Front-еnd

Работна среда и култура

Front-end екипът, разпределен в офисите на МенторМейт в София, Варна, Пловдив, Велико Търново и отскоро в Русе, се състои от 60 разработчици, голяма част от които са с техническо ниво над mid-level. Стремежът в екипа, както и в компанията е да постигнем един добър баланс на знания и качества, като това се осъществява чрез различните нива на хората – от обучаващи се до старши програмисти и JavaScript архитекти. Този продуктивен микс от специалисти спомага за поддържането на работна среда, в която всеки може да се учи от другия и непрекъснато да се усъвършенства. В екипа се залага също и на различни формати за споделяне на знания – от lightning talks, които представляват кратки изложения в рамките на 20 минути, през презентации, до уъркшопи и друг вид трейнинги. Последните такива бяха Angular и Node.JS обучения, както и BEM CSS, D3.js презентации.

В МенторМейт вече се проведоха три успешни Front-end стажантски програми, включващи интензивно изучаване на JavaScript, HTML5, CSS, включително популярните фреймуърци като Angular, React & Polymer..

Начело на екипа

Красимир Николов

Director of Software Development - LAMP & Front-end

Linux Enthusiast

Като Директор на LAMP и Front-end отделите в МенторМейт, Красимир обича ежедневно да предизвиква себе си с разнообразни задачи и отговорности. Неговата най-голяма цел е да развие както техническите, така и меките умения на всеки един член на екипа му, като в същото време предоставя висококачествен код във възможно най-кратки срокове на клиентите на компанията. Красимир е добър ментор и се включва активно в процеса по подбор за екипа му.

Той често участва в проследяването на процесите по различни проекти и следи за осигуряването на безпроблемното им протичане. Идентификацията на потенциални проблеми преди тяхното настъпване, както и вземане на най-правилните решения за елиминиране на рисковете, са част от ключовите аспекти от работата на Красимир. Едно от най-ценните му качества е способността му да мисли креативно и винаги да предлага бързи решения.

По време на дванайсетте си години професионален опит Краси е натрупал съвременни технически познания и изключителни лидерски умения. Той е винаги осведомен за новостите в сферата и това му позволява да изгражда сложни архитектурни решения и да гарантира успешното развитие на всеки софтуерен проект.

Запознайте се с част от екипа

Пламен Стоев
Software Development Manager - Front-end
Мартин Ангелов
Software Development Manager - Front-end
Денислав Ганчев
Software Development Lead - Front-end
Злати Пехливанов
Software Architect - Front-end

Технологии и проекти

JavaScript
Angular
React
Node.js
Polymer
MongoDB
Firebase
AWS Lambdas
Google Cloud Functions
Vue.js
Hapi.js
Express.js
Ionic
Cordova
TypeScript

В последните години JavaScript технологиите се развиха изключително много и на практика до голяма степен процеса на работа е коренно различен. Привидният хаос може би плаши другите, но не и хората в МенторМейт. JavaScript е език с голям потенциал, когато е добре съобразен с целите. В компанията се реализират разнообразни уеб приложения, използващи различни платформи от технологичния stack – уеб (Angular, React.JS, Polymer, Vue.js, TypeScript), back-end решения (Node.JS, Hapi.js, Express.JS), хибридни приложения (Ionic framework, Cordova, React Native), Serverless (Google cloud functions, Firebase) и други.

Някои от проектите, в които Front-end отдела има ключово участие са – изготвянето на уеб интерфейс с удобна административна част за Twin Cities Outdoor Services, изграждането на уеб портал за проследяване на кръвната захар между здравни лица и пациенти (POPS! Diabetes Care), както и няколко креативни проекта за интеграция между различни социални мрежи като Facebook, Twitter, LinkedIn (NativeX).

В МенторМейт се прави ясна разлика между презентация и съдържание. Затова и последните новости в оформянето и стилизацията на съдържанието не са пренебрегнати – класически блоков подход или чрез flexbox, оптимизация за мобилни устройства и дори хващащите окото анимации са част от ежедневието на екипа.

Като част от бъдещия план за развитие на отдела, предстои да превърнем хората в екипа в още по-конкурентни специалисти в света на информационните технологии и програмирането, което ще позволи реализирането на още нови, вълнуващи и изцяло JavaScript базирани продукти.

Започнете

Работа при нас