Quality Assurance

Работна среда и култура

QA екипът на Ментормейт се състои от близо 120 човека, които можем да разделим условно на Automation QAs и QA Analysts. Те са разпределени в петте офиса в страната – София, Велико Търново, Пловдив, Варна и Русе.

Наред с писането и извършването на тестове, Automation QAs в МенторМейт разработват стратегии, оценяват програми, оптимизират вече създадени системи и правят различни проучвания за най-новите технологии в областта.

QA Analysts от своя страна тестват и отговарят за цялостното качество на продуктите. Работата им включва изготвяне на тестови стратегии, анализ на спецификации с цел предотвратяване на дефекти, плануване на фази за тестване, разработване на тест планове и изпълнението им. Друг важен процес, за който те отговарят, е измерването на изменението на качеството по време на разработването на продуктите.

QA екипът има задълбочени познания в тестването на уеб и мобилни приложения. Чрез ежемесечни сесии в отдела се споделят знания и опит, така че всеки колега да се развива бързо и да бъде максимално ефективен в работата си. Голяма част от специалистите са сертифицирани като ISTQB® Certified Tester.

За трета поредна година хората от QA екипа имат възможност да повишат своята квалификация чрез Automation Training модул. Този модул е разработен вътрешно от компанията и включва широк спектър от инструменти и техники за тестване (Performance, Web Services, Web и Mobile). С негова помощ, екипът от Automation QAs се е разрастнал двойно за последната година.

Начело на екипа

Жени Кючукова

Director of Quality and Process

Trainer & Godmother

Като Директор по качеството и процесите в МенторМейт, Жени отговаря за управлението, обучението и наемането на Quality Assurance специалисти. Тя се стреми винаги да използва най-новите и добри методи за тестване, за да надгражда знанията и уменията на QA екипа и за да подобрява непрекъснато QA процесите в компанията. По време на кариерата си в МенторМейт, Жени осъществява успешна обучителна програма за повече от 40 QA стажанти и е участвала в повече от 30 различни проекта, работейки както с български, така и с американски специалисти.

Тя е “out of the box thinker” и още от ранна възраст умишлено е започнала да търси и намира логически несъответствия в компютърните игри, които е играела. Сега продължава да го прави като хоби и казва “Никога не съм играла игра, в която да не забележа безброй бъгове.”

Софтуерните дефекти понякога биха могли да костват милиони, да сринат цял бизнес, или дори да разрушат нечий живот, затова Жени се старае да използва най-добрите методи, чрез които да постигне високо качество и интуитивен софтуер за клиентите на МенторМейт.

Технологии и проекти

Selenium
Appium
SpecFlow
Cucumber
Java
C#
Robotium
SOAPUI
Postman
Swagger
APACHE JMETER
Jenkins
Bamboo
Kibana
Logstash
Xamarin
HP Loadrunner
REST ASSURED
RESTSHARP
SQL Server
MySQL
Oracle
MongoDB

Във всички проекти, които се разработват в компанията, се стремим да включим специалисти, които се грижат за качеството на продуктите. Най-предизвикателни за тестване са проектите, свързани със здравеопазването (Spok, My Meds, POPs! Diabets Care и др.), тъй като те са с много високи критерии за качество. При тях е задължително спазването на правилата за съхранение и обмен на данни, съобразно закона за защита на медицински данни в САЩ (HIPAA). Функционирането на тези продукти трябва да е на безупречно ниво, защото от това медицинските лица да имат достъп по всяко време до системата и информацията там да е актуална, зависи здравословното състояние на хиляди пациенти, а понякога и животите им.

Други проекти, по които работи екипа, са свързани с обучението на деца от детската градина, до ученици в начално и средно училище. Един от тях, например, е за приложение, с което ученици чрез геймификация да изучават нервната система на човек. По интерактивен и забавен начин те усвояват устройството и функциите на главния мозък.

В компанията също се работи и по проекти, които са забавна и интерактивна част от ежедневието на много хора. Пример за това са приложения за онлайн пазаруване (France44 ), приложения за социализиране и др. Тестваме също финансови и инженерни приложения, в които откриваме дефекти, които биха стрували милиони долари, ако не се премахнат навреме.

Работата на QA специалистите в Ментормейт е интересна, тъй като те не са ограничени да работят само по уеб или само по мобилни приложения, нито са ограничени от гледна точка на бизнес сегмента на продуктите. Разнообразието на проектите в компанията подобрява техните знания, като ги среща с нови предизвикателства всеки ден и ги стимулира да намират все по-добри решения.

Започнете

Работа при нас