FLYTTA DIN DATA TILL MOLNET

Datamigrering

Vi analyserar din data, guidar dig i vad som är rätt migreringsstrategi för ditt företag och migrerar din data till din valda molnplattform.

Datamigrering är avgörande för att överföra dina affärssystem till ett offentligt moln. Det är också ett av de mest besvärliga stegen på vägen att få dina system till molnet och kan vara fyllt med fel om det inte görs på rätt sätt. Vi har djup expertis inom Azure, Oracle Cloud Infrastructure och Amazon Web Services.

DATAMIGRERINGSSTRATEGI

Formulera en tydlig migreringsstrategi

En framgångsrik migrering börjar med en tydlig strategi. Till att börja med utvecklar vi först en djup förståelse för era behov och affärssammanhang. Vill du behålla dina äldre system i gång, eller vill du migrera till något helt nytt? Eller så kanske du bara behöver en ”lift and shift”-migrering. Oavsett dina behov kan vårt team hjälpa dig att utforma en strategi som passar din verksamhet och uppfyller dina krav.

DATAMIGRERINGSANALYS

Analysera varje aspekt av migreringen

Med en tydligt definierad strategi på plats är det dags att på djupet analysera den data som behöver migreras. Vi undersöker mängden data, metadata, tecken, tidszon, prestandakrav, disaster recovery, stored procedures, triggers och behörigheter, dataladdningar, nätverksanslutningar och så vidare. Denna analys ger oss en bra teknisk översikt och förståelse för de steg vi behöver ta för att slutföra migreringen.

Test av Datamigrering

Testning av varje steg

För att säkerställa att migreringen går smidigt skapar vi en testmiljö i målmiljön. Vi utför sedan en testdatamigrering för att åtgärda eventuella problem under själva produktionsmigreringen. Därefter testar vi dataflöden, applikationsanslutningar, skalbarhet, applikationsbeteende, BI-rapporter och databasens prestanda. Vi testar även affärslogiken som lagras i databasen för att säkerställa att informationen är användbar från den nya miljön.

DATAMIGRERING

Migrera din information säkert och effektivt

Efter att ha slutfört alla ovanstående uppgifter är det äntligen dags för produktionsmigreringen. Baserat på det mest lämpliga tillvägagångssättet för ditt företag, utför våra experter migreringsprocessen och stannar hos dig under stabiliseringsperioden. Vi övervakar disaster recovery-lösningen och testerna samtidigt som vi stödjer applikationsteamen tills dess att samtliga applikationer körs optimalt och allt fungerar som det skall i din nya miljö

Arbeta hos oss