Skapa ett sammanhängande programvaruekosystem

Systemintegration

Programvarusystem är komplicerade. Vi ser till att dina programvaruverktyg effektivt integreras med varandra som en sammanhängande plattform som driver ditt företag framåt.

Med så många olika verktyg som utgör programvaruekosystemet är det än mer komplicerat att se till att varje komponent samspelar med allt annat. Det kräver djup erfarenhet av API-utveckling, DevOps och automatiseringsstrategier. Men det är här vi briljerar.

SYSTEMINTEGRATION I KORTHET

De många fördelarna med systemintegration

Systemintegration är processen att sammanföra alla dina olika delsystem till en sammanhängande enhet. CRM, CMS, ERP, molnarkitekturer … genom att ha alla dessa integrerade i ett system erbjuds företag många fördelar. Ett integrerat system påskyndar din tid till marknad, minskar lagringskostnaderna och håller i allmänhet nere din slutkostnad. Det ökar också dina säkerhetsprotokoll och förenklar underhåll och framtida utsläpp vilket innebär att din produkt körs jämnare med färre avbrott.

MOLNINTEGRATION

Dina data, obefläckade

Molnintegration ansluter alla dina program, miljöer, arkiv och system till ett molnbaserat system som kan nås av flera enheter i ditt nätverk. Att använda detta tillvägagångssätt eliminerar informationssilor, förbättrar anslutningen och kan dramatiskt effektivisera dina affärsprocesser. Oavsett om du behöver moln till moln, moln till lokalt eller en kombination av de två, kommer våra erfarna molnarkitekter att skapa en molninfrastruktur som fungerar för ditt företag.

AUTOMATISERAD INTEGRATION

En effektiv metod för företagsintegration

För företag som försöker uppfylla affärsmål i stor skala kan en traditionell integrationsstrategi vara en stor spärr. De har vanligtvis höga underhållskrav och saknar den standardisering och återanvändbarhet som en företagsorganisation behöver. Men genom att använda ett automatiserat integrationssätt kommer du få färre underhållsuppgifter, ökad effektivitet och skalbarhet och högre hastighet med färre fel.

DEVOPS

För samman utveckling och verksamhet

DevOps sammanför din organisations utvecklings- och operativa enheter till en praxis. Genom att automatisera processer för programvaruutveckling tillåter DevOps team att bygga, testa, släppa och hantera arbetsbelastningar snabbare och mer tillförlitligt. För att tala i klarspråk är det mer ekonomiskt och lönsamt att inkorporera DevOps i ditt företags plan. DevOps-implementering varierar beroende på ditt specifika företags behov. På MentorMate delar vi upp vår DevOps-praxis i fem huvudpelare: automatisering, molnbaserad, kultur, säkerhet och överskådlighet.

Arbeta hos oss