Förvandla data till handlingsbara insikter

Business Intelligence och Analys

Med hjälp av Business Intelligence får du handlingsbara insikter från din data som hjälper dig fatta viktiga databaserade affärsbeslut.

Vårt team ökar synligheten av processerna i din organisation genom att ta fram effektiva och lättillgängliga dashboards och rapporter. Få bättre kontroll över din verksamhet, identifiera snabbt problem, och öka produktiviteten samtidigt som du spar värdefull tid.

Verksamhetsanpassade KPI-rapporter

Monitorera och analysera din verksamhet

Rapportering är ett kritiskt verktyg som tillåter verksamheter och industrier av olika storlekar att övervaka och analysera dess prestanda och hälsotillstånd. Dessutom kan rapporteringsstöd hjälpa ledningen att identifiera tillväxtmöjligheter eller områden som behöver förbättras. Vårt rapporteringsteam har erfarenhet och kunskap för att hjälpa er organisation att effektivt generera data-drivna rapporter som är relevanta för er verksamhet.

Reporting Rapportlösningsarkitekturer Architecture

Välj rätt rapporteringslösning

Oavsett om du vill implementera ett nytt rapporteringssystem eller förbättra ett existerande så kan vårt team hjälpa er att kravställa, bygga och implementera rätt lösning. Utveckla eget eller köpa, hostning on-prem eller i molnet, self-service eller embedded – Vi rådger och guidar er till den lösning som fungerar bäst utefter er organisations behov.

Anpassade rapporteringslösningar

Bygg rapporteringslösningar från grunden

Om ni beslutar er för att bygga er egna, anpassade rapporteringslösning så har vårt team kunskap och erfarenhet för att hjälpa er att nå i mål. Först så analyserar vi ert företags unika processer, behov samt datakällor inom nyckelområden såsom marknadsföring, finans, försäljning samt verksamhet. Därefter identifierar och väljer vi ut rätt mätvärden samt KPI:er att visa i dashboards och rapporter som ansvariga och chefer inom verksamheten kan använda för att spåra, identifiera och lösa prestandaproblem.

Business Intelligence Dashboards

Se er data i realtid

Att ha tillgång till exakt och realtidsuppdaterad data är av högsta vikt för beslutsfattare. Vårt team tar fram effektiva dashboards som drar nytta av data och genererar rapporter i realtid vilket hjälper er att få en konkurrenskraftig fördel. Dessa rapporter varnar verksamheten om uppkomna problem så att ni kan lösa den snabbt, innan de kunnat orsaka verksamheten någon skada

Operationella rapporter

Generera verksamhetsinsikt från er data

Vi kan bygga olika operationella rapporter som stödjer er dagliga verksamhet och som tillhandahåller insyn i realtid. Varje rapport är effektivt formaterad och redo att tolkas samt att inspektera operationella aktiviteter såsom försäljningprestanda, tillverkningsproduktivitet eller patientvårdseffektivitet. Skapade rapporter kan enkelt delas till användare, team, avdelningar eller andra företag via webb, e-post, PDF eller genom att skrivas ut.

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss