Moln & DevOps

Framtidssäkra och Skala Upp Din Infrastruktur

Förkorta din utvecklingstid, modernisera befintliga system, och ta ett säkrare, kostnadseffektivare grepp på teknologi med molnet.

Vare sig du är ny till molndatorisering eller redan åtnjuter från allt molnet har att erbjuda, så kan MentorMates molnexcellenscenter (Cloud Center of Excellence) hjälpa dig. Våra AWS- och Microsoft-certifierade arkitekter har alla djup kunskap och omfattande erfarenhet.

Molnmigrering

Investera i Molnet för kort- och långsiktiga besparingar

Att migrera mjukvara och system till molnet förbättrar skalbarhet, säkerhet och besparingar. Våra molnexperter analyserar noggrant ditt business case och existerande arkitektur för att planera en migrationsväg som säkerställer en smidig övergång. Vi bygger infrastruktur som möte standarder och regleringar som GDPR, SOC, ISO, NIST, PCI, HIPAA och FedRAMP, till exempel. Vårt lag assisterar klienter på affärsnivå såväl som teknisk nivå – resultsäkring, affärsrikshantering, personalträning, samt i byggande av business cases.

EXPERTIS INOM Molnmigrering
 • Applikation Undersökningstjänster
 • OS & Databasmigreringstjänster
 • AWS Cloud Adoption Ramverk
 • Moln Adoption Ramverk för Azure
 • Licenshantering
 • Identitet & Accesshantering

Expertise

 • Applikation Undersökningstjänster
 • OS & Databasmigreringstjänster
 • AWS Cloud Adoption Ramverk
 • Moln Adoption Ramverk för Azure
 • Licenshantering
 • Identitet & Accesshantering
Molnbaserade tjänster

Förändra och kullkasta med Cloud-native

Våra AWS och Microsoft-certified applikationsutvecklingsexperter drar full fördel av moln-native tjänster och metoder för att designa med flexibilitet och skalbarhet utan att överdesigna. Vi bygger applikationer med event-drivna, starkt distribuerade, och serverlösa metoder. Vi lägger stark emfas på säkerhet, uthållighet, prestanda, kostnadseffektivitet och regleringskrav när vi designar molnnativa arkitekturer. Vare sig det gäller infrastruktur som källkod, plattfom-som-tjänst, serverlös processhantering – så hjälper vi er att effektivt utnyttja molnets nativa lösningar.

EXPERTIS INOM Moln-Native
 • Amazon Web Services
 • Microsoft Azure
 • Serverlös approach
 • Infrastruktur som källkod
 • Devops tjänster
 • Stor Data & Analytik

Expertise

 • Amazon Web Services
 • Microsoft Azure
 • Serverlös approach
 • Infrastruktur som källkod
 • Devops tjänster
 • Stor Data & Analytik
Molnledarskap

Bered vägen för molnet

Vare sig det är molnmigrering, ett moln-native bygge, eller något helt annat, så kräver vissa projekt en molnexpert som konsult vad gäller arkitektur, drifttagningsstrategier, eller andra moln-relaterade frågor. Vårt molnexcellenscenter (Cloud Center of Excellence) tillhandahåller molningenjörer på utvecklingsteam som konsulter och för att erbjuda ledarskap på arkitektur, drifttagningsstrategier, träning, och att dra full fördel av moln-nativa mönster. Vi bygger hybrid-moln och multi-moln lösningar såväl som Kuberneteshantering för att uppnå molnagnostiska lösningar, minska inlåsningseffekter till enstaka leverantörer, och för att sänka affärsrisken.

EXPERTIS INOM Molnlederskap
 • Automatisering
 • CI/DC Pipelines
 • Miljöhantering
 • Konfigureringshantering
 • Inlåsningsanalys

Expertise

 • Automatisering
 • CI/DC Pipelines
 • Miljöhantering
 • Konfigureringshantering
 • Inlåsningsanalys
DevOps

Kombinera och härska

Vår DevOps gren automatiserar mjukvaruutvecklingsprocesser för att bygga, testa, driftsätta, och styra arbetsbördor snabbare och mer förutsägbart. Istället för att systemutvecklings- och infrastruktursorganisationer jobbar i sekventiella silos så arbetar de tillsammans för ett gemensamt mål. Resultatet är ett lag som är mycket mer kommunikativt och kollaborativt. Lanseringstid för mjukvaruleverans är mycket snabbare, vilket innebär vi hjälper dig att leverara värde till dina kunder mycket snabbare.

DevOpsexpertis
 • Automatisering
 • Moln-native
 • Kultur
 • Säkerhet
 • Observerbarhet

Expertise

 • Moln-native
 • Automatisering
 • Kultur
 • Säkerhet
 • Observerbarhet
Starta

Arbeta hos oss

TJÄNSTER

Vi erbjuder ett komplett paket

Skräddarsydd utveckling

Transformera din verksamhet genom teknologi

Design

Upphöj användarupplevelsen

Moln & DevOps

Framtidssäkra och skala din infrastruktur

Support

Underhåll av din mjukvarusatsning