Промишленост

Решения за производството

Проекти

Cambria

Помогнахме на Cambria да върви в посоката на дигиталната трансформация и да дефинира структурата на различните си звена.
Научи повече
Проекти

Cambria

Помогнахме на Cambria да върви в посоката на дигиталната трансформация и да дефинира структурата на различните си звена.
Научи повече
КОМПЕТЕНЦИИ

Нашата експертиза в промишления сектор

Създаваме дигитални решения, които помагат на нашите клиенти в промишления сектор да се адаптират към новите технологии, да бъдат по-ефективни и да подобрят своите процеси.

 • Стратегия за дигитално производство
 • Дашборди с данни и анализ на данни
 • Съхранение на данни
 • Моделиране на данни
 • Миграция към публичния cloud
 • Дигитализиране на веригата на доставките
 • Интелигентна автоматизация
 • Модернизация на остарели системи
 • Производствено оборудване, свързано с IoT
Клиенти

С кого работим

Ние работим с няколко сегмента на производствената индустрия. Много от нашите клиенти са производители на строителни материали, производители на промишлено оборудване и производствени доставчици.
Виж повече
Метод

Силата на тройния подход

Съчетаваме успешна бизнес стратегия, вдъхновяващ дизайн и качествено софтуерно инженерство, за да създаваме работещи технологични решения, които осъществяват мащабната дигитална трансформация на нашите клиенти.

Стратегия

Адаптиране към глобалните предизвикателства
Промишленият сектор усети ефектите от инфлацията и прекъсването на веригата на доставките повече от всяка друга индустрия. Като добавим недостига на специалисти, се получава натиск от три страни. Работим с нашите клиенти в промишления сектор за разработване на дигитална стратегия, която им помага да се адаптират към тези постоянни предизвикателства и същевременно - да развиват успешно дейността си.

Стратегията накратко 

 

 • Създаване на стратегия, насочена към оптимизация и автоматизация
 • Инвестиране в свързани решения и управление на данни
 • Стратегии за дигитално спазване на QMS стандарти, базирани на ИСО

Дизайн

Идентифициране на неудовлетворени нужди и елиминиране на проблеми
Нищо не забавя производствения процес (и не влияе върху финансовите резултати) повече от неразрешените проблеми. За нашите клиенти в промишления сектор ние провеждаме задълбочени фундаментални изследвания, за да идентифицираме проблеми и да проектираме дигитални преживявания, които ги елиминират. Резултатът е по-рационализиран процес и по-малко изгубени време и пари.

 

Дизайнът накратко

 

 • Проучване на поведенията и процесите с цел откриване на незадоволени потребности
 • Съгласуване на дигиталните преживявания с реалното поведение
 • Идентифициране и премахване на проблеми в производствената работа

Софтуер

Модерни решения за промишлеността
Водещата причина за проблеми в производствените екипи е ползването на остарели технологии и софтуер. Освен това огромното количество данни, включени в много производствени процеси, може да бъдат трудни за управление. Нашите инженерни екипи помагат на клиентите ни да изградят работещи, модерни решения за преодоляване на тези предизвикателства.

 

 

Софтуерът накратко

 

 • Решения за свързано производствено оборудване
 • Експертиза в управлението и анализа на данни
 • Внедряване на решения за автоматизирано производство

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас