UTVECKLA MODERNA IT-LÖSNINGAR

Datautveckling och Testning

Oavsett om du vill förverkliga en ny IT-lösning eller modernisera befintlig infrastruktur kan vår DCOE hjälpa dig.

Vi bygger data warehouse för klassisk rapportering och skapar data lakes för att lagra och analysera all din data. En IT-lösning är bara så bra som den data som flödar genom den. Vår omfattande testprocess säkerställer att dina lösningar ger bra, användbar data till samtliga användare och system uppströms.

UTVECKLING AV DATA WAREHOUSE

Lagra din data som du vill

Oavsett om du behöver ett lokalt data warehouse eller vill bygga ett i en molnet, till exempel hos AWS, Azure eller Google kan våra experter hjälpa dig. Vi utvecklar företags data warehouse med de bästa analytiska databaserna på marknaden. I vårt arbete använder vi ett brett utbud av leverantörer, moln och öppen källkod ETL och SQL-verktyg i samverkan med välkända metoder och arkitekturer som Kimball, Inmon och Data Vault för att säkerställa högsta datakvalitet och prestanda.

Big Data Development

Stora organisationer betyder Big Data

Vårt erfarna team utvecklar lösningar som utnyttjar kraften i big data. Genom att använda ramverk som Apache Hadoop och Kafka utvecklar vi data lakes och streaming-applikationer antingen på plats eller på molnplattformar som AWS, Azure och GCP. Vi använder Apache Spark och Databricks för att bearbeta och analysera enorma mängder data för att hjälpa din organisation att fatta informerade beslut.

DATATESTER

Lita på kvaliteten på din data

Kvaliteten på din data är avgörande för att bygga IT-lösningar som fungerar. Utan bra data är rapporter meningslösa, maskininlärningsmodeller ger partiska eller felaktiga förutsägelser och prognoser, och pipelines kan misslyckas. Enkelt uttryckt är datatestning avgörande för alla moderna IT-lösningar. Våra experter har djup förståelse av flera molnplattformar och erfarenhet av att automatisera och tillhandahålla god datakvalitet.

Arbeta hos oss