SKYDDA DITT DIGITALA EKOSYSTEM

Säkerhet och efterlevnad

Vi erbjuder heltäckande lösningar för säkerhet och efterlevnad för att skydda ditt företags digitala ekosystem från hot och sårbarheter.

Säkerhet och regelefterlevnad är de största indikatorerna på mjukvarans kvalitet. En digital produkt, system eller miljö måste vara säker, pålitlig, och enkel att hantera. Dessa överväganden är avgörande för vår utvecklingsfilosofi och hur vi ser på underhåll och livslängd.

Säkerhetsrådgivning
Accelerera efterlevnaden
Våra rådgivningslösningar säkerställer att många vanliga efterlevnadsstandarder enkelt kan antas. Vi guidar dina antagnings- och plug-and-play-lösningar för att ta bort stressen med att förbereda dina säkerhetsgranskningar. Vårt mål är att genom initiering, adoption och revision hjälpa dig att förbli förberedd och informerad i förväg.
Rådgivningstjänster
HITRUST/FedRAMP Policy Library
Skrivbordsövningar
Planer för korringeringsåtgärder
Teknisk säkerhet
Identifiera och åtgärda hot innan de inträffar
Beprövad härdning och praktisk säkerhet erbjuder regelefterlevnad och tryghet för din organisation. Våra säkerhetsexperter har den erfarenhet och kompetens som behövs för att lösa och täppa till sårbarheter innan de blir incidenter. Vi erbjuder också omfattande övervaknings- och rapporteringslösningar för att säkerställa aktuellt skydd mot nya hot.
Grundlig riskbedömning
Penetrationstestning
Hotdetektering
Telemetrianalys
Välbyggd granskning

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss