Работна среда

Java

Преди повече от 15 години няколко човека стартират разработката на Java базиран софтуер. Това начинание в последствие прераства в нещо много по-голямо, а именно — МенторМейт. Стремежът и днес си остава същия като в началото – да се предоставят най-добрите решения на нашите клиенти. За тази цел екипът ни е сред най-бързо разрастващите се в компанията, като голяма част от хората в екипа са на ниво Senior и Architect.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

В Java екипа силно вярваме в постоянното надграждане на знанията. Ето защо, организираме и участваме в различни презентации и обучения за обмен на познания. 

Васил Нончев и Дениз Хашимов активно се включиха в общността на МенторМейт, DevTalks, като лектори на събитие на тема “Putting it all together with Apache Kafka”, което се проведе в София, Пловдив и Варна и разкри възможностите, които предоставя Apache Kafka. Стефан Ангелов също беше част от DevTalks с лекции на тема “Common Patterns in Microservices and the QA Way Аround It” и “Practical Webinar: А Journey From Java 8 to Java 14”.

През 2021 година Никола Христов се включи и в презентация на DEV.BG в Java група, където представи темата “Writing a secure code with Java”.

Занапред планираме да продължим активното си участие в подобни инициативи и конференции за обогатяване на знанията, както на екипа, така и на споделяне на натрупаните познания с други професионалисти в областта.

Проекти

Проекти

Java екипът ни работи по едни от най-големите проекти на МенторМейт. Тези проекти са в сферата на здравеопазването (Spok, Kaviva, Last Mile Health), застраховането, метеорология и други.

Работили сме и в сферата на биотехнологиите, като наш клиент е една от най-големите компании за донорство на костен мозък. Разработили сме и система за подобряване на качеството на живот на пациенти чрез предвиждане и превенция на астматични пристъпи за една от най-големите фармацевтични компании в света. Наш проект е и управлението на бизнес в сферата на логистиката и съставянето на хранителни менюта.

Java базираните проекти в МенторМейт са основно насочени към по-големи и enterprise клиенти. Най-важното за всички тях е надеждността, бързината и гъвкавостта.

Процеси

Процеси

Основният движещ фактор в МенторМейт, и в частност в Java екипа, е крайният продукт да бъде наистина добър и удовлетворяващ нуждите на нашите клиенти. В същото време продуктът трябва да предоставя необходимата функционалност, така че крайният потребител да остане доволен. 

Ние се стремим към балансиран микс от специалисти и за нас е важна екипната работа. Имаме тясноспециализирани колеги, но в същото време и разработчици с разнообразни знания. 

В екипа сме разработили насоки за стила при писане на код, в които сме включили най-добрите практики. Следването на тези указания или насоки за стила проверяваме посредством редовни преглеждания на кода на екипно ниво.

В Java екипа винаги се стараем да сме в крак с най-новите технологии и вярваме, че екипът може да постигне много повече заедно.

За екипа
55+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и дистанционно
6+ години
Среден професионален опит
Технологии

Технологии

Elasticsearch
Dropwizard
PostgreSQL
MySQL
AWS
Apache Kafka
Tomcat
Wildfly
Docker
Jenkins
Oracle
Lagom
Akka
Scala
JUnit
EclipseLink
GlassFish
Hibernate
JPA
Spring Boot
Spring
Java
Екип

Запознайте се с част от отдела

Васил Нончев

Software Development Manager

Петя Иванова

Software Development Manager

Дениз Хашимов

Software Development Lead

Димитър Николов

Software Development Lead - Java

Живко Дуцов

Software Architect

Константин Русев

Senior Software Developer
свободни Java позиции

Присъединете се към нас