LAMP

Работна среда и култура

LAMP екипът е съставен от близо 60 човека, разпределени в офисите на МенторМейт в София, Пловдив, Велико Търново и Варна.
През последните години екипът се разрастна многократно, като тенденцията е този растеж да продължи. Причината е, че работим с все повече и разнородни технологии, които предоставят възможност за партньорство с все повече потенциални клиенти.

LAMP технологиите, които се прилагат в проектите са свързани не само с PHP, но и с Python & Django, Ruby on Rails, Perl и други. Много от специалистите в екипа имат опит с NoSQL бази от данни, Big Data и Hadoop, в допълнение на популярните SQL бази от данни – MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Владеене на сървърните технологии Apache, Nginx, AWS, Load balancing и други също влизат в техническата експертиза на специалистите в LAMP практиката.

Това, което прави екипът изключително гъвкав и ефективен е, фактът, че значителен процент от специалистите в него имат опит и с все по-популярните Front-end технологии, като Angular, React, Vue.js, Polymer и други. Този тип Full-Stack специалисти стават все по-популярни и предпочитани от клиентите на компанията.

Качеството на услугите в МенторМейт винаги се е смятало за основно предимство на компанията. За да го постигнем, в отдела се прилагат общоприетите високи стандарти за създаване на код, работата се верифицира преди да бъде добавяна към Version control системата, която в повечето случаи е Git, изучават се нови технологии и се прилагат в подходящи ситуации, а хората в екипа се сертифицират като Zend Certified PHP Engineers.

В LAMP екипа изключително много се цени и подкрепя споделянето на знания и умения. Всеки, който има специфични познания в дадена област или се е сблъскал с интересен казус в проектите си, е насърчаван да ги сподели с колегите си. Срещи, дискусии, презентации и дори организиране на по-обемни и задълбочени обучения са само част от подходите, които се прилагат, за да се постигне това. Участия във външни обучения, добиване на по-висока квалификация, посещаване на конференции и “Зелено LAMP училище” са част от останалите инициативи в отдела.

Начело на екипа

Красимир Николов

Director of Software Development - LAMP & Front-end

Linux Enthusiast

Като Директор на LAMP и Front-end отделите в МенторМейт, Красимир обича ежедневно да предизвиква себе си с разнообразни задачи и отговорности. Неговата най-голяма цел е да развие както техническите, така и меките умения на всеки един член на екипа му, като в същото време предоставя висококачествен код във възможно най-кратки срокове на клиентите на компанията. Красимир е добър ментор и се включва активно в процеса по подбор за екипа му.

Той често участва в проследяването на процесите по различни проекти и следи за осигуряването на безпроблемното им протичане. Идентификацията на потенциални проблеми преди тяхното настъпване, както и вземане на най-правилните решения за елиминиране на рисковете, са част от ключовите аспекти от работата на Красимир. Едно от най-ценните му качества е способността му да мисли креативно и винаги да предлага бързи решения.

По време на дванайсетте си години професионален опит Краси е натрупал съвременни технически познания и изключителни лидерски умения. Той е винаги осведомен за новостите в сферата и това му позволява да изгражда сложни архитектурни решения и да гарантира успешното развитие на всеки софтуерен проект.

Запознайте се с част от екипа

Нели Тодорова
Software Development Manager - LAMP
Павел Петров
Software Development Manager - LAMP
Венелин Венелинов
Software Development Lead - LAMP
Ася Манолова
Software Developer - LAMP

Технологии и проекти

PHP
Python
Ruby on Rails
MySQL
Django
Perl
NoSQL
Hadoop
MariaDB
PostgreSQL
Apache
Nginx
AWS
React
Angular
Node.js
Polymer
MongoDB

LAMP проектите в МенторМейт са разнообразни от гледна точка на предназначение, големина и технически спецификации. Винаги, когато даден проект позволява, се стремим да включваме нови технологии към него. Това дава възможност от една страна хората да обогатяват и надграждат знанията си и от друга, да се предоставят най-съвременните и оптимални решения на дадения клиент.

В момента екипът работи по проекти, използващи почти всички популярни и съвременни платформи и фреймуърци – Laravel, Django, Symfony, Zend, YII и Phalcon (наскоро последният беше използван за няколко проекта доста успешно). Това позволява гъвкавост при избиране на подходящи решения и архитектури за новите проекти, а не просто използването на технология, която е позната.

В МенторМейт често се работи по доста големи проекти, които изискват поддържане на високо натоварване от потребители. В някои случаи се налага сами да развиваме определена технология, например, за скалиране на балансирана среда, тъй като проектът е специфичен и няма как да се използва нещо готово, просто защото няма създадено такова.

Проектите са разнообразни и от гледна точка на продължителност – съществуват проекти, които приключват за около 2-3 месеца и такива, които се разработват години наред поради обема и мащаба, който обхващат. В компанията са имплементирани разнообразни техники за автоматизация, било на приложението, на базата данни или оптимизация на самите сървъри.От гледна точка на потребителските профили, за които са предназначени, проектите също са изключително разнородни. Повечето от тях са уеб базирани системи, а не просто стандартни уеб сайтове. Едно от цялостните решения, които се разработват от екипа е в сферата на здравеопазването. В него се обработват голям обем от данни за донори, създава се система за генериране на репорт на база на сложни алгоритми, свързани с гени и комуникация между лекари и лаборанти. Друг проект е финансов инструмент, използващ Symfony 2.5, който дава възможност и идеи на потребителите как могат по най-добрия начин да управляват своите финанси. Предизвикателството там са сложните и многобройни изчисления, поради което се ползват и множество автоматизирани тестове. В портфолиото на екипа са и успешно разработени системи за предксазване на резултати от спортни събития, системи за пазаруване, проекти, свързани със сферата на образованието, както и брокерски продукти, маркетингови сайтове и много други.

Това, с което можем да се похвалим е, че разработените от нас решения се ползват не само на територията на САЩ, но и в целия свят, като оказват положително влияние на милиони хора по света!

Започнете

Работа при нас