Offshore, förenklat.

Smidigt samarbete, full öppenhet, säkerställd leverans. Vi har utvecklat ett bättre sätt för systemutveckling.

Genom att dra nytta av agila utvecklingsmetoder, människocentrerade (human-centered) designredskap, och branschledande arbetssätt kring säkerhet och riskhantering, hjälper vi organisationer and möta sina behov säkert och effektivt.

Design med människan i centrum

Fokus på människors faktiska behov

För varje skärmbild vi designar och bygger, håller vi alltid människan som skall använda den främst. Vad är hennes behov? Än viktigare, vilka är beteendena som driver de behoven? Genom att sätta människan i centrum i vår design approach kan vi bättre möta och förutspå människors förväntningar när de interagerar med ert företag och produkter.

För att uppnå detta, utför vi gedigen grundläggande research innan vi ens börjar tänka kring hur produkten skall designas. Detta tillåter oss att verkligen förstå människorna ni försöker nå och hur vi kan framgångsrikt engagera dem med er produkt eller tjänst. Därifrån, använder vi våra slutsatser för att guida hur vi designar på ett sådant sätt att det löser problemet och möter folks behov på enklast möjliga sätt.

Agil Systemutveckling

Kombinera Agil med Offshore

Agil systemutveckling tillåter team att leverera snabbt, samarbeta ofta, och ständigt förbättra sin produkt. Vi använder en något modifierad approach till den agila metodologin som maximerar fördelarna när vi använder en offshore hybridmodell.

Våra tekniska team i Bulgarien talar engelska 100% flytande, och har är i en tidszon nära Sveriges. De har anpassat sin arbetsdag till kl 11 till kl 19 för att ha flera timmars synkron kommunikation med både Sverige och USA.

Säkerställd leverans

Säkerhet möter effektivitet

Effektiva säkerhetsprotokoll bör balansera behoven av dataintegritet på samma gång som de skapar en smidig process för användare som medför minimal friktion. Ju mer krånglig en säkerhetsprocess är, ju sannolikare är det att någon lämnar ett viktigt lösenord på en post-it note på sitt skrivbord. Denna enkla brist på omdöme utsätter hela systemet för risk för intrång.

Genom att använda redskap såsom roll-baserad accesskontroll, med single sign-on, säkerställer vi att folk har access till vad de behöver på ett effektivt sätt. Vi kontrollerar access till källkod på ett mycket snarlikt sätt. Vi tar säkerhet och integritet i beaktning under alla steg i utvecklingsprocessen – från enkla fristående applikationer till molninfrastruktur. Utöver detta kan vår support övervaka ditt system efter lansering, och hålla ögon på misstänkta mönster. Om vi upptäcker någon udda aktivitet, erbjuder vi guidning i nästa steg för att minimera potentiell skada.

Riskhantering

Mota Olle i grind

Det är A och O att identifiera potentiella risker i början och löpande på projekt för att säkerställa framgång. Risker kommer från alla möjliga håll – från budget och kostnader, till tidsplaner, till teknologi och människor, för att bara nämna några. Vårt riskhanteringsteam har erfarenhet av att identifiera och hantera alla dessa risker såväl som att säkerställa kontinuiteten i den händelse en oförutsedd händelse skulle dyka upp mitt i ett projekt.

Vare sig vi står inför en utmaning för den första gången, eller den hundrade gången, föreslår, validerar och implementerar vårt lag de lösningar som är lämpligast för just det projektet. Utöver detta håller vi ett vaksamt öga på kapacitetsplanering. Med så många projekt igång samtidigt, är det av yttersta vikt att vi har rätt personal med rätt färdigheter tillgängliga för att möta våra klienters behov idag och i framtiden.

STARTA

Arbeta hos oss