част от ежедневието на бизнес анализаторите. Те включват участие в разнообразни по обхват, тематика и продължителност проекти и засягат множество звена, бизнес сфери и партньори на компанията на международно ниво. Комуникацията, колаборацията и работата в мултинационална среда им дава възможност да бъдат гъвкави и креативни, да прилагат разнообразни техники за бизнес анализ, да разширяват знанията си за различни бизнес сфери и технологии.

Ценим споделянето на знания както в екипа, така и в компанията като цяло. По-опитните специалисти влизат в ролята на ментори за новите служители и подпомагат по-лесното им адаптиране и приобщаване към компанията, както и бъдещото им развитие. Допълнителна възможност за това е и участието в разнообразния набор от технически и soft skills обучения и различни knowledge-sharing презентации.

Начело на екипа

Силвия Петрова

Business Analyst Manager

Dynamic Leader & Passionate Chessmaster

Силвия започва кариерата си като програмист, а по-късно се присъединява към екип от бизнес анализатори в компания от банковия сектор. Започва в МенторМейт през 2012 г. като Senior Business Analyst по проект в сферата на здравеопазването, след което работи и по такива за управление на собствеността, финансово планиране и др.

В момента ръководи екипа от бизнес анализатори в компанията, като отговорностите ѝ също включват развитието на хората в него, организиране на обучения, подбор и менторинг на нови кадри. Като едно от най-големите си професионални постижения определя именно факта, че успява да изгради екип от отлични бизнес анализатори, които работят активно и допринасят за успеха на проектите в МенторМейт. В резултат на приноса им за проектите отделът се разрасна с над 50% за период от една година.

Силвия има сертификати за Eliciting and Writing Effective Requirement, Business Analysis Foundation и Querying databases with ANSI SQL, а бъдещите ѝ интереси са насочени към AI.

Интересен факт за Силвия е, че е започнала да играе шах, когато е била в детската градина. Свободното си време прекарва със семейството и приятелите си, далеч от шума на града.

Технологии и проекти

JIRA
Confluence
Pivotal Tracker
Agile
Draw-io
Google docs
Google slides
Kanban
Plan it poker
Scrum
Trello
Visio
Whimsical

В МенторМейт бизнес анализаторите имат възможност да участват в проекти от разнообразни бизнес сфери като здравеопазнане (Spok, POPS!, Kaviva), финанси (WeVest), обучение (Foss), управление на ресурси (Twin City), лайфстайл (blackriver) и др, както и да работят с клиенти с различен опит и експертиза. Не на последно място, в компанията работим с широк набор от езици за програмиране и технологии, което прави работата интересна и динамична и дава възможност за постоянно обогатяване на техническите познания на хората от екипа.

В МенторМейт бизнес анализаторите се включват в процеса още преди стартирането на софтуерната разработка, като участват в така наречените rapid ediation сесии с клиента. По време на тези сесии те работят в екип от Solution Architects и UX/UI дизайнери от американския офис на ММ и се опитват да добият максимално разбиране за нуждите на клиента, да идентифицират всички засегнати лица, както и да предложат възможно най-добрите решения. На този етап се формулират бизнес изискванията, определя се обхвата на проекта, идентифицират се epics (основни функционалности на системите) и се изготвя плана за разработка.

В МенторМейт бизнес анализаторите са специализирани в извършването на бизнес анализ чрез Agile software development. Използват се различни agile методологии според спецификите на проекта. В процеса на разработка те работят активно с екип от различни специалисти – ръководители на проекти, софтуерни архитекти, програмисти, UX/UI дизайнери и QA. Неразделна част от ежедневието е и непрекъснатата комуникация с представители на клиентите. Бизнес анализаторите практикуват и развиват своите soft skills (комуникативност, способност за решаване на проблеми, работа в екип, способност за организиране на времето, както и ръководни умения), като участват активно в срещи с всички заинтересовани страни.

Започнете

Работа при нас