DESIGNANPASSAD ARKITEKTUR FÖR DIN DATA

Datadesign & Arkitektur

Din data är specifikt för ditt företag och förtjänar en arkitektur som är lika unik. Vi designar och skapar en övergripande design skräddarsytt för din organisation med hjälp av olika strategier och tekniker.

Vi modellerar och designar data warehous och data lakes till flera affärsdomäner på AWS, Azure, GCP-moln och lokalt.

AFFÄRS- OCH DATAANALYS

Förstå dina databehov

Innan vi kan designa en datalösning måste vi först förstå problemet och dess sammanhang. Vi genomför en grundlig analys av den data som ditt företag producerar tillsammans med hur den används för att extrahera rapporterings- och analyskrav från din organisation. Vi genomför intervjuer med intressenter för att ytterligare förstå möjligheterna och ta fram en konceptuell design för att ta vara på dem.

DATAMODELLERING

Skapa en plan för dina data

Datamodeller är viktiga verktyg för att komma åt och använda din data på det mest optimala, säkra och skalbara sättet. Våra datamodellerare använder olika best practices och tekniker för att modellera din organisations data. Sedan skapar vi en konceptuell och logisk modell av datan för att hjälpa till att designa ett effektivt datalager för rapportering på olika avdelningar inom din organisation.

Data Warehouse Design

Designa ett modernt och anpassningsbart data warehouse

Vårt team skapar en fysisk design av den logiska modellen för data warehouse. Vi planerar infrastrukturen och molnprovisioneringen innan vi bygger lagret med infrastruktur som kod. Därefter kan vi integrera olika nya datakällor beroende på användningsfallet. Dessutom implementerar vi en CI/CD-pipeline för din data warehouse eller data lake för att anpassa oss till den föränderliga miljön.

Data Guru

Ledarskap du kan lita på

Vårt ”data-guruerbjudande” är en kombination av lösningar som säkerställer att din produkt färdigställs på ett så effektivt sätt som möjligt. Våra arkitekter designar och övervakar implementeringen av din lösning. Dessutom kan de leda eller gå med i ett befintligt team för att hjälpa till med dataanalys, modellering och warehouse design och övervaka tekniska teams guider för implementation vid behov.

Arbeta hos oss