Lägg grunden för din programvara

Företagsarkitektur

En robust programvaruplattform måste byggas på en lika kraftfull arkitektur för att fungera korrekt och effektivt.

Oavsett om du har en komplex idé som inte är helt klar eller om du påbörjar en fullständig ombyggnad av ditt system, så är våra företagsarkitekturteam här för att hjälpa dig. Med kompetens inom molnintegrerade och lokala arkitekturer kommer vi att utveckla din idé från en minimal livskraftig produkt till leverans i global skala.

FÖRETAGSARKITEKTUR I KORTHET

Vi passar samman dina affärs- och teknikteam

I en perfekt värld är affärsstrategier och mål perfekt anpassade till tekniska färdplaner direkt från start. Men så är inte alltid fallet. Istället skiljs affärs- och teknikenheterna ofta åt med liten synlighet för varandra. Vårt företagsarkitekturteam överbryggar de två sidorna av ditt företag till en sammanhängande enhet. Genom att skapa ett symbiotiskt förhållande mellan företag och teknik kan vi inte bara ta itu med användbarheten av ett program utan också dess strategiska värde. Det säkerställer också organisatorisk effektivitet i dina teknikstackar och -lösningar.

GRANSKNING AV FÖRETAGSARKITEKTUR

Vi eliminerar redundans i din tekniska färdplan

En vanlig bieffekt av den ovannämnda felinriktningen av affärs- och teknikteam är redundans i lösningar och en högre ägandekostnad än nödvändigt. Genom att granska din befintliga företagsarkitektur och olika lösningar som ditt företag använder identifierar vi dessa redundanser. Vi identifierar vilka som ska gå i pension i din tekniska färdplan och konsoliderar dem till bara de du faktiskt behöver. Med mindre redundans kan vi bättre anpassa dina affärs- och teknikmål och planera för framtida organisatorisk tillväxt.

LÖSNINGSARKITEKTUR

Vi implementerar din lösning med rätt arkitektur

Oavsett om du implementerar en helt ny lösning eller moderniserar en befintlig, är en tydlig vision avgörande. Vårt team för lösningsarkitektur hjälper dig att definiera din lösning och hur du bäst designar och bygger den. Vi arbetar med alla intressenter för att skapa en färdplan och en arkitektur som levererar dina affärsmål. Dessutom agerar vi rådgivande för att erbjuda vägledning kring din teknikstack och om det är bäst att bygga allt från grunden eller köpa tredjepartsprodukter för din lösning.

PLATTFORMSARKITEKTUR

Vi väljer en plattform för din lösning

Du har strategiskt bestämt hur du ska bygga din lösning, nu är det dags att lika noga överväga var du ska bygga den. Vårt team för plattformsarkitektur kan hjälpa dig att göra just det. Vårt team är molnagnostiskt, vilket innebär att vi inte har en stark lutning mot varken Azure, AWS eller Google. Vi tittar snarare på dina unika affärsmål och hjälper dig att avgöra vilken plattform som passar bäst för din lösning. Vi ger också råd om olika plug and play-plattformskomponenter som CMS:er (headless eller på annat sätt), CRM:er och datavisualiseringsverktyg.

Arbeta hos oss