Cloud

Работна среда и култура

Cloud екипът в МенторМейт се специализира върху изграждане на сигурни, устойчиви, скалиращи и рентабилни инфраструктури, базирани върху Public Cloud и в частност AWS.  Към момента екипът се състои от 13 човека, които работят в три от офисите ни в България, като почти всички са на ниво Senior или Architect.

Всеки член на екипа се сертифицира с AWS Solution Architect – Associate и в дългосрочен план с AWS Solution Architect – Professional. За постигането на тези цели има ясна структура и път за развитие. Допълнително всеки, според интересите си, избира вертикална област на специализация (Mass migration, Container orchestration, Networking, High-performance computing, Windows workloads, VDI Solutions, Databases, Serverless, BigData, Storage options, Video rendering и други). Всичко, което правим, е с фокус върху автоматизацията, като следваме Infrastructure as Code (IaC) модела, базиран на Terraform & CloudFormation.

В екипа имаме и регулярни knowledge-sharing сесии, които ни позволяват да споделяме натрупаните знания и опит. Примери за успешни такива са презентации за Serverless, CDN и Web Scale, DDOS protection, IoT services, Container deployment, API gateway design, Real-time Dashboards and Еvent Мanagement, Dynamic scaling, Cost efficiency, Network connectivity optimizations, Building secure architectures и много други.

Начело на екипа

Даниел Ранков

Cloud & DevOps Manager

Systems Тhinker & Agile Aficionado

Даниел започва професионалната си кариера през 2008 г. като системен администратор, а по-късно е технически лийд в голяма финансова компания. От 2017 г. специализира в Cloud услугите, по-конкретно – AWS, a през 2019 г. става част от екипа на МенторМейт. Тук той отговаря за изграждането, растежа и специализацията на членовете на Cloud Center of Excellence (CCoE) екипа. През 2019 г. Дани стартира и вътрешната инициатива Technology Discovery DevOps & Cloud, чрез която колеги да споделят опита си в knowledge-sharing сесии два пъти в месеца.

Горд притежател е на 7 сертификата от Amazon – сред които AWS Certified Solutions Architect Professional, AWS Certified DevOps Engineer Professional, AWS Certified Advanced Networking Specialty и AWS Certified Security Specialty. Също така е co-organizer и активен член на AWS User Group Bulgaria и спомага за развитието на общността.

Едно от най-големите си постижения определя изграждането на силен, отдаден екип с високо ниво на професионализъм. В бъдеще би искал да продължава да помага на компании с преминаването към Public Cloud и адаптирането на DevOps култура и практики.

Описва работата си като предизвикателна, отговорна и предоставяща достъп до нови  концепции. В свободното си време обича да чете, да пътува и да се наслаждава на добра храна.

Запознайте се с част от екипа

Павел Павлов
Senior Cloud Engineer
Тодор Тодоров
Senior Cloud Engineer
Атанас Лазаров
Senior Cloud Engineer
Христо Стоянов
Senior Cloud Engineer

Технологии и проекти

Ansible
Cloud Formation
GitLab
Consul
Packer
Terraform
Vault
Linux
AWS
Docker
ElasticSearch
Nginx
Jenkins
Python
Windows

Наши клиенти са компании от всякакъв мащаб – от малки стартъпи до големи корпорации. За голяма част от тях желаните инфраструктури са съобразени със стандартите, отговарящи на HIPAA, PCI-DSS или SOC2. Помагаме на клиентите ни както с greenfield, така и с brownfield deployments, изграждането на нови среди, миграция на съществуващи среди, както и в хибридни сценарии – свързвайки и оперирайки във вариант на On-premise + Public Cloud.

Проектите, които Cloud екипът разработва, са в разнообразни сфери – като здравеопазване, образование, инженеринг, застраховане и др. Пример за такъв е дигитална платформа, чрез която улеснихме процеса на регистрация за обучения по плуване и събирането на обратна връзка (FOSS Swim School). Друго решение, дело на екипа, позволява централизирано управление на недвижими имоти (Twin Cities Outdoor Services). The Great Northern е платформа, която подпомага да се поддържа културната среда в Минесота чрез оригинални програми и местни фестивали.

Всички проекти, които изграждаме, са базирани върху AWS Well-Architected Framework и са силно фокусирани върху сигурност, устойчивост, скалируемост.

Започнете

Работа при нас