Ta data-drivna beslut

Predictive Analytics

Vad kan din historiska data berätta om ditt företags framtid? Finns det möjligheter som kan utnyttjas eller risker att undvika?

Prediktiv analys kan ha svaret på dessa frågor. Vi tillämpar maskininlärning för att utvinna värdefulla insikter från er data, hjälper er att optimera ert affärsflöde samt att navigera kring era viktigaste beslut.

Data Engineering

Skalbara och säkra maskininlärnings-pipelines

Våra Data Engineers samlar in er data och skapar användbara modeller baserat på olika användningsfall. För KPI-, finansiell-, försäljnings- eller operationell-rapportering använder vi olika data warehouse-modeller som baseras på affärsbehov. För beslutsfattanda av mer direkt eller låg-latent natur bygger vi prediktiva och strömningsanalytiska pipelines. För att säkerställa att data och ML-pipelines (maskininlärning) behandlas på ett skalbart, lättskött och säkert sätt så bygger vi dem i vår egna produktionsmiljö.

Data Science

Data-baserade affärsbeslut

Vårt erfarna Data Science-team hanterar varje livscykel steg för er data. Vi börjar med att bilda oss en djup förståelse för er affärsmodell genom att initialt analysera er organisations data, därefter applicera data-modellering, förberedelse samt datarensning. Genom att använda statistisk modellering och maskininlärning kan vi ta fram insikter från datan som ni kan använda för att ta självsäkra affärsbeslut.

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss