Работна среда

Data Center of Excellence

Нашият Data Center of Excellence е съставен от специалисти с дългогодишен опит и експертиза в архитектурата на данни, обработката на големи обеми от данни (Big Data), Business Intelligence, Machine Learning и Data Automation, оптимизацията на базите данни, както и всички нива на процеса по обработка, миграция и подготовка на данни от и към публичните доставчици на облачни услуги.

Data & Analytics експертите ни са сертифицирани в много и различни технологии, а голяма част от проектите, по които работят са за компании от Fortune 500. Екипът ни разбира колко е важно правилното и прецизно управление на данните, изграждането на оптимални архитектури и разбирането на бизнеса, за взимането на информирани и базирани на данните решения. Чрез различни приложения и оптимизиран код екипът извлича приложими анализи и заключения, които помагат на клиентите ни да постигнат успешно целите си.

Специалистите ни покриват забележително широк спектър от технологии и умения за съхранение, събиране, интеграция, визуализация и използване на данни за вземане на решения, създаване на прогнози и машинно обучение от всякакъв вид.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Екипът е воден от страст към новите технологии и желание за непрестанно професионално развитие и надграждане на знанията в подкрепа на нашите клиенти. Специфично за DCOE е, че освен уменията за обработка, моделиране и визуализация на данните, екипът развива и умения за работа с облачни услуги, за да прилага най-добрите практики от индустрията.

Всички членове от екипа притежават множество SQL, Python, Oracle, AWS, Azure сертификати, а главната им мисия е да приложат своята експертиза, за да оптимизират работата на всеки бизнес. Чрез експертното управление и анализ на данни, екипът спомага за оптималното разпределение на ресурси, миграцията на данни към най-добрите за определения бизнес бази данни, унифицирането на данни и сливането на различни типове компании. Оптимизацията на бази данни, SQL, Business Intelligence (BI) репорти и интеграцията на автоматични проверки за цялостния поток от данни също са основна част от ежедневието на екипа.

Проекти

Проекти

Проектите на DCOE екипа варират по размер и спецификации и са предимно свързани с големи компании, които искат да се възползват максимално от своите данни, за да увеличат конкурентното си предимство и да оптимизират процесите си.
Индустриите, които се възползват от компетенциите на екипа ни включват финанси и банкиране, игри и залагания, фармацевтика, застраховане, медии, образование, подбор на персонал и човешки ресурси, здравеопазване и други.

Услугите на екипа включват изграждането, надграждането и подобрението на ETL (Stream and Batch Processing) & Data Warehouse, Data Lake, Data Quality, Streaming Analytics, Big Data Analytics, BI Reporting, Machine Learning/Artificial intelligence, миграция към AWS, Azure, Oracle Cloud, Database and SQL Performance Tuning.

Процеси

Процеси

Все повече компании осъзнават колко важни са данните, затова вниманието към детайлите и сигурността са в основата на работата ни.
Това налага допълнителни мерки и процеси, които да осигурят увереността на нашите клиенти, че данните им ще бъдат обработвани и съхранявани според най-добрите практики в индустрията. Работата в екипа се характеризира също и с гъвкавост, автономност и дълбока отдаденост към проектите. 

За екипа
10 човека
Брой специалисти в екипа
3+ локации
София, Пловдив, Варна и дистанционно
14+ години
Опит с критични бази данни, обработка на големи обеми от данни и изграждане на архитектури
Технологии

Технологии

AWS new logo
AWS
Azure new logo
Azure
Oracle logo
Oracle
MSSQL logo
MS SQL
Snowflake
PostgreSQL logo
PostgreSQL
MySQL logo
MySQL
Couchbase
Neo4j
ApacheKafka logo
Apache Kafka
Airflow
Apache Spark
Databricks
Tableau
Power BI
QlikView
Python new logo
Python
Екип

Запознайте се с част от отдела

Росен Ранков

Data & Analytics Manager

Боян Стоянов

Senior Data Engineer

Людмил Кирилов

Senior Data Engineer
свободни Data & Analytics позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.