ARBETSMETOD

Vi erbjuder ett komplett paket

Behoven kring programvaror varierar. För att kunna tillgodose alla typer av lösningar så har vi delat upp vårt arbetssätt i fyra modeller – var och en med hög flexibilitet som kan anpassas för att tillgodose ditt unika behov.

Upptäck

Så skapar vi din arbetsmodell

Bygg

Utveckla din lösning

Personal

Optimera dina resurer

Underhåll

Mjukvarusupport

Upptäck

Så skapar vi din arbetsmodell

Vår Arbetsmetod

Förarbetet med att skapa en programvara är en process som kräver minst lika mycket planering och tankekraft som själva utvecklingsfasen. Just därför är det extra viktigt att ha en väl utarbetad arbetsmodell som inkluderar allt från omfattning till idéarbete, kravspecifikation och konsultation. Det som skapar rätt förutsättningar för det fortsatta arbetet med projektet. Efter den inledande fasen, kan vi antingen lämna över underlaget till dina egna utvecklare – alternativt kan vårt utvecklingsteam hjälpa till med detta.

Extra viktigt när:

— Du inte har några tydligt uppsatta mål
— Du är i behov av ett konceptunderlag för testning eller införsäljning till investerare
— Du inte är helt säker på vad du är ute efter

Din arbetsgrupp:

 • Project Manager
 • Enterprise Consultants
 • Solutions Architect
 • UI/UX Designer
 • Development Support
FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

UTÖKNING AV PERSONAL

UTÖKNING AV PERSONAL

PROJEKTARBETE

PROJEKTARBETE

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

Bygg

Utveckla din lösning

Vår arbetsmetod:

Vårt projektbaserade arbete kan bäst sammanfattas i fyra ord: Du preciserar, vi levererar. Berätta om dina målsättningar och vi ser till att det händer – från början till slutlig implementering. Genom oss får du högkvalitativa utvecklingslösningar med en kontaktpunkt – oavsett omfattning och bransch.

Bra när:

— Du är i behov av en nyckelfärdig lösning, men saknar ett eget utvecklingsteam
— Ditt team inte hinner med att ta på sig ytterligare projekt
— Du arbetar mot ett uppsatt mål och behöver ett team som kan tillgodose dem

Din arbetsgrupp:

 • Project Manager
 • Scrum Master
 • UI/UX Designer
 • Practice Lead
 • Development Specialist
 • Quality Assurance Analyst
 • Account Manager
FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

UTÖKNING AV PERSONAL

UTÖKNING AV PERSONAL

PROJEKTARBETE

PROJEKTARBETE

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

Personal

Optimera dina resurer

Vår arbetsmetod:

Se oss som din förlängda arm på utvecklingssidan, där vi kompletterar ditt befintliga utvecklingsteam eller skapar ett åt dig. Vi arbetar integrerat med din organisation och alltid i en omfattning som kan anpassas enligt dina önskemål både på kort och lång sikt ¬– du behöver inte ens bjuda oss på firmafesten (även om vi förmodligen inte skulle tacka nej).

Bra när:

— Du har svårt att anställa eller förvärva utvecklare på egen hand
— Du inte vill belasta ditt befintliga in house-team med nya projekt
— Du snabbt behöver förstärka organisationen och inte hinner gå igenom en lång rekryteringsprocess

Din arbetsgrupp:

 • Project Manager
 • Scrum Master
 • UI/UX Designer
 • Practice Lead
 • Development Specialist
 • Quality Assurance Analyst
 • Account Manager
FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

UTÖKNING AV PERSONAL

UTÖKNING AV PERSONAL

PROJEKTARBETE

PROJEKTARBETE

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

Underhåll

Mjukvarusupport

Vår arbetsmetod:

Rädd att du kommer att sakna oss efter ett avslutat projekt? Ingen fara, vi erbjuder ett fullt skalbart serviceupplägg med fortsatt mjukvarustöd även efter lansering. 24-timmars support, kvalitetssäkring, DevOps och projektledning – välj bara de tjänster du behöver när du behöver dem.

Bra när:

— Du behöver fortsatt support efter lansering av mjukvaran
— Du har begränsade supportmöjligheter
— Du är i behov av mjukvarusupport utanför kontorstid

Din arbetsgrupp:

 • Project Manager
 • SysAdmin
 • Database Management
 • On-Call Staffing
 • Quality Assurance
 • Dedikerad utvecklingssupport
FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

FORTLÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLL

UTÖKNING AV PERSONAL

UTÖKNING AV PERSONAL

PROJEKTARBETE

PROJEKTARBETE

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

UPPTÄCK OCH DEFINIERA

Arbeta Hos Oss

Starta ett Projekt