UTNYTTJA KRAFTEN I DATA

Data och analys

Med vår kunskap i data och analys hjälper vi våra kunder att bli mer datadrivna på sin digitala transformations resa.

Företagen som effektivt hanterar och använder sin data skapar konkurrensfördelar framför de som inte gör det. MentorMates Data Center of Excellence (DCoE) arbetar med organisationer av alla storlekar och bidrar genom att skapa insikter som gör det enklare att ta viktiga affärsbeslut och skapa strategiska planer för framtiden.

Prediktiv analys
Ta datadrivna beslut
Genom att tillämpa maskininlärning för att få fram värdefulla insikter från din data hjälper vi dig att optimera ditt affärsflöde och navigera kring viktiga beslut. Våra experter modellerar din data och bygger skräddarsydda datalager beroende på dina unika affärsbehov. Dessutom bygger vi prediktiva och strömaalytiska pipelines samt maskininlärningspipelines byggda i sin egen produktionsmiljö för att säkerställa skalbarhet, säkerhet och användbarhet för din data.
Datateknologi
Datavetenskap
Prestandaoptimering
Optimera er databasprestanda
Prestandaoptimering är viktigt för att den hjälper att undvika arkitekturella och kostnadsdrivande begränsningar för alla databassystem. Vårt team har erfarenhet av databasoptimering, från själva lösningen till dess arkitektur och affärslogik. Vårt arbetssätt innefattar en djuplodande undersökning där vi identifierar flaskhalsar och tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för att adressera dem. Prestandaoptimering säkerställer att era databaser är optimerade, indexerade samt arbetar effektivt.
Arkitekturoptimering
Applikationsoptimering
Databasoptimering
SQL-omskrivning
Datadesign och arkitektur
Designa skräddarsydd arkitektur för dina data
Din data är unik för ditt företag och förtjänar en arkitektur som är lika unik. Vårt DCoE-team designar och bygger ett informationslandskap som är skräddarsytt för din organisation genom att använda olika strategier och tekniker. Vi modellerar och designar datalager, datasjöar och datasjöhus till olika affärsmarknader på system som AWS, Azure, GCP-moln och på lokal infrastruktur.
Affärs- och dataanalys
Datamodellering
Datalagerdesign
Dataledning
Datamigrering
Flytta er data till molnet
Datamigrering är avgörande när man flyttar sitt affärssystem till molnet. Den kan också bli en utmanande resa fylld med överraskningar om den inte görs på rätt sätt. Våra experter på Azure, Oracle Cloud Infrastructure och Amazon Web Services analyserar din data, guidar dig mot rätt migreringsstrategi och skapar förutsättningar för en problemfri datamigrering till din valda molnplattform.
Datamigreringsstrategi
Utförande av datamigrering
Datamigreringsanalys
Testning vid datamigrering
Datautveckling och testning
Utveckla moderna datalösningar
Oavsett om du vill införa en ny lösning eller modernisera befintlig infrastruktur kan vårt DCoE hjälpa dig. Vi bygger enterprise-datalager för klassisk rapportering och skapar datasjöar för att lagra och analysera all din data. Ett system kan vara stabilt endast när datan i det är bra strukturerad. Vår omfattande testprocess säkerställer att dina lösningar framför rätt och användbar data till alla system och användare.
Utveckling av datalager
Big Data-utveckling
Datatestning
Business intelligence och analys
Transformera data i handlingsbara insikter
Med hjälp av business intelligence (BI) får du handlingsbara insikter från din data som hjälper dig fatta viktiga databaserade affärsbeslut. Vårt team ökar synligheten av processerna i din organisation genom att ta fram effektiva och lättillgängliga dashboards och rapporter.
Få bättre kontroll över din verksamhet, identifiera problem snabbt och öka produktiviteten samtidigt som du sparar värdefull tid.
KPI rapporter
Driftsrapporter
Skräddarsydda rapportlösningar
Arkitektur av rapportlösningar
Business intelligence dashboards

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss