Работна среда

Quality Assurance

Automation QAs, наред със създаването на автоматизирани тестове, разработват стратегии, оценяват програми, оптимизират вече създадени системи и правят различни проучвания на най-новите технологии в областта. QA Analysts тестват продуктите и отговарят за цялостното им качество. Изготвят също тестови стратегии, анализират спецификации с цел предотвратяване на дефекти, планират фази за тестване, разработват и изпълняват тест планове и измерват изменението на качеството по време на разработката.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Новите членове се включват плавно и ефективно в Quality Assurance екипа благодарение на задълбочена менторинг програма, която включва план за развитие и регулярни 1:1 срещи с ментора.

Quality Assurance отделът ни надгражда уменията си на ежемесечни сесии, където хора от екипа споделят знания и опит, а вътрешнофирмени обучения като Mobile App Testing Training, Web Service Training, SQL Training, Performance Testing Training и Accessibility Testing помагат да бъдем все по-добри в работата си.

Голяма част от Quality Assurance специалистите ни са сертифицирани като ISTQB® Certified Tester. Всички в екипа могат също да преминат Automation Training – обучението е разработено вътрешно и включва обектно-ориентирано програмиране и автоматизация със Selenium WebDriver (Java/C#).

През 2019 г. проведохме съвместно с Русенския университет първата МенторМейт QA академия, а част от завършилите започнаха своята кариера при нас. През 2020 година направихме ново издание на МенторМейт QA академия в Пловдив, Велико Търново и Варна. През 2021 успяхме да стартираме още две академии отворени за цяла България.

 

Проекти

Проекти

Във всички проекти, които разработваме в компанията, се стремим да включим специалисти, които се грижат за качеството на продукта. Работата на Quality Assurance специалистите ни е динамична – те работят както по уеб, така и по мобилни приложения. Бизнес сегментите на продуктите също са разнообразни – здравеопазване, образование, земеделие, застраховане, финанси, лайфстайл и други.

Най-предизвикателни за тестване са проектите в здравеопазването (Pops! Diabetes Care и др), тъй като те са с много високи критерии за качество и спазват стриктни правила за съхранение и обмен на информация. Екипът ни работи още по образователни проекти за разработка например на обучителни програми (Junior Achievement). Друга сфера е животозастраховането.

 

Процеси

Процеси

Agile методологията е един от основните стълбове, около които е организиран работният процес в МенторМейт. Същото е в сила за нашия Quality Assurance екип, където на ежедневни stand up-и, седмични и месечни срещи членовете на екипа обсъждат задачите си по актуалните проекти, планират работата си и правят ретроспекции.  

Практика в отдела е да се разработва тест план за всеки проект, състоящ се от всички сценарии през, които ще минат Quality Assurance специалистите. Тест стратегията е друг документ, от по-високо ниво, който описва процеса на тестване и тест целите в проекта. В него също са уточнени мащабът на проекта, избраните ресурси и инструменти и очакваните времеви граници. 

Друг важен елемент в работата на Quality Assurance специалистите ни е JIRA – инструмент за управление на проекти, с който те проследяват проблеми и бъгове, открити в софтуера, в процеса на тестване.

За екипа
130+ човека
Брой специалисти в екипа
6 локации
София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и дистанционно
7+ години
Провеждаме собствено Automation QA обучение
Технологии

Технологии

PostgreSQL logo
PostgreSQL
SQL Server logo
SQL Server
MySQL logo
MySQL
Bamboo logo
Bamboo
Jenkins logo
Jenkins
Cucumber logo
Cucumber
Spectflow logo
Specflow
Python logo
Python
JavaScript logo
JavaScript
C# logo
C#
Groovy logo
Groovy
Java logo
Java
Charles logo
Charles
Gatling logo
Gatling
Appache JMeter logo
Apache JMeter
RestSharp logo
RestSharp
Rest Assured logo
Rest Assured
Postman logo
Postman
Selenium logo
Selenium
Appium logo
Appium
WebdriverIO logo
WebdriverIO
GEB logo
Geb
TestRail logo
TestRail
Jira logo
Jira
свободни QA позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.