Работна среда

LAMP&FE

LAMP & FE е най-големият отдел в компанията, като екипът ни се състои от над 180 човека, работещи във всичките офис локации в България, както и в множество отдалечени работни места в Северна Америка, Европа и Африка.

Специфично за LAMP & FE екипа е, че обичаме да излизаме от установения ред, като разчупваме стандартния модел, за да постигнем още по-добри резултати. Посредством различни инициативи подобряваме вече съществуващия процес на работа. Стремим се да откриваме нови решения и нови начини да отговорим на изискванията и нуждите на нашите клиенти. Впоследствие те се превръщат в новия установен модел за работа. Разработените от нас проекти се ползват не само на територията на САЩ, но и в целия свят, като оказват положително влияние на милиони хора по света.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

В LAMP & FE екипа изключително много се цени и подкрепя споделянето на знания и умения.

Всеки, който има специфични познания в дадена област или се е сблъскал с интересен казус в проектите си, е насърчаван да ги сподели с колегите си. Срещи, дискусии, презентации и дори организиране на по-продължителни и задълбочени обучения са само част от подходите, които се прилагат, за да се постигне това.

Специфично за LAMP & FE екипа е, че обичаме да излизаме от установения ред, като разчупваме стандартния модел, за да постигнем още по-добри резултати. Посредством различни инициативи подобряваме вече съществуващия процес на работа. Стремим се да откриваме нови решения и нови начини да отговорим на изискванията и нуждите на нашите клиенти. Впоследствие те се превръщат в новия установен модел за работа. Разработените от нас проекти се ползват не само на територията на САЩ, но и в целия свят, като оказват положително влияние на милиони хора по света.

Проекти

Проекти

LAMP & FE проектите са разнообразни от гледна точка на предназначение, големина и технически спецификации.

Бидейки лидери в разработката на софтуер, ние имаме възможността да се докоснем до най-различни сфери от света и обществото. Екипът ни е разработвал най-различни продукти като част от тях са сферата на – здравеопазване (POPS! Diabetes Care), социални мрежи (NativeX), CMS системи, big data analytics, финанси, спорт и спортни събития, проекти в сферата на образованието, online shopping, маркетинг сайтове и брокерски продукти и много други. 

Използваме модерни технологии и инструменти в ежедневната си работа. Това прави нашият екип отличаващ се, с изключителни знания и умения в света на програмирането.

Процеси

Процеси

В LAMP & FE екипа силно се цени умението за себеуправление, позитивизъм, справянето с различни задачи и креативността, тъй като динамиката и производителността на работата в отдела са високи.

Отношението към работата в компанията се характеризира с дълбока отдаденост към проектите, а миксът от знания и способности на всички хора в отдела водят до екип с комплексни умения.

По пътя на индивидуалното развитие на всеки, ние даваме нашата подкрепа, опит, знания и умения, с цел по-бързо професионално и кариерно развитие в света на full stack програмирането, архитектурата и управлението на хора. Приемаме самостоятелния и персонален път на растеж и се стремим да го постигнем. Амбицията ни е винаги да работим с нови технологии, което от своя страна допринася за постоянното усъвършенстване на екипа.

Приемайки, че живеем в един динамична среда, ние предоставяме възможността на всеки, сам, да избере работното си място – дали това ще е в офиса, от вкъщи или от съвсем различно място. Това ни прави лесно приспособими към света и най-вече към нашия екип.

За екипа
180+ човека
Брой специалисти в екипа
6+ локации
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и дистанционно
1 място
Най-голям отдел в компанията
Технологии

Технологии

Angular
React
Vue.js
React Native
Node.js
Ruby on Rails
Docker
Python
PHP
MySQL
MongoDB
Express.js
NoSQL
TypeScript
Polymer
Go
AWS
Firebase
Apache
Nginx
Perl
Django
Екип

Запознайте се с част от отдела

Георги Георгиев

Software Development Lead - LAMP

Мартин Ангелов

Software Development Manager - Front-End

Нели Тодорова

Software Development Manager - LAMP

Павел Петров

Software Development Manager - LAMP

Пламен Стоев

Software Development Manager - Front-end

Венелин Венелинов

Software Development Lead - LAMP

Веселин Хитров

Software Development Lead - LAMP

Димитър Великов

Software Development Lead - LAMP

Анна Кривова

Software Development Lead - Front-end

Светлин Станчев

Software Development Lead - Front-end

Станислав Михайлов

Software Development Lead - Front-end