Höj din användarupplevelse

Design

Med hjälp av verktyg för människocentrerad design skapar vi digitala produkter som hjälper organisationer att höja värdet de erbjuder till kunderna.

Världsledande design av produkter och tjänster är mycket mer än att bara skapa något som ser fint ut. Att uppnå den delikata balansen mellan det intuitiva och det analytiska gäller lika mycket vetenskap som skönhet. Utmärkt design använder bevis för att hålla människors behov i centrum. Men den möter inte bara deras behov, utan den förutser dem.

Grundforskning
Avslöja ouppfyllda behov och identifiera problemet
Innan man kan lösa ett problem, måste man först bestämma vad det faktiska problemet är. För att ta ett steg vidare, måste man veta vem som verkligen upplever problemet. Vad är deras verkliga behov? Var upplever de svårigheter? Grundforskning hittar svaren till de frågorna. Vårt team tillämpar designtänkande för att ta fram ouppfyllda behov, identifiera det verkliga problemet och vem som upplever det och upptäcker insikter som krävs för att lösa det.
Kvalitativ forskning
Forskning av intressenterna
Kvantitativ forskning
Designstrategi
Formulera en vision för dina digital produkter
För att vi skall kunna lösa problemen som identifieras, är det av yttersta vikt att förstå kontexten som omger dem och ditt företag. Djupgående workshops om designstrategi, visionsprototyper, benchmarking av upplevelser - dessa verktyg ger en helhetsbild av ditt företag, vart det är på väg och hur det skiljer sig från mängden. Därefter formulerar vi en strategi som är specifikt inriktad på designen och visionen av din produkt eller tjänst.
Workshops om vision
Utveckling av en visionprototyp
Benchmarking av upplevelser
Produktdesign
Designa en enkel lösning för ett komplext problem
Produktdesign finns där verkligheten möter teorin - eller snarare, pixeln möter skärmen. Från designworkshops hela vägen till användartester omfattar produktdesign alla aspekter av hur människor interagerar med produkten och upplevelsen den ger. Med hjälp av våra resultat från forskningsfasen använder vi en människocentrerad designmetod för att strukturera en upplevelse som löser problemet på enklast möjliga sätt.
Workshops om människocentrerad design
UX-design
UI-design
Interaktionsdesign
Prototyputveckling
Användartestning
Beteendedesign
Använd vetenskap för att designa specifika beteenden
Människocentrerad design gör ett utmärkt jobb med att definiera människors ouppfyllda behov. Det som saknas är varför. Varför gör människor de saker de gör? Och varför gör de inte någonting? Beteendedesign fyller i den luckan och gör det möjligt för oss att förstå och designa för dessa beteenden mer effektivt. Vi tittar på interaktioner med hjälp av evidensbaserad neurovetenskap för att utforma lösningar som återspeglar hur människor faktiskt använder dem.
Vetenskaplig litteraturöversikt
Beteendeanalys och workshops
Produktkrav
Design av produktpersonlighet
Tjänstedesign
Skapa upplevelsen bortom skärmen
De digitala produkterna vi designar är ofta bara en del av en mycket bredare upplevelse som människor har med din organisation. Tjänstedesign ser på upplevelsen som helhet för att skapa en sammanhängande och effektfull kundresa som sträcker sig långt bortom skärmen. Vi använder samma principer för designtänkande som vi gör för produktdesign och tar fram ritningar, kartor och prototyper av upplevelsen för alla inblandade.
Blueprint för tjänstedesign
Kartläggning av användarresan
Kartläggning av intressenterna
Kartläggning av användarnas förväntningar
Prototyper för tjänstedesign

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss