FRAMTIDSSÄKRA OCH SKALA UPP DIN INFRASTRUKTUR

Moln & DevOps

Förkorta din utvecklingstid, modernisera befintliga system, och ta ett säkrare, kostnadseffektivare grepp på teknologi med molnet.

Vare sig du är ny till datormoln eller redan drar nytta av allt molnet har att erbjuda, så kan MentorMates Cloud and DevOps-team hjälpa dig. Våra AWS- och Microsoft-certifierade arkitekter har djup kunskap och omfattande erfarenhet i området.

Molnmigrering
Investera i molnet för kort- och långsiktiga besparingar
Migrering av programvara och system till molnet förbättrar drastiskt skalbarhet, säkerhet och besparingar. Våra experter på molnmigrationsstrategi analyserar noggrant din affärsstrategi och din befintliga arkitektur för att planera en färdplan mot molnmigrering och säkerställa en smidig övergång. Vi bygger infrastruktur som uppfyller standarder och föreskrifter som GDPR, SOC, ISO, NIST, PCI, HIPAA och FedRAMP. Vårt team hjälper kunder både på affärs- och teknisk nivå, vilket gynnar realisering, hantering av affärsrisker, personalutbildning och skapande av affärsstrategier.
Programidentifiering
Molnmigrering av operativsystem och databas
Ramverk för molnimplementering
Hantering av molnmigrering
Cloud-native
Förändra och revolutionera med cloud-native
Våra AWS- och Microsoft-certifierade experter på cloud-native utveckling designar för flexibilitet och skalbarhet utan att överdesigna. Vi bygger applikationer med event-drivna, starkt distribuerade och serverlösa metoder och på så sätt lägger vi tonvikten på säkerhet, uthållighet och prestanda. Vår solida erfarenhet av cloud-native Infrastructure as Code (IaC) verktyg låter oss satsa på att bygga återanvändbara referensarkitekturer, kod och moduler och påskynda leveransen till kunderna.
AWS & Azure molntjänster
Infrastructure as Code
Serverlösa system
Molnledning
Bana väg för molnet
Vare sig det handlar om molnmigrering, cloud-native, eller något helt annat, så kräver vissa projekt en molnexpert för att vägleda i molnrelaterade frågor. Vårt Cloud & DevOps-team är till för att hjälpa kunderna och vara deras betrodda rådgivare. Vi tillhandahåller molningenjörer på utvecklingsteam som konsulter och för att erbjuda ledning på arkitektur, driftsättningsstrategier, ledarskap och träning. Vi hjälper dig att dra full fördel av cloud-native mönster och bygga hybridmoln- och multi-molnlösningar såväl som Kuberneteshantering för att minska inlåsningseffekter till enstaka leverantörer och för att sänka affärsrisken.
Rådgivning i moln & DevOps
Moln & DevOps-ledning
Moln & DevOps-bedömning
DevOps
Kombinera och härska
Vårt DevOps-team automatiserar utvecklingsprocesserna för att bygga, testa, driftsätta, och styra arbetsbördor snabbare och mer förutsägbart. Istället för att utvecklings- och infrastrukturteamen jobbar stegvist, arbetar de tillsammans för ett gemensamt mål. Som resultat har vi ett team som är mycket mer kommunikativt och samverkande. Lanseringstiden blir mycket kortare, vilket innebär att vi hjälper dig att ge värde till dina kunder mycket snabbare.
Automatisering
Cloud-native
Säkerhet
Observerbarhet

Cloud Credentials

Our Team Has Over 100 Cloud Certifications and Accreditations (and Counting!)

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss