Възползвайте се от силата на вашите данните

Data & Analytics

Помагаме на бизнеса ви да използва пълния потенциал на данните по пътя към вашата дигитална трансформация.

Ефективното управление на данните осигурява конкурентно предимство на вашия бизнес. Data Center of Excellence екипът ни работи с организации от всякакъв мащаб, за да им помогне да превърнат данните си в приложима и полезна информация, която улеснява стратегическото планиране и вземането на важни бизнес решения.

Прогнозен анализ
Решения за данни
Какво могат да ви кажат хронологичните ви данни за бъдещето на вашия бизнес? Има ли възможности, за които трябва да сте подготвени, или рискове, които трябва да избягвате?
Отговорите на тези въпроси се крият в прогнозния анализ. Ние прилагаме machine learning, за да извлечем ценна информация от вашите данни, която ви помага да оптимизирате бизнеса си и да вземате най-важните решения
Data Engineering
Data Science
Ефективност на базите данни
Подобряване на ефективността на вашата база данни
От изключителна важност за избягването на архитектурни и финансови ограничения за всички системи от бази данни е тяхната оптимизация (performance tuning).
Нашият екип има опит в оптимизирането както на самото решение за управление на данни, така и на неговата архитектура и бизнес логика. Извършваме задълбочено проучване на спецификациите, идентифицираме затрудненията и предлагаме финансово ефективно решение за отстраняването им. Ние ще се погрижим вашите бази данни да са оптимизирани, индексирани и да работят ефективно.
Оптимизация на архитектурата
Оптимизация на приложенията
Подобряване на базите данни
Проектиране и архитектура на данни
Проектиране на архитектура за вашите данни
Вашите данни са уникални за вашия бизнес и заслужават архитектура, която е също толкова специфична. Ние проектираме и създаваме различни решения и архитектури, съобразени с нуждите на вашата организация, като използваме различни стратегии и техники. Моделираме и проектираме data warehouses, lakes и lakehouses за различни индустрии в AWS, Azure, GCP и on-premise инфраструктури.
Анализ на бизнеса и данните
Моделиране на данни
Проектиране на data warehouses
Мигриране на данни
Преместете данните си в cloud среда
Миграцията на данни е от решаващо значение при прехвърлянето на вашите бизнес системи към публичния cloud. Това е и един от най-трудните етапи на трансфера към cloud средата, в който много неща може да се объркат, ако не е извършен правилно. Ние имаме задълбочен опит в Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Amazon Web Services (AWS).
Стратегия
Анализ
Тестване
Миграция
Разработване и тестване на данни
Съвременни решения за управление на данни
Независимо дали имате нужда от ново решение за управление на данни или искате да модернизирате съществуващата си инфраструктура, нашият Data Center of Excellence (DCоE) екип е тук, за да ви помогне. Създаваме data warehouses за извличане на класически доклади и data lakes за съхранение и анализ на всички ваши данни. Едно решение за управление на данни е толкова добро, колкото данните в него. Нашият цялостен процес на тестване гарантира, че вашите решения предоставят качествени и използваеми данни за нуждите на екипа и системите ви.
Разработване на data warehouses
Разработване на big data
Тестване на данни
Бизнес разузнаване и анализ
Превръщане на данните в приложима информация
Бизнес разузнаването (BI) ви позволява да извличате приложима информация от вашите данни и на базата на нея да вземате важни бизнес решения. Нашият екип ви помага да направите процесите във вашата организация по-прозрачни, като създава ефективни и леснодостъпни дашборди и доклади. Така ще подобрите контрола си върху вашия бизнес, ще идентифицирате проблемите бързо и ще увеличите производителността, като спестите ценно време.
KPI доклади за бизнеса
Решения за изготвяне на доклади
Персонализирани решения за изготвяне на доклади
Дашборди за бизнес разузнаване
Оперативни доклади

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас