Omvandla ditt företag genom teknologi

Skräddarsydd utveckling

Med djup erfarenhet i webb, mobilt, och back-end plattformar är våra mjukvarulösningar skalbara, flexibla och viktigast av allt, säkra.

Medan vissa mjukvarubehov kan mötas av modifierade standardprodukter, kräver andra en skräddarsydd mjukvarulösning byggd från grunden upp. Oavsett vilken metod som funkar för ditt företag så måste den inte bara möta era behov, men anpassa sig efter dem allteftersom ni växer.

Webbutveckling
Ge en konsekvent upplevelse på alla plattformar
Vi bygger applikationer som arbetar för ert företag och era användare. Vare sig det är en komplex koncernplattform och backend databas, en följsam webbapp, eller en marknadsföringsajt, så fungerar våra webblösningar smidigt och levererar en konsekvent upplevelse till användare över alla plattformar. Genom att använda moderna metoder för webbutveckling, för vi front-end, back-end och arkitektur tillsammans för att möta era affärsbehov.
Javascript
React.js
Angular.js
Node.js
PHP
.Net
HTML/CSS
Java
MySQL/MariaDB
SQL Server
Mobil utveckling
Nå era användare
Vi byggde vår första mobilapp 2001. Sedan dess, har vi hjälpt tusentals företag nå folk oavsett var de är i världen. Våra skräddarsydda mobila och IoT lösningar används för allt från att strömlinjeforma diabetsvård till att autostyra traktorer till att spåra och dela cykelritter. Vi har erfarenhet i att integrera native och hybrid mobilappar med apparatur såsom smarta sensorer, medicinsk utrustning, värmekameror, bygga automatiseringssystem, traktorer, och många fler.
Android (Java/Kotlin)
iOS (Swift/Objective-C)
React Native
Kvalitetsäkring
Försäkra dig om kvaliteten på din mjukvara
Väl bevandrade i grundliga normer för testning arbetar våra kvalitetssäkringsanalytiker med ert lag för att identifiera, fixa, och förebygga kvalitetsproblem i mjukvara. Vi använder vår egen blandning av manuell testning, kompatibilitetstestning, prestandatestning, automatisering, och fortlöpande integration. Utöver detta, erbjuder vi separata mjukvaru kvalitetsbedömningar och ett automatiseringsramverk som en tjänst byggd för att hjälpa våra klienter styra kostnader, korta tid till marknad, och öka testtäckning.
Kvalitetsutvärdering
Kvalitetsstrategi
Kvalitetsautomatisering
Kvalitetsexekvering
Företagsarkitektur
Lägg grunden för din mjukvara
En robust mjukvaruplattform behöver byggas på en lika kraftfull arkitektur för att kunna fungera rätt och effektivt. Oavsett om du har en komplex ide som inte är helt definierad eller om du skall ge dig in på en komplett ombyggnad av ditt system så står våra systemarkitekter redo att hjälpa. Med expertis i moln native och on-premise arkitekturer, får vi din ide att växa från en minimalt gångbar produkt till leverans på en global skala.
W/A Framework Concerns
Single Page Applications
Serverless
Systemintegration
Skapa ett sammanhängande mjukvaru-ekosystem
Mjukvarusystem är komplicerade. Med så många verktyg som utgör mjukvaru ekosystemet så är det än mer komplicerat att säkerställa att alla komponenter spelar snällt med varandra. Det krävs djup erfarenhet med API utveckling, DevOps, och automatiseringsstrategier. Men det är där vi glänser. Vi säkerställer att era mjukvaruverktyg alla är effektivt integrerade med varandra som en enda sammanhängande plattform som driver ert företag framåt.
AWS Services
Azure Services
Stripe

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss