Formulera en vision för dina digitala produkter

Designstrategi

För att vi ska kunna lösa problem då de identifieras är det viktigt att förstå sammanhanget som omger det och ditt företag.

Djupgående workshops om designstrategi, visionsprototyper, benchmarking av upplevelse – dessa verktyg ger oss en större bild av ditt företag, vart det är på väg och hur det differentierar sig. Därifrån hjälper vi dig att formulera en strategi specifikt kring designen och visionen av din produkt.

WORKSHOPS OM VISION

Hitta själen i din produkt

Workshops om vision sätter tonen och riktningen för hela produkten eller tjänsten som vi slutligen designar och bygger. Beroende på omfattning varar dessa workshops mellan en halv dag och flera dagar. De är mycket centrerade kring samarbete och brainstormingövningar. Målet med workshops om vision är att verkligen få ut dina nyckelintressenter ur deras komfortzon och föreställa sig vad som verkligen är möjligt för din produkt. Utöver detta är workshops om vision där vi lägger en stark grund för designstrategi och verkligen börjar definiera själen i produkten.

VISIONSPROTOTYPER

Visa din vision snarare än att berätta om den

Visionsprototyper är som den digitala världens konceptbil. De är utformade för att få stöd och mäta din produkts attraktionspåverkan. Dessa klickbara prototyper är byggda med ett fullständigt användargränssnitt som du kan använda för att presentera din produktvision för investerare och andra viktiga intressenter. Att ha en visuell prototyp som människor faktiskt kan klicka sig in på är ett mycket mer värdefullt verktyg än att bara lyssna på eller läsa igenom en produktvision.

BENCHMARKING AV UPPLEVELSE

Identifiera hur du mäter framgång

Det slutgiltiga målet för benchmarking av upplevelse är att titta på olika upplevelser och göra prestandamätningar mot dem. Detta sker på några olika sätt. Om vi uppdaterar en befintlig produkt tittar vi på den befintliga upplevelsen för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi tittar också på dina konkurrenters produkter och gör detsamma. Dessutom tittar vi på analoga upplevelser. Det här är upplevelser som inte nödvändigtvis finns i samma utrymme som det vi bygger men som ändå kan ge värde för att förstå användarens förväntningar.

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss