Utveckla ditt ekosystem för digitalt innehåll

DXP-strategi

En digital upplevelseplattform är inte en enskild lösning. Det är en del av ett helt ekosystem som är unikt för varje organisations specifika behov för innehållshantering.

Rätt DXP-strategi börjar med att förstå dina innehållsmål, din verksamhet och din tekniska infrastruktur. Sedan vävs affärsstrategin och målen ihop med marknadsförings- och anpassningsmålen till en sammanhållen strategi. En stark DXP-strategi ska vara så enkel som möjligt, men inte enklare.

Ekosystem för innehåll

Bygg ditt ekosystem för innehåll

Varje organisations innehåll existerar inom ett teknikekosystem som stöder en rad olika verksamhetskrav. Alla delar av detta ekosystem måste komplettera och integrera med varandra för att skapa en sömlös upplevelse för människor som interagerar med ditt innehåll. Digitala tillgångshanteringssystem, sökverktyg och personaliseringsmotorer måste fungera tillsammans.

Innehållstopologi

Håll koll på ditt innehåll

När organisationer växer, sprids innehåll ofta över verktyg och arkiv som många gånger är svåra att komma åt och underhålla. Innehållstopologi kartlägger innehållets plats, struktur och hierarki i det övergripande arbetsflödet. Topologi informerar också innehållsstyrning och framgångsrik innehållsmigrering till en enskild och sann innehållskälla.

Arbetsflöden och styrning

Hantera ditt innehåll

Att upprätthålla effektivitet, säkerhet och efterlevnad inom en innehållsorganisation kräver ett effektivt arbetsflöde och styrningsmodeller. Granskningar, godkännanden och åtkomst kräver ett genomtänkt förhållningssätt till de olika kraven från team i hela företaget.

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss