Работна среда

LAMP & Front-end

LAMP & Front-end е най-големият отдел в компанията, като екипът ни се състои от над 200 човека, работещи във всичките офис локации в България, както и в множество отдалечени работни места в Северна Америка, Европа и Африка.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

В LAMP & Front-end екипа изключително много се цени и подкрепя споделянето на знания и умения.

Всеки, който има специфични познания в дадена област или се е сблъскал с интересен казус в проектите си, е насърчаван да ги сподели с колегите си. Срещи, дискусии, презентации и дори организиране на по-продължителни и задълбочени обучения са само част от подходите, които се прилагат, за да се постигне това.

Специфично за LAMP & Front-end екипа е, че обичаме да излизаме от установения ред, като разчупваме стандартния модел, за да постигнем още по-добри резултати. Посредством различни инициативи подобряваме вече съществуващия процес на работа. Стремим се да откриваме нови решения и нови начини да отговорим на изискванията и нуждите на нашите клиенти. Впоследствие те се превръщат в новия установен модел за работа. Разработените от нас проекти се ползват не само на територията на САЩ, но и в целия свят, като оказват положително влияние на милиони хора по света.

Проекти

Проекти

LAMP & Front-end проектите са разнообразни от гледна точка на предназначение, големина и технически спецификации.

Бидейки лидери в разработката на софтуер, ние имаме възможността да се докоснем до най-различни сфери от света и обществото. Екипът ни е разработвал най-различни продукти в сфери като здравеопазване (POPS! Diabetes Care), финанси, спорт и спортни събития, образование, online shopping, big data analytics, както и социални мрежи (NativeX), CMS системи, маркетинг сайтове, брокерски продукти и много други.

Използваме модерни технологии и инструменти в ежедневната си работа. Това позволява на нашия екип да се отличава с изключителни знания и умения в света на програмирането.

Процеси

Процеси

В LAMP & Front-end екипа силно се цени умението за себеуправление, позитивизъм, справянето с различни задачи и креативността, тъй като динамиката и производителността на работата в отдела са високи.

Отношението към работата в компанията се характеризира с дълбока отдаденост към проектите, а миксът от знания и способности на всички хора в отдела водят до екип с комплексни умения.

По пътя на индивидуалното развитие на всеки, ние даваме нашата подкрепа, опит, знания и умения, с цел по-бързо професионално и кариерно развитие в света на full stack програмирането, архитектурата и управлението на хора. Приемаме самостоятелния и персонален път на растеж и се стремим да го постигнем. Амбицията ни е винаги да работим с нови технологии, което от своя страна допринася за постоянното усъвършенстване на екипа.

Приемайки, че живеем в един динамична среда, ние предоставяме възможността на всеки, сам, да избере работното си място – дали това ще е в офиса, от вкъщи или от съвсем различно място. Това ни прави лесно приспособими към света и най-вече към нашия екип.

За екипа
200+ човека
Брой специалисти в екипа
6+ локации
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и дистанционно
1 място
Най-голям отдел в компанията
Технологии

Технологии

Angular
React logo
React
Vue.js logo
Vue.js
React native
React Native
Node.js logo
Node.js
Ruby on Rails logo
Ruby on Rails
Docker
Python logo
Python
PHP logo
PHP
MySQL logo
MySQL
MongoDB logo
MongoDB
Express.js final logo
Express.js
NoSQL logo
NoSQL
TypeScript logo
TypeScript
Polymer logo
Polymer
Go Logo
Go
AWS logo
AWS
Firebase logo
Firebase
Apache logo
Apache
Nginx
Perl
Django logo
Django
Екип

Запознайте се с част от отдела

Георги Георгиев

Software Development Manager - LAMP

Мартин Ангелов

Software Development Manager - Front-End

Нели Тодорова

Software Development Manager - LAMP

Павел Петров

Software Development Manager - LAMP

Пламен Стоев

Software Development Manager - Front-end

Венелин Венелинов

Software Development Lead - LAMP

Веселин Хитров

Software Development Lead - LAMP

Димитър Великов

Software Development Lead - LAMP

Анна Кривова

Software Development Lead - Front-end

Светлин Станчев

Software Development Lead - Front-end

Станислав Михайлов

Software Development Lead - Front-end

Атанас Иванов

Software Development Lead - LAMP

Цеко Цолов

Senior Software Developer
свободни LAMP & Front-end позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.