QA

Работна среда

QA практиката ни е развита във всички 5 офиса в страната, а членовете на QA екипа може условно да разделим на Automation QAs и QA Analysts.

Automation QAs, наред със създаването на тестове, разработват стратегии, оценяват програми, оптимизират вече създадени системи и правят различни проучвания на най-новите технологии в областта. QA Analysts тестват продуктите и отговарят за цялостното им качество. Изготвят също тестови стратегии, анализират спецификации с цел предотвратяване на дефекти, планират фази за тестване, разработват и изпълняват тест планове и измерват изменението на качеството по време на разработката.

За екипа

110+ човека
Брой специалисти в екипа
5 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Русе
6+ години
Провеждаме собствено Automation QA обучение
Технологии
Jira
TestRail
Geb
WebdriverIO
Appium
Selenium
Postman
Rest Assured
RestSharp
Apache JMeter
Gatling
Charles
Java
Groovy
C#
JavaScript
Python
Specflow
Cucumber
Jenkins
Bamboo
MySQL
SQL Server
PostgreSQL
Automation QAs, наред със създаването на тестове, разработват стратегии, оценяват програми, оптимизират вече създадени системи и правят различни проучвания на най-новите технологии в областта. QA Analysts тестват продуктите и отговарят за цялостното им качество. Изготвят също тестови стратегии, анализират спецификации с цел предотвратяване на дефекти, планират фази за тестване, разработват и изпълняват тест планове и измерват изменението на качеството по време на разработката.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Новите членове се включват плавно и ефективно в QA екипа благодарение на задълбочена менторинг програма, която включва план за развитие и регулярни 1:1 срещи с ментора.

QA отделът ни надгражда уменията си на ежемесечни сесии, където хора от екипа споделят знания и опит, а вътрешнофирмени обучения като Mobile App Testing Training, Web Service Training, SQL Training и Performance Testing Training помагат да бъдем все по-добри в работата си.

Голяма част от QA специалистите ни са сертифицирани като ISTQB® Certified Tester. Всички в екипа могат също да преминат Automation Training – обучението е разработено вътрешно и включва обектно-ориентирано програмиране и автоматизация със Selenium WebDriver (Java/C#).

През 2019 г. проведохме съвместно с Русенския университет първата МенторМейт QA академия, а част от завършилите започнаха своята кариера при нас. През 2020 година направихме ново издание на МенторМейт QA академия в Пловдив, Велико Търново и Варна.

Проекти

Проекти

Във всички проекти, които разработваме в компанията, се стремим да включим специалисти, които се грижат за качеството на продукта. Работата на QA специалистите ни е динамична – те работят както по уеб, така и по мобилни приложения. Бизнес сегментите на продуктите също са разнообразни – здравеопазване, образование, земеделие, застраховане, финанси, лайфстайл и други.

Най-предизвикателни за тестване са проектите в здравеопазването (POPs! Diabetes Care, Spok, MyMeds и др.), тъй като те са с много високи критерии за качество и спазват стриктни правила за съхранение и обмен на информация. Екипът ни работи още по образователни проекти за разработка например на обучителни програми (Junior Achievement). Друга сфера е земеделието с проекти за увеличаване на фермерската продукция (AgJunction) и набор на персонал в сектора (DTN).

Процеси

Процеси

Agile методологията е един от основните стълбове, около които е организиран работният процес в МенторМейт. Същото е в сила за нашия QA екип, където на ежедневни stand up-и, седмични и месечни срещи членовете на екипа обсъждат задачите си по актуалните проекти, планират работата си и правят ретроспекции.  

Практика в отдела е да се разработва тест план за всеки проект. В него са уточнени мащабът на проекта, избраните ресурси и инструменти и очакваните времеви граници. Тест стратегията е друг документ, от по-високо ниво, който описва процеса на тестване и тест целите в проекта.

Друг важен елемент в работата на QA специалистите ни е JIRA – инструмент за управление на проекти, с който те проследяват проблеми и бъгове, открити в софтуера, в процеса на тестване.

За екипа

110+ човека
Брой специалисти в екипа
5 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Русе
6+ години
Провеждаме собствено Automation QA обучение
Технологии
Jira
TestRail
Geb
WebdriverIO
Appium
Selenium
Postman
Rest Assured
RestSharp
Apache JMeter
Gatling
Charles
Java
Groovy
C#
JavaScript
Python
Specflow
Cucumber
Jenkins
Bamboo
MySQL
SQL Server
PostgreSQL

Запознайте се с екипа

Екип

Запознайте се с част от отдела

Жени Кючукова

Director of Quality and Process
София, България

Вера Петкова

QA Manager
София, България

Диляна Тоцева

QA Manager
Пловдив, България

Мила Петрова-Димитрова

QA Manager
София, България

Стефан Шопов

QA Manager
София, България

Тихомир Минчев

QA Lead
Велико Търново, България

Кирил Иванов

QA Lead
София, България

Хюсеин Хюсеинов

QA Architect
Варна, България

Димитър Търкаланов

QA Lead
Пловдив, България

Велислава Минкова

QA Lead
Варна, България

Георги Иванов

Software Architect in Automation
Пловдив, България

Биляна Къдъкевлиева

Senior Automation QA
София, България

Екатерина Стаматова

Senior QA Analyst
София, България

Илия Янев

Senior Automation QA
София, България

Йоана Лалова

Senior QA Analyst
Пловдив, България

Юмюгюл Кязимова

Senior QA Analyst
Русе, България

Денислав Лефтеров

Automation QA Analyst
Пловдив, България

Ива Накова

QA Specialist
Варна, България
Свободни QA позиции

Присъединете се към нас