BA

Работна среда

Това е един от най-бързо нарастващите екипи в МенторМейт, като само за 3 години броят на специалистите в него се е утроил.

A smiling man holding a cup of coffee sitting in front of his working desk
Бизнес анализаторите изследват нуждите на клиентите ни, откриват проблеми и дефинират изискванията, на база на които се разработва софтуерът. В процеса на разработка те си сътрудничат активно с колеги от различни екипи – ръководители на проекти, софтуерни архитекти, разработчици, UX/UI дизайнери и QA специалисти. Неразделна част от ежедневието им е и непрекъснатата комуникация с клиента, което изисква те непрестанно да практикуват и развиват своите soft skills.

За екипа

30+ човека
Брой специалисти в екипа
1 място
най-бързо нарастващ екип в компанията
5 локации
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе
Технологии
Whimsical
Visio
Trello
Scrum
Plan it poker
Kanban
Google slides
Google docs
Draw-io
Agile
Pivotal Tracker
Confluence
JIRA
Бизнес анализаторите изследват нуждите на клиентите ни, откриват проблеми и дефинират изискванията, на база на които се разработва софтуерът. В процеса на разработка те си сътрудничат активно с колеги от различни екипи – ръководители на проекти, софтуерни архитекти, разработчици, UX/UI дизайнери и QA специалисти. Неразделна част от ежедневието им е и непрекъснатата комуникация с клиента, което изисква те непрестанно да практикуват и развиват своите soft skills.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

По-опитните бизнес анализатори влизат в ролята на ментори за новите колеги и подпомагат по-лесното им приобщаване към компанията и бъдещото им развитие. В същото време  вътрешни обучения на технически (cloud & DevOps, web services, SQL, version control, Android development и т.н.) и soft skills теми, както и knowledge-sharing презентации са източник на познания и споделен опит за всички членове на екипа. 

В края на 2019 г. МенторМейт организира първата си DevTalks презентация на ВА тема, в която двама наши специалисти представиха бизнес анализа от гледна точка на технологиите и социалното въздействие. Два проекта, които разработваме (в сферата на здравеопазването и алтернативните технологии), бяха финалисти в конкурса за ВА проект на 2019 година, организиран от Международния институт по бизнес анализ (IIBA). През 2020 година IIBA отличи два проекта на екипа като BA проекти на годината, които се класираха на второ и трето място.

Проекти

Проекти

В компанията работим с широк набор от езици за програмиране и технологии, което прави работата на бизнес анализаторите много динамична и дава възможност за постоянно обогатяване на техническите познания на екипа.

ВА специалистите ни имат също възможността да участват в проекти от разнообразни сфери на бизнеса например здравеопазване (POPS!, Last Mile Health, Kaviva), финанси (WeVest), образование (Edmentum), земеделие (DTN, AgJunction), управление на ресурси (Twin City Outdoor Services) и лайфстайл (RideSpot, Building Brave, blackriver, The Great Northern) и други.

Процеси

Процеси

В МенторМейт бизнес анализаторите изследват потребностите на клиента, следвайки принципите на Agile методологията. Те се включват в проекта още преди стартирането на софтуерната разработка, като участват в така наречените project definition сесии с клиента. По време на тези сесии те работят заедно със Solution Architects и UX/UI дизайнери и се опитват да добият максимално разбиране за нуждите на клиента, да идентифицират всички засегнати лица, както и да предложат възможно най-добрите решения.

На този етап те формулират бизнес изискванията, определят обхвата на проекта, идентифицират epics (основни функционалности на системите) и изготвят плана за разработка. Тяхната роля е да помагат както на клиента, така и на разработващия екип и остават част от проекта до неговия край.

За екипа

30+ човека
Брой специалисти в екипа
5 локации
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе
1 място
най-бързо нарастващ екип в компанията
Технологии
Whimsical
Visio
Trello
Scrum
Plan it poker
Kanban
Google slides
Google docs
Draw-io
Agile
Pivotal Tracker
Confluence
JIRA

Запознайте се с екипа

Екип

Запознайте се с част от отдела

Силвия Петрова

Business Analyst Manager
София, България

Александър Александров

BA Lead
Пловдив, България

Магдалена Червенкова

BA Lead
София, България

Веселина Василева

Senior Business Analyst
Пловдив, България

Елвис Бабуров

Senior Business Analyst
София, България

Невена Цонева

Senior Business Analyst
София, България

Христо Бахчеванов

Senior Business Analyst
София, България

Ясена Пейчева

Business Analyst
Варна, България
Свободни BA позиции

Присъединете се към нас