iOS

Работна среда и култура

В МенторМейт разполагаме с най-големия екип от iOS специалисти в България. Ние сме и първата компания, която прояви инициативата да развие и популяризира разработката на iOS приложения в страната, чрез организирането на мащабна кампания от безплатни академии, стажантски програми и мобилни конференции. По този начин успяхме да подпомогнем и студентите, обучаващи се в университетите, където няма изградена материална база (Mac компютри и iOS устройства), програми и курсове в тази насока.

iOS екипът в МенторМейт е съставен от експерти с дългогодишен опит, които обучават бързо и качествено новите колеги. Съществуват установени практики за споделяне на знания – вътрешни презентации, работилници, обучения, уроци по английски език и за развитие на нетехническите и лидерски умения. Често екипът се събира заедно, за да гледа представянето на последните продукти на Apple и да обсъди новостите по време на специалните събития на компанията от Купертино. Тази работна среда допринася за по-бързото развитие на отделните служители, за по-силната им мотивация и за постигането на по-високи резултати.

От голямо значение за екипа са устройствата, които се използват в ежедневната работа. В МенторМейт разполагаме с необходимия хардуер, за да бъдем ефективни в това, което вършим – iMac компютри, SSD, допълнителен монитор, всички модели на iOS устройствата, AppleTV и AppleWatch.

В МенторМейт хора с опит в различни технологии и платформи имат възможността да разгърнат потенциала си и да развиват уменията си по различни компоненти на дадено решение. Имаме специалисти в отдела, които разработват едновременно iОS и Android приложенията за даден проект или разработват iOS приложението и нужните му web services.

Начело на екипа

Стефан Цвятков

Software Development Manager – iOS

Team Builder, iOS Expert & Software Developer

Стефан  започва своята кариера като Mac програмист. През 2007 г. Apple пуска на пазара първия iPhone и поставя началото на една нова ера. След излизането на iOS SDK през 2008 г., Стефан започва да разработва iOS приложения. В МенторМейт той успява да изгради най-големия iOS екип в страната, като намира и обучава най-добрите таланти и ги превръща в експерти.

Стефан е известен с желанието си да подобрява мобилните приложения, така че те да бъдат по-интерактивни, ефективни и да удовлетворяват оптимално нуждите на бизнеса.

Запознайте се с част от екипа

Станимир Николов
Software Development Lead - iOS
Виктор Христосков
Software Development Lead - iOS

Технологии и проекти

Swift
Objective-C
CoreBluetooth
iOS
AppleTV
WatchOS

iOS проектите в МенторМейт са изключително разнообразни от гледна точка на бизнес сфера, технологии, хора и продължителност.

Приложенията, които iOS специалистите в Ментормейт разработват, зависят от клиентите ни, които от своя страна са ориентирани в различни бизнес сектори. Ето защо имаме проекти от всякакъв тип – социални мрежи, здравеопазване (SPOK, MyMeds), финанси, хазарт, спорт, рекламни, презентиращи портфолио на компания, за фестивални събития, културни мероприятия, приложения, които се синхронизират с bluetooth устройства като кантари, фитнес тракери, специализирани уреди за измерване, камери, дронове и много други. Именно в това е предизвикателството – веднъж четеш дебел наръчник с правилата по хокей, следващия път разбираш как се смята добива от соевите семена на обработваемата площ. Работейки така, разработчиците се докосват до различни и реални неща от живота, вместо да се ограничат с един проект и да работят по синхронизация на системи, за които дори не знаят какво правят по-нататък.

Разнообразието от предназначения на приложенията води до разнообразие в използваните технологии. Специалистите в компанията ползват различните възможности на iOS SDK. По един проект е нужно да се използва камерата, в друг позициониране и маршрутизиране в картите, в трети интеграция с bluetooth устройство, в четвърти бутиков потребителски интерфейс с custom анимации и компоненти и т.н. Това допринася за цялостното усвояване на iOS SDK и бързото израстване като iOS специалист.

В МенторМейт разработваме от най-малките проекти, които понякога са с продължителност 1 месец, до сериозни и постоянно развиващи се приложения, които правим от години. Средната продължителност на един проект е около 2-3 месеца. Това обикновено е времето за разработка на едно приложение, като често след определено време следва още една фаза на разработка на нови фийчъри или използването на възможностите на нова версия на iOS.

Динамичната смяна на проекти означава непрекъсната смяна на екипа – за всеки следващ проект се сформира нов екип от няколко iOS експерти, които след приключване на съвместната си работа се включват в други проекти и екипи. Така всеки iOS специалист има възможност да работи с всички останали в екипа, да ги опознае и ако се случи да се сблъска с казус по някой проект, може да разчита на тях за помощ.

Започнете

Работа при нас