Работна среда

Design

Дизайн екипът в МенторМейт е съставен от почти равни части хора, намиращи се в България и Щатите, работещи съвместно по различни проекти, разрешаващи колективно казуси и проблеми.

Дизайн екипът е разделен на две отделни направления, в които има както специалисти с по-изразени UX познания, така и такива с по-силна UI страна. По този начин сме намерили добър баланс в разпределението на идващите и настоящите проекти. Във всеки проект присъстват по двама основни дизайнера и дизайн директор, за да може да има добре подплатени решения и колективна работа. В отделните фази се правят вътрешни ревюта, с четирима дизайнери, за да се валидират решения и да се генерират идеи, след което дизайн предложенията се защитават пред клиента.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Дизайн екипът в МенторМейт е с традиции в обучителните инициативи и интересът към нови знания е силно изразен. Знаем, че за да вземеш трябва и да дадеш. 

Поради тази причина често сме организатори на събития, които да помагат на колегите ни от различните отдели в компанията — за по-добро разбиране на нашите процеси, за по-добрата колаборация и за новите възможности, от които заедно да се възползваме. Пример за такава инициатива е обучението “Pixel Perfect Design”.

Като допълнение, може да отбележим и външните изяви, на които се изявяваме като лектори на различни дизайн събития, както и мащабното събитието, което организирахме през 2019 — “Elevate Design”.

Проекти

Проекти

Портфолиото ни от клиенти обхваща доста обширен сектор от бизнеси. Това налага да бъдем максимално гъвкави и адаптивни. Когато клиент дойде при нас с конкретно задание, нашата цел е да разберем в дълбочина какво точно иска и дали е наясно с всички съпътстващи детайли. Когато установим това, нашата роля е да консултираме клиентите каква стратегия би могла да бъде най-полезна за тях.

Разнообразието от проекти, върху които работим в различните сектори, обхваща сфери, свързани със здравеопазване (POPS! Diabetes Care), образование (Junior Achievement), земеделие (DTNAgJunction), лайфстайл (Building Brave), финанси (Safety Net), онлайн продажби и недвижими имоти (Homes for Heroes®), както и много други. Тъй като бизнес секторите, за които разработваме решения, са различни, това налага прилагането и на специфични методи за потребителско проучване, съобразени с конкретната сфера.

Процеси

Процеси

Най-често продължителността на работа по един проект отнема от един месец до шест месеца, като, разбира се, съществуват и изключения.

За нас най-важно е да успеем да разберем същината на бизнеса, както и проблемите на потребителите. Използвайки “Design Thinking” методологията, ние преминаваме през различни етапи и процеси, като емпатия, дефиниране на проблеми, генериране на идеи, визуализация и тестване. Като компания и екип, работещ с различни клиенти, този цикъл на работа може да бъде модифициран спрямо параметрите на клиента.

Постоянната комуникация и взаимопомощ са в основата на изграждането на екипа и цялостния работен процес. Обединяването на общия “know-how” между българските и американските колеги допринася за предоставянето на качествени услуги към клиентите и за създаването на дългогодишни взаимоотношения.

За екипа
10+ човека
Брой специалисти в екипа
4 локации
София, Варна, Минеаполис и дистанционно
2 континента
Екип, работещ в колаборация
Технологии

Технологии

Figma logo
Figma
Basecamp logo
Basecamp
Mural logo
Mural
Whimsical logo
Whimsical
Екип

Запознайте се с част от отдела

свободни Design позиции

Присъединете се към нас

Не откриваме резултати

В момента нямаме отворена позиция, която да отговаря на Вашето търсене, но ще се радваме да разберем повече за Вас.

Изпратете ни автобиографията си, като използвате формата отдолу.