Подобрете преживяването на потребителите си

Design

Следвайки принципите на дизайна, ориентиран към човека (human-centered design), ние създаваме дигитални продукти, които помагат на нашите клиенти да посрещат все по-успешно нуждите на своите потребители.

Истински добрият дизайн на продукти и услуги е много повече от това да създадеш нещо, което изглежда приятно. Той балансира деликатно между интуитивното и аналитичното и се уповава колкото на естетика, толкова и на наука. Качественият дизайн се основава на доказателства, за да държи реалните нужди на хората на преден план, като не просто отговаря на тези нужди, а ги предвижда.

Фундаментални изследвания
Разкриване на неудовлетворените нужди и идентифициране на проблема
Преди да разрешите даден проблем, първо трябва да разберете какъв точно е той. След това трябва да знаете кой се среща с този проблем. Какви са истинските му нужди? Къде изпитва затруднения? С помощта на фундаментални изследвания (foundational research) и дизайн мислене нашият дизайн екип намира отговорите на тези въпроси и предлага възможни решения.
Експертни познания в областта на фундаменталните изследвания:
Качествени изследвания
Проучване на заинтересованите страни
Количествени изследвания
Дизайн стратегия
Формулиране на визия за вашите дигитални продукти
За да можем да решаваме проблемите, които вече са идентифицирани, е изключително важно да разберем както техния контекст, така и този на вашия бизнес. С помощта на задълбочени уъркшопи за определяне на дизайн стратегията (design strategy), прототипи на визията и сравнителен анализ на потребителското преживяване придобиваме цялостен поглед върху вашия бизнес, неговата насока и отличителни качества. След това ви помагаме да изградите подходяща стратегия за дизайна и визията на вашите дигитални продукти и услуги.
Експертни познания областта на дизайн стратегията:
Уъркшопи за изготвяне на визия
Изготвяне на прототип на визията
Сравнителен анализ на потребителското преживяване
Продуктов дизайн
Семпло дизайн решение на сложен проблем
Продуктовият дизайн (product design) е ключов фактор за успеха на всеки продукт. Той обхваща всички аспекти на потребителското взаимодействие с продукта и цялостното преживяване – от дизайн уъркшопи до потребителски тестове. Използваме резултатите от нашите проучвания и прилагаме практиките на human-centered design, за да изградим преживяване, което решава проблема по най-простия начин.
Експертни познания в областта на продуктовия дизайн:
Human-centered design уъркшопи
UX дизайн
UI дизайн
Интерактивен дизайн
Изготвяне на прототип
Потребителски тестове
Поведенчески дизайн
Създаване на дизайн за специфично поведение с помощта на науката
Human-centered design се справя отлично с определянето на неудовлетворените нужди. Това, което пропуска, е причината за конкретно поведение. Защо хората правят това, което правят? Освен това, защо не правят дадено нещо? Поведенческият дизайн (behavior design) дава отговор на тези въпроси и ни позволява да разберем потребителското поведение и да създадем по-ефективен дизайн. Постигаме това, като разглеждаме взаимодействията през призмата на невронауката, базирана на доказателства.
Експертни познания в областта на поведенческия дизайн:
Преглед на научната литература
Поведенчески анализ
Поведенчески уъркшопи
Подход към потребителското поведение
Изисквания към продукта
Дизайн на продуктовата идентичност
Дизайн на услуги
Създаване на преживяване отвъд екрана
Дигиталните продукти, за които правим дизайн, често са само един елемент от цялостното преживяване на потребителите ви.
Дизайнът на услуги (service design) разглежда това преживяване в цялост, за да създаде пълноценен и въздействащ потребителски път, който излиза извън рамките на екрана. Използвайки принципите на дизайн мислене, които прилагаме и в продуктовия дизайн, разчертаваме и правим прототип на преживяването.
Експертни познания в областта на дизайна на услуги:
Схема на дизайн на услуги
Карта на потребителския път
Карта на заинтересованите страни
Карта на очакванията
Прототипи на дизайн на услуги

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас