Работна среда

QA

Automation QAs, наред със създаването на автоматизирани тестове, разработват стратегии, оценяват програми, оптимизират вече създадени системи и правят различни проучвания на най-новите технологии в областта. QA Analysts тестват продуктите и отговарят за цялостното им качество. Изготвят също тестови стратегии, анализират спецификации с цел предотвратяване на дефекти, планират фази за тестване, разработват и изпълняват тест планове и измерват изменението на качеството по време на разработката.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Новите членове се включват плавно и ефективно в QA екипа благодарение на задълбочена менторинг програма, която включва план за развитие и регулярни 1:1 срещи с ментора.

QA отделът ни надгражда уменията си на ежемесечни сесии, където хора от екипа споделят знания и опит, а вътрешнофирмени обучения като Mobile App Testing Training, Web Service Training, SQL Training, Performance Testing Training и Accessibility Testing помагат да бъдем все по-добри в работата си.

Голяма част от QA специалистите ни са сертифицирани като ISTQB® Certified Tester. Всички в екипа могат също да преминат Automation Training – обучението е разработено вътрешно и включва обектно-ориентирано програмиране и автоматизация със Selenium WebDriver (Java/C#).

През 2019 г. проведохме съвместно с Русенския университет първата МенторМейт QA академия, а част от завършилите започнаха своята кариера при нас. През 2020 година направихме ново издание на МенторМейт QA академия в Пловдив, Велико Търново и Варна. През 2021 успяхме да стартираме още две академии отворени за цяла България.

 

Проекти

Проекти

Във всички проекти, които разработваме в компанията, се стремим да включим специалисти, които се грижат за качеството на продукта. Работата на QA специалистите ни е динамична – те работят както по уеб, така и по мобилни приложения. Бизнес сегментите на продуктите също са разнообразни – здравеопазване, образование, земеделие, застраховане, финанси, лайфстайл и други.

Най-предизвикателни за тестване са проектите в здравеопазването (Pops! Diabetes Care и др), тъй като те са с много високи критерии за качество и спазват стриктни правила за съхранение и обмен на информация. Екипът ни работи още по образователни проекти за разработка например на обучителни програми (Junior Achievement). Друга сфера е животозастраховането.

 

Процеси

Процеси

Agile методологията е един от основните стълбове, около които е организиран работният процес в МенторМейт. Същото е в сила за нашия QA екип, където на ежедневни stand up-и, седмични и месечни срещи членовете на екипа обсъждат задачите си по актуалните проекти, планират работата си и правят ретроспекции.  

Практика в отдела е да се разработва тест план за всеки проект, състоящ се от всички сценарии през, които ще минат QA специалистите. Тест стратегията е друг документ, от по-високо ниво, който описва процеса на тестване и тест целите в проекта. В него също са уточнени мащабът на проекта, избраните ресурси и инструменти и очакваните времеви граници. 

Друг важен елемент в работата на QA специалистите ни е JIRA – инструмент за управление на проекти, с който те проследяват проблеми и бъгове, открити в софтуера, в процеса на тестване.

За екипа
130+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и дистанционно
7+ години
Провеждаме собствено Automation QA обучение
Технологии

Технологии

PostgreSQL
SQL Server
MySQL
Bamboo
Jenkins
Cucumber
Specflow
Python
JavaScript
C#
Groovy
Java
Charles
Gatling
Apache JMeter
RestSharp
Rest Assured
Postman
Selenium
Appium
WebdriverIO
Geb
TestRail
Jira
свободни QA позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.