Framtidssäkra och Skala Upp Din Infrastruktur

Moln & DevOps

Förkorta din utvecklingstid, modernisera befintliga system, och ta ett säkrare, kostnadseffektivare grepp på teknologi med molnet.

Vare sig du är ny till molndatorisering eller redan åtnjuter från allt molnet har att erbjuda, så kan MentorMates molnexcellenscenter (Cloud Center of Excellence) hjälpa dig. Våra AWS- och Microsoft-certifierade arkitekter har alla djup kunskap och omfattande erfarenhet.

Molnmigrering
Investera i Molnet för kort- och långsiktiga besparingar
Att migrera mjukvara och system till molnet förbättrar skalbarhet, säkerhet och besparingar. Våra molnexperter analyserar noggrant ditt business case och existerande arkitektur för att planera en migrationsväg som säkerställer en smidig övergång. Vi bygger infrastruktur som möte standarder och regleringar som GDPR, SOC, ISO, NIST, PCI, HIPAA och FedRAMP, till exempel. Vårt lag assisterar klienter på affärsnivå såväl som teknisk nivå - resultsäkring, affärsrikshantering, personalträning, samt i byggande av business cases.
Applikation Undersökningstjänster
OS & Databasmigreringstjänster
AWS Cloud Adoption Ramverk
Moln Adoption Ramverk för Azure
Licenshantering
Läs mer
Moln-Native
Förändra och kullkasta med Cloud-native
Våra AWS och Microsoft-certified applikationsutvecklingsexperter drar full fördel av moln-native tjänster och metoder för att designa med flexibilitet och skalbarhet utan att överdesigna. Vi bygger applikationer med event-drivna, starkt distribuerade, och serverlösa metoder. Vi lägger stark emfas på säkerhet, uthållighet, prestanda, kostnadseffektivitet och regleringskrav när vi designar molnnativa arkitekturer. Vare sig det gäller infrastruktur som källkod, plattfom-som-tjänst, serverlös processhantering - så hjälper vi er att effektivt utnyttja molnets nativa lösningar.
Amazon Web Services
Microsoft Azure
Serverlös approach
Infrastruktur som källkod
Devops tjänster
Stor Data & Analytik
Läs mer
Molnledarskap
Bered vägen för molnet
Vare sig det är molnmigrering, ett moln-native bygge, eller något helt annat, så kräver vissa projekt en molnexpert som konsult vad gäller arkitektur, drifttagningsstrategier, eller andra moln-relaterade frågor. Vårt molnexcellenscenter (Cloud Center of Excellence) tillhandahåller molningenjörer på utvecklingsteam som konsulter och för att erbjuda ledarskap på arkitektur, drifttagningsstrategier, träning, och att dra full fördel av moln-nativa mönster. Vi bygger hybrid-moln och multi-moln lösningar såväl som Kuberneteshantering för att uppnå molnagnostiska lösningar, minska inlåsningseffekter till enstaka leverantörer, och för att sänka affärsrisken.
Automatisering
CI/DC Pipelines
Miljöhantering
Konfigureringshantering
Inlåsningsanalys
Läs mer
DevOps
Kombinera och härska
Vår DevOps gren automatiserar mjukvaruutvecklingsprocesser för att bygga, testa, driftsätta, och styra arbetsbördor snabbare och mer förutsägbart. Istället för att systemutvecklings- och infrastruktursorganisationer jobbar i sekventiella silos så arbetar de tillsammans för ett gemensamt mål. Resultatet är ett lag som är mycket mer kommunikativt och kollaborativt. Lanseringstid för mjukvaruleverans är mycket snabbare, vilket innebär vi hjälper dig att leverara värde till dina kunder mycket snabbare.
Automatisering
Moln-native
Kultur
Säkerhet
Observerbarhet
Läs mer

Cloud Credentials

Our Team Has Over 100 Cloud Certifications and Accreditations (and Counting!)

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss