Работна среда

iOS

В МенторМейт разполагаме с най-големия екип от native iOS специалисти в България. Ние сме и първата компания, която прояви инициативата да развие и популяризира разработката на iOS приложения в страната.

 

Екипът ни е съставен от експерти с дългогодишен опит, които обучават бързо и качествено новите колеги чрез установени практики за споделяне на знания – презентации, работилници, обучения, уроци по английски език. Специално внимание се обръща и на развитието на нетехническите и лидерски умения. iOS екипът често се събира заедно, за да гледа представянето на най-новите продукти на Apple и да обсъди нововъведенията. Тази работна среда допринася за по-бързото развитие на отделните служители, за по-силната им мотивация и за постигането на по-високи резултати.

 

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Екипът ни цени високо обмена на знания и затова организира различни вътрешни презентации и обучения. Темите са разнообразни и полезни, както за новите колеги, така и за утвърдените професионалисти – от Gitlab CI Integration in the iOS Practice (Андрей Маринов), през Bluetooth Architectures 101 (Станимир Николов), до Beyond Programming (Стефан Цвятков) и FMI Code (Добринка Табакова). 

От голямо значение за екипа ни са и устройствата, които се използват в ежедневната работа. В МенторМейт разполагаме с най-новия хардуер, за да бъдем ефективни в това, което вършим – iMac/MacBook компютри, SSD, допълнителен монитор, всички модели на iOS устройствата, AppleTV и AppleWatch. Имаме ферма от повече от 200 физически мобилни устройства.

 
Проекти

Проекти

iOS проектите в МенторМейт са изключително разнообразни от гледна точка на бизнес сфера, технологии и хора. 

Имаме проекти от всякакъв тип – социални мрежи, финанси (SafetyNet), здравеопазване (SPOKPOPS! Diabetes Care), развлекателна индустрия, спорт (Ride Spot), рекламни, презентиращи портфолио на компания, за фестивални събития (Night.bg), културни мероприятия, приложения, които се синхронизират с bluetooth устройства като кантари, фитнес тракери, специализирани уреди за измерване, камери, дронове, устройства, които мерят биометрични данни – пулс, глюкоза и други.

Всеки iOS специалист има възможност да работи с всички останали в екипа по разнообразни проекти от към вид бизнес и технологии. Това позволява взаимното опознаване, обмяната на опит и помощ между опитни и знаещи хора, което пък води до по-бързо професионално развитие. Ако се случи да се сблъскат с казус по някой проект, хората от екипа могат да разчитат един на друг.

Процеси

Процеси

През последната година е въведена автоматизация на процесите при работата на iOS екипа. Колегите използват Gitlab CI и FastLane, което им позволява да спестят регулярните механични задачи, свързани с работата им.

Колаборацията е сред основните движещи процеси в екипа. Имаме изявени специалисти в отдела, които разработват едновременно native iOS и Android, cross-platform Xamarin и ReactNative приложения за даден проект, както и по-тясно специализирани колеги, например такива, които са станали експерти с Bluetooth интеграция, RxSwift, Combine, SwiftUI и други. Хората в екипа се допитват до тях и по този начин могат да разчитат едни на други. 

Екипите се състоят от средно двама iOS специалисти, които работят в колаборация с други екипи в компанията. В екипа се правят и регулярни проверки на кода, което помага на junior хората да затвърдят знанията си. Използват се и се спазват стандартни за индустрията насоки за стила на писане на кода.

За екипа
4 локации
София, Пловдив, Велико Търново и дистанционно
90+ процента
Започнали хора от стажантска или обучителна програма
Технологии

Технологии

iOS logo
iOS
Swift logo
Swift
CoreBluetooth logo
CoreBluetooth
Objective-C logo
Objective-C
WatchOS logo
WatchOS
AppleTV logo
AppleTV
Екип

Запознайте се с част от отдела

Стефан Цвятков

Director of Software Development - Mobile

Станимир Николов

Software Development Lead - iOS

Виктор Христосков

Software Development Lead - iOS
свободни iOS позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.