LAMP&FE

Работна среда

LAMP & FE е най-големият отдел в компанията, като екипът ни се състои от над 180 човека, работещи във всичките пет офис локации на МенторМейт в България.

Специфично за LAMP & FE екипа е, че обичаме да излизаме от установения ред, като разчупваме стандартния модел, за да постигнем още по-добри резултати. Посредством различни инициативи подобряваме вече съществуващия процес на работа. Стремим се да откриваме нови решения и нови начини да отговорим на изискванията и нуждите на нашите клиенти. Впоследствие те се превръщат в новия установен модел за работа. Разработените от нас проекти се ползват не само на територията на САЩ, но и в целия свят, като оказват положително влияние на милиони хора по света.

За екипа

180+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и дистанционно
1 място
Най-голям отдел в компанията
Технологии
Go
React Native
TypeScript
Cordova
Ionic
Express.js
Hapi.js
Vue.js
Google Cloud Functions
AWS Lambdas
Firebase
MongoDB
React
Angular
JavaScript
MongoDB
Polymer
Node.js
AWS
Nginx
Apache
PostgreSQL
MariaDB
Hadoop
NoSQL
Perl
Django
MySQL
Ruby on Rails
Python
PHP
Специфично за LAMP & FE екипа е, че обичаме да излизаме от установения ред, като разчупваме стандартния модел, за да постигнем още по-добри резултати. Посредством различни инициативи подобряваме вече съществуващия процес на работа. Стремим се да откриваме нови решения и нови начини да отговорим на изискванията и нуждите на нашите клиенти. Впоследствие те се превръщат в новия установен модел за работа. Разработените от нас проекти се ползват не само на територията на САЩ, но и в целия свят, като оказват положително влияние на милиони хора по света.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

В LAMP & FE екипа изключително много се цени и подкрепя споделянето на знания и умения.

Всеки, който има специфични познания в дадена област или се е сблъскал с интересен казус в проектите си, е насърчаван да ги сподели с колегите си. Срещи, дискусии, презентации и дори организиране на по-продължителни и задълбочени обучения са само част от подходите, които се прилагат, за да се постигне това. 

Участия във външни обучения, добиване на по-висока квалификация, посещаване на конференции и зелени училища (стартиращи през 2016 в LAMP отдела, но по-късно стават достъпни за всеки отдел) са част от останалите инициативи в отдела. Често senior хора от екипа водят курсове или се изявяват на технологични конференции и meetups, където споделят своя опит. 

Целта на всички тези инициативи е изграждането на така наречените “универсални войници” в екипа, което води до диверсификация и максимално развит tech stack. По този начин обучаваме по най-добрия начин juniors за целите на компанията.

Проекти

Проекти

LAMP & FE проектите са разнообразни от гледна точка на предназначение, големина и технически спецификации. 

Екипът е работил по проекти в сферата на здравеопазването (POPS! Diabetes Care), социалните мрежи (NativeX) и е участвал в изготвянето на уеб интерфейс с удобна административна част (Twin Cities Outdoor Services).

Друг проект в областта на здравеопазването е свързан с обработването на голям обем от данни за донори, като се създава система за генериране на отчет на базата на сложни алгоритми, свързани с гени и комуникация между лекари и лаборанти. 

В сферата на финансите екипът разработва финансов инструмент, който дава възможност и идеи на потребителите как могат по най-добрия начин да управляват своите финанси. 

Също така екипът е работил и по системи за предсказване на резултати от спортни събития, системи за пазаруване, проекти в сферата на образованието, както и брокерски продукти и маркетингови сайтове.

Процеси

Процеси

В LAMP & FE екипа силно се цени умението за управление и справяне с различни задачи, тъй като динамиката и интензивността на работа в отдела са високи.

Отношението към работата в компанията се характеризира с дълбока отдаденост към проектите, а миксът от знания и способности на всички хора в отдела водят до екип с комплексни умения.

Стремежът ни е винаги да включваме нови технологии, когато даден проект позволява, което от своя страна допринася за постоянното учене и усъвършенстване на хората в екипа.

Като част от бъдещия план за развитие на отдела, предстои да още по-силно да подкрепяме хората в екипа в професионалното и кариерното им израстване в света на информационните технологии и програмирането, което ще позволи реализирането на още много нови и вълнуващи проекти.

За екипа

180+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и дистанционно
1 място
Най-голям отдел в компанията
Технологии
Go
React Native
TypeScript
Cordova
Ionic
Express.js
Hapi.js
Vue.js
Google Cloud Functions
AWS Lambdas
Firebase
MongoDB
React
Angular
JavaScript
MongoDB
Polymer
Node.js
AWS
Nginx
Apache
PostgreSQL
MariaDB
Hadoop
NoSQL
Perl
Django
MySQL
Ruby on Rails
Python
PHP

Запознайте се с екипа

Екип

Запознайте се с част от отдела

Красимир Николов

Director of Software Development - LAMP & Front-End
София, България

Георги Георгиев

Software Development Manager - LAMP & Front-End
Пловдив, България

Мартин Ангелов

Software Development Manager - Front-End
София, България

Нели Тодорова

Software Development Manager - LAMP
Варна, България

Павел Петров

Software Development Manager - LAMP
София, България

Пламен Стоев

Software Development Manager - Front-end
София, България

Денислав Ганчев

Technology Principal
София, България

Венелин Венелинов

Software Development Lead - LAMP
София, България

Веселин Хитров

Software Development Lead - LAMP

Димитър Великов

Software Development Lead - LAMP
Варна, България

Анна Кривова

Software Development Lead - Front-end
София, България

Светлин Станчев

Software Development Lead - Front-end
София, България

Станислав Михайлов

Software Development Lead - Front-end
Варна, България

Злати Пехливанов

Software Architect
София, България