Cloud

Работна среда

CCoE (Cloud Center of Excellence) екипът ни се разпростира във всички 5 офиса в страната, като от старта му през 2019 г. година към него са се присъединили повече от 15 човека.

CCoE екипът в МенторМейт към момента се състои от над 15 човека със задълбочени знания и богат опит с AWS и Azure. Като официален AWS Advanced Consulting и Microsoft Azure партньор експертите в МенторМейт имат задълбочени познания и богат опит с cloud услугите. Голяма част от клиентските проекти за изграждане на инфраструктури са съобразени със стандартите, отговарящи на HIPAA, PCI-DSS или SOC2. Помагаме на клиентите си както с greenfield, така и с brownfield deployments, изграждането на нови среди, миграция на съществуващи среди, както и в хибридни сценарии – свързвайки и оперирайки във вариант на On-premise + Public Cloud.

За екипа

15+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и дистанционно
100+ отличия
Акредитации и сертификати в отдела
Технологии
Kubernetes
Azure
Windows
Python
Jenkins
Nginx
ElasticSearch
Docker
AWS
Linux
Vault
Terraform
Packer
Consul
GitLab
Cloud Formation
Ansible
Партньори
CCoE екипът в МенторМейт към момента се състои от над 15 човека със задълбочени знания и богат опит с AWS и Azure. Като официален AWS Advanced Consulting и Microsoft Azure партньор експертите в МенторМейт имат задълбочени познания и богат опит с cloud услугите. Голяма част от клиентските проекти за изграждане на инфраструктури са съобразени със стандартите, отговарящи на HIPAA, PCI-DSS или SOC2. Помагаме на клиентите си както с greenfield, така и с brownfield deployments, изграждането на нови среди, миграция на съществуващи среди, както и в хибридни сценарии – свързвайки и оперирайки във вариант на On-premise + Public Cloud.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Членовете на екипа ни се сертифицират като AWS Solution Architect Professional или Azure Solutions Architect Expert. Впоследствие избират вертикална област на специализация като mass migration, container orchestration, security, networking, high-performance computing, windows workloads, VDI solutions, databases, serverless. Към момента в екипа са придобити повече от 100 акредитации и сертификати, като само Amazon Web Services сертификатите достигат 50.

Честа практика е организирането на презентации и тренинги, които ни позволяват да споделяме натрупаните знания и опит. Примери за успешни такива са презентации за serverless, internet delivery, DDOS protection, CDN и web scale, IoT, container deployment, API gateway design, real-time dashboards and event management, dynamic scaling, cost efficiency, network connectivity optimizations, Kubernetes, DevOps culture and practices, CI/CD и други.

Проекти

Проекти

Всички Cloud проекти, които изграждаме, са базирани върху Well-Architected Framework и са силно фокусирани върху сигурност, устойчивост, скалируемост. Cloud екипът работи по проекти от малък, среден и голям мащаб. Бизнес сегментите на продуктите също са разнообразни – здравеопазване, застраховане, финанси, лайфстайл и други.

Проектите, които Cloud екипът разработва, са в различни сфери. Единият от тях е дигитална платформа, чрез която улеснихме процеса на регистрация за обучения по плуване и събирането на обратна връзка (FOSS Swim School).

Друго решение, дело на екипа, позволява на недвижимите имоти да се управляват централизирано – мобилно приложение, което следи поддръжката, управлява комуникацията, спестявайки ценно време и улеснявайки работата на управителите на недвижими имоти (Twin Cities Outdoor Services).

Участвахме и в разработката на The Great Northern – платформа, която помага да се поддържа културната среда в Минесота чрез оригинални програми и местни фестивали. Целта е да се улесни достъпът до информацията, свързана със събитията – преди, по време и след зимния фестивал, продължаващ 10 дни в градовете Минеаполис и Сейнт Пол.

Процеси

Процеси

За Cloud фокусираните проекти се осланяме на AWS Well-Architected Framework & Azure Well-Architected Framework.

Миграционните проекти са базирани също върху стандартни фреймуърци: AWS CAF & Azure CAF – Cloud Adoption Framework. Този подход ни позволява да следваме добре структуриран процес и да помагаме на клиентите си не само от технологична точка, но да обръщаме внимание и на обученията на хората и промяната във финансовия модел.

Стандартният ни подход е да градим инфраструктури, базирани на Infrastructure as Code (IaC), използвайки HashiCorp Terraform, AWS CloudFormation, Azure templates. По този начин създаваме за нашите клиенти инфраструктури, които е лесно да се репликират и одитират.

DevOps и DevSecOps проектите са фокусирани върху изграждане на автоматизация и следването на практиките по CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery), изнасяйки инструментите за одит на сигурността наляво в CI/CD pipeline. Работейки проактивно със служителя, завеждащ сигурността на информацията на централно равнище (CISO) на нашите клиенти, тестваме максимално бързо за слабости по отношение на сигурността, което увеличава delivery confidence и едновременно с това намалява риска.

За екипа

15+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и дистанционно
100+ отличия
Акредитации и сертификати в отдела
Технологии
Kubernetes
Azure
Windows
Python
Jenkins
Nginx
ElasticSearch
Docker
AWS
Linux
Vault
Terraform
Packer
Consul
GitLab
Cloud Formation
Ansible
Партньори

Запознайте се с екипа

Екип

Запознайте се с част от отдела

Даниел Ранков

Cloud & DevOps Manager
София, България

Павел Павлов

Senior Cloud Engineer
София, България

Тодор Тодоров

Senior Cloud Engineer
Русе, България

Атанас Лазаров

Senior Cloud Engineer
София, България

Христо Стоянов

Senior Cloud Engineer
София, България