Leverera moderna kundupplevelser

DXP-implementering

Teknik och innehåll driver dagens kundupplevelser långt bortom webben eller en mobilapp

En DXP-implementering är en möjlighet att modernisera din marknadsföringsteknikstack. Granskning av nuvarande system, integrering av tjänster och omstrukturering av innehåll med ett objektorienterat tillvägagångssätt är nycklarna till framgång. Effektivitet, flexibilitet och skalbarhet är resultaten.

Innehållsmodellering

Behandla innehåll som data

Innehållet är kung, vilket du antagligen redan har hört. Men vad är då data? Jo, data är kejsaren. Eftersom moderna DXP:er är objektorienterade innehållshanteringssystem hanteras innehåll som data inom dem. Men all denna data måste vara skalbar. En innehållsmodell visualiserar hur allt ditt innehåll är strukturerat i ditt ekosystem och hur det skalas. Detta är avgörande för en lyckad DXP-implementering.

Systemintegrering och -utbyggnad

Använd de verktyg som är bäst lämpade för ditt företag

Alla företag har innehållshanterings- och leveransbehov som är unika för just dem. Eftersom moderna DXP:er körs med API:er och mikrotjänster, är de helt komponerbara, vilket gör att du kan använda de verktyg och tjänster som är bäst lämpade för dina specifika behov. För ett företagsinnehållsteam förändrar integreringen av en DXP i ekosystemet hela spelplanen till följd av den specificitet som erbjuds.

Innehållsmigrering

Modernisera dina innehållssystem

Innehåll är ofta utspritt över en organisations många olika system. Att migrera innehåll till en DXP från äldre innehållshanteringssystem, databaser och filsystem kan kännas läskigt. Med hjälp av datateknik och automatisering kan vi dock påskynda innehållsmigreringen, vilket säkerställer att din implementering går smidigt och blir klar i tid.

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss