Дигитално съдържание навсякъде

Digital Experience Platform

DXP (digital experience platforms) позволяват на организацията ви да управлява и предоставя дигитално съдържание бързо и ефективно в множество канали.

Съдържанието е един от основните фактори, които правят бизнеса ви конкурентоспособен. С помощта на DXP решенията можете да избирате кога, къде и как потребителите взаимодействат с вашето съдържание. Още повече DXP решенията улесняват колаборацията, предлагат възможности за персонализация и се интегрират безпроблемно в маркетинговия ви технологичен стак.

DXP стратегия
Подобрете екосистемата на дигиталното съдържание
DXP (digital experience platform) не е самостоятелно софтуерно решение, а е част от цялостната екосистема, специфична за дадена компания, и управлението на нейното съдържание. Изграждането на правилната DXP стратегия започва с осъзнаването на целите на вашето съдържание, операциите и техническата ви инфраструктура. Следващата стъпка е оформянето на цялостна стратегия, включваща бизнес стратегия и цели, маркетинг и персонализация. Една добра DXP стратегия трябва да бъде възможно най-семпла.
Екосистема на съдържанието
Топология на съдържанието
Работни процеси и управление на съдържанието
Имплементация на DXP
Съвременно потребителско преживяване
Технологиите и съдържанието са в основата на съвременното потребителско преживяване, дори отвъд уеб и мобилните приложения. Имплементирането на DXP (digital experience platform) дава възможност да модернизирате маркетинговия си технологичен стак. Ключът към успеха се крие в ревизията на настоящите системи, интеграцията на услуги и преобразяването на съдържанието с помощта на обектно-ориентиран подход. Крайният резултат е постигането на ефективност, гъвкавост и скалируемост.
Интегриране на DXP
Моделиране на съдържанието
Системна интеграция и разширяване
Миграция на съдържание
SEO
Подобряване на представянето на вашето съдържание
Публикуването на вашето съдържание е само началото, следващата стъпка е да се уверите, че потребителите могат да го открият. SEO (search engine optimization) ви помага да направите именно това. Разпростирането на потребителското преживяване до различни търсачки е начинание, основано на анализ, познания по уеб технологии и добре структурирано съдържание. Сайтовете трябва да бъдат обходени и индексирани ефективно. За тази цел е важно да се създаде баланс между познанията за различните търсачки, техническата експертиза и фокусирания върху хората подход към стратегията за съдържание.
SEO стратегия
Техническо SEO
Имплементация на SEO

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас