Работна среда

Continuation Engineering

Continuation Engineering (CE) екипът ни доразвива софтуерния продукт, след като вече е пуснат на пазара. Грижим се да работи и изглежда добре на всички предвидени платформи, да има всички инсталирани security patches и да няма downtime.

Хората в екипа са средно с над 10 години технологичен опит. Това е продиктувано от естеството на дейността, защото Сontinuation Еngineering специалистите ни работят едновременно по няколко проекта с разнообразни технологии и различна инфраструктура. Те поддържат софтуерните системи след излизане от активна разработка, което включва както промени в клиентските изисквания като SEO, UI и UX оптимизации, така и промени, наложени от използваните технологии – извеждане от употреба на остарели cloud услуги, нови версии на браузъри, нови операционни системи, нови мобилни устройства.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

За да реагираме възможно най-бързо при спешна поръчка от клиента, 20-30% от работния ден на Сontinuation Еngineering специалистите е освободен от регулярни задължения. Същевременно, когато липсва спешно клиентско запитване, хората ни използват тези часове за обучение. Те посещават онлайн курсове за различни технологии или се свързват с колеги от други екипи и с тяхна помощ надграждат знанията си.

Вътрешно в МенторМейт организираме и разнообразни обучения, чрез които Сontinuation Еngineering екипът усъвършенства уменията си, например soft skills сесии. Организираме също cross-client обучения, където Сontinuation Еngineering хората се включват в проекти от други практики, за да могат при нужда да заместят отсъстващи колеги.

Проекти

Проекти

В началото клиенти на екипа са 8-9 компании. В момента броят им надхвърля 40, а бизнесът им варира в широк спектър – медицински софтуер (POPS! Diabetes Care), снегопочистване (Twin City Outdoor Services), платформа за колоездачи (Ride Spot), управление на големи търговски центрове, управление на лични финанси (WeVest), доставяне на интернет свързаност на отдалечени места, резюмиране на бизнес литература (Soundview), туроператорска дейност и т.н. 

Приложенията, за които се грижи Сontinuation Еngineering екипът, се основават на разнообразни технологии и езици – cloud-native AWS с Java и Azure с .Net, .Net, PHP, Python, Ruby, Node.js, native iOS и Android, Angular, React и др. Голяма част от продуктите са разработени в МенторМейт, а други принадлежат на външни клиенти.

Процеси

Процеси

През септември 2018 г. специалисти от различни практики в МенторМейт се събират и създават Сontinuation Еngineering екипа. Немалко хора се присъединяват, след като дълго време са работили по самата разработка на дадено приложение. В екипа няма Project Manager и Scrum Master и съвсем естествено броят на хора на Senior ниво е много висок.

За разлика от повечето отдели в МенторМейт, където използваме Scrum методологията, работата на Сontinuation Еngineering екипа с повечето клиенти е организирана според Kanban и следва най-приоритетните нужди на клиента. Липсата на цикличност (спринтове) позволява гъвкавост и олекотява процеса, а наличието на по-малко срещи означава по-рядко прекъсване на работния процес. Така членовете на Сontinuation Еngineering екипа имат свободата сами да приоритизират дневните си задачи.

За екипа
30+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Русе и дистанционно
10 години
Среден професионален опит
Технологии

Технологии

Ruby logo
Ruby
dotNet logo
.Net
React logo
React
Python logo
Python
PHP logo
PHP
Node.js logo
Node.js
Java logo
Java
iOS logo
iOS
Azure new logo
Azure
AWS logo
AWS
Angular
AndroidSDK logo
Android
Екип

Запознайте се с част от отдела

Liz Spolyar

Director of Continuation Engineering

Милен Ламбев

Software Development Manager

Никола Донев

SysOps & DevOps Lead

Димитър Раев

Software Development Lead - LAMP

Борислав Димитров

Senior Android Developer
свободни CE позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.