Optimera prestandan i din databas

Performance Tuning

Prestandaoptimering är avgörande för att undvika arkitektur- och kostnads begränsningar för alla databassystem.

Vårt team har kunskap och erfarenhet inom prestandaoptimering, från själva lösningen till dess arkitektur och affärslogik. Vi gör en djupdykning i specifikationer, identifierar flaskhalsar och tillhandahåller en kostnadseffektiv långsiktig lösning för att åtgärda dem. Se till att dina databaser är optimerade, indexerade och fungerar effektivt.

Arkitekturoptimering

Förbättringar av data på affärsnivå

En framgångsrik webbutvecklingsstrategi tittar inte bara på hur ditt företags tekniska fotavtryck ser ut idag, utan även hur det skall se ut i framtiden. Våra lösningsarkitekter och webbutvecklingsteam arbetar tillsammans med dig tidigt i ditt MentorMate-engagemang för att fastställa exakt hur du förväntar dig att ditt företag ska utvecklas. Sedan lägger vi ut en strategisk färdplan och identifierar vilken roll tekniken spelar för att uppnå dina affärsmål.

Applikationsoptimering

Identifiera och åtgärda applikationsproblem

Applikationsoptimering gör att vi kan säkerställa att dina system inte bara fungerar som de ska, utan att de också är korrekt integrerade i ditt IT-ekosystem. Vi kan identifiera många problem genom att övervaka interaktioner mellan applikationsservrar och databaser. Vi fixar sedan dessa problem relaterade till datamodellen, objektrelationer eller andra suboptimeringar som gör din applikation långsam.

Databasoptimering

En optimering av din databas

Liksom motorn i din bil behöver service, behöver databaserna som lagrar dina data optimeras. Vi är specialiserade på att optimera många olika databasmotorer som Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL och AWS Redshift. Vårt team kan identifiera konfigurationer för att förbättra din databasprestanda, göra en effektivitetsanalys på datamodellen eller skriva om långsamma frågor.

SQL Optimering

Många möjligheter, bara en lösning

Som med alla problem finns det flera vägar för att nå lösningen. Detsamma gäller för SQL-frågor. Varje fråga kan skrivas på många olika vis. Vårt team är experter på att skriva om SQL-frågor till att bli den den optimala implementationen som ger prestanda och stabilitet.

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss