Работна среда

Business Analysis

Това е един от най-бързо нарастващите екипи в МенторМейт, като само за 3 години броят на специалистите в него се е утроил.

Бизнес анализаторите помагат на клиентите ни в подобряването на техните процеси, продукти и услуги. Те изследват потребностите на клиентите ни, откриват и анализират проблеми и дефинират изискванията, на база на които се разработва софтуерът. В процеса на разработка те си сътрудничат активно с колеги от различни екипи – ръководители на проекти, софтуерни архитекти, разработчици, дизайнери и Quality Assurance специалисти, както и Product Managers, Product Owners и други представители на клиента. Неразделна част от ежедневието им е и непрекъснатата комуникация с клиента, което изисква те непрестанно да практикуват и развиват своите лидерски и технически умения.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

По-опитните бизнес анализатори влизат в ролята на ментори за новите колеги и подпомагат по-лесното им приобщаване към компанията и бъдещото им развитие. В същото време  вътрешни обучения на технически (Cloud & DevOps,  DB & SQL, CMS & SEO, Web Services, Mobile Development и т.н.) и soft skills теми, както и споделянето на  практически опит от други бизнес анализатори са източник на познания за всички членове на екипа. 

В края на 2019 г. МенторМейт организира първата си DevTalks презентация на Вusiness Аnalysis тема, в която двама наши специалисти представиха бизнес анализа от гледна точка на технологиите и социалното въздействие. Два проекта, които разработваме (в сферата на здравеопазването и алтернативните технологии), бяха финалисти в конкурса за Вusiness Аnalysis проект на 2019 година, организиран от Международния институт по бизнес анализ (IIBA). През 2020 година IIBA отличи два проекта на екипа като Business Analysis проекти на годината, които се класираха на второ и трето място.

Проекти

Проекти

В компанията работим с широк набор от езици за програмиране и технологии, което прави работата на бизнес анализаторите много динамична и дава възможност за постоянно обогатяване на техническите познания на екипа.

Вusiness Аnalysis специалистите ни имат също възможността да участват в проекти от разнообразни сфери на бизнеса например здравеопазване (HB Healthcase Safety, Large Pharmaceutical Company, Behavioral Healthcare Company, POPS!, Last Mile Health, Kaviva, Visana), финанси (WeVest), образование (Junior Achievement, Edmentum, Torace, Jostens), земеделие (DTNAgJunction), управление на ресурси (Twin City Outdoor Services), промишленост (Custom Cabinetry Company) и лайфстайл (FOSS Swim School, RideSpot, Building Brave, The Great Northern, Savage Kitchen) и други.

 

Процеси

Процеси

В МенторМейт бизнес анализаторите изследват потребностите на клиента, следвайки принципите на Agile методологията. Те се включват в самото начало на проекта, още преди стартирането на софтуерната разработка, и остават част от него до самия край.

В началото на проекта бизнес анализаторите се запознават и анализират бизнеса и процесите на клиентите, проучват пазара и конкурентите, използват разнообразни техники, за да добият максимално разбиране за нуждите на клиента, да идентифицират всички засегнати лица, както и да предложат възможно най-добрите решения. Те помагат на клиентите в приоритизирането на бизнес изискванията, дефинирането на обхвата на проекта и идентифицирането на рискове.

Като свързващо звено между бизнеса и екипа от разработчици, бизнес анализаторите се грижат също така и за правилното разбиране на целта на проекта, документирането и комуникирането на изискванията към всички заинтересовани лица, доброто планиране в процеса на разработка и са основен двигател за успешното доставяне на проектите.

За екипа
30+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
с развита практика
1 място
най-бързо нарастващ екип в компанията
Технологии

Технологии

Agile logo
Agile
Scrum logo
Scrum
Kanban logo
Kanban
Jira logo
JIRA
Confluence logo
Confluence
Visio logo
Visio
Draw-io logo
Draw-io
Whimsical logo
Whimsical
Figma logo
Figma
Plan it poker logo
Plan it poker
Trello logo
Trello
Google docs logo
Google docs
Google Slides logo
Google slides
Екип

Запознайте се с част от отдела

свободни BA позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.