Подсигуряване на бъдещето и скалиране на инфраструктурата ви

Cloud & DevOps

Съкратете времето за разработка, модернизирайте остарелите системи и използвайте по-сигурен и икономически ефективен подход към технологиите с помощта на публичния cloud.

Независимо дали тепърва започвате работа с cloud computing, или вече се възползвате от всичко, което публичният cloud може да предложи, MentorMate Cloud Center of Excellence (CCOE) е на ваше разположение. Всички наши експерти имат AWS и Azure сертификати и изключително богат опит.

Миграция към публичния cloud
Инвестирайте в cloud инфраструктура и оптимизирайте разходите си
Миграцията към публичния cloud значително подобрява скалируемостта и сигурността и намалява разходите. Нашите експерти внимателно анализират вашия бизнес казус и съществуващата архитектура, за да изградят план за безпроблемното изпълнение на миграцията върху cloud инфраструктурата и да ви гарантират плавен преход. Ние изграждаме инфраструктура, която отговаря на стандарти и разпоредби като GDPR, SOC, ISO, NIST, PCI, HIPAA и FedRAMP. Екипът ни подпомага клиентите както на бизнес, така и на техническо ниво – benefits realisation management (BRM), управление на риска, обучение на персонала, създаване на business case.
Application Discovery Services
OS & Database Migration Services
AWS Cloud Adoption Framework
Cloud Adoption Framework for Azure
License Management
Identity & Access Management
Cloud-Native
Трансформиране и революция с cloud-native
Нашите експерти по разработка на cloud-native приложения притежават множество AWS и Azure сертификати и използват пълния потенциал на cloud-native услугите. Cloud-native архитектурите използват всички преимущества на доставката при поискване, глобалното внедряване, гъвкавостта и услугите от по-високо ниво. Те позволяват огромни подобрения в производителността на разработчиците, гъвкавостта на бизнеса, скалируемостта, наличността, утилизацията и намаляването на разходите.
AWS
Microsoft Azure
Serverless подход
Infrastructure as Code (IaC)
DevOps услуги
Big Data & Analytics
Управление на cloud услуги
Безпроблемен преход към публичния cloud
Някои проекти се нуждаят от миграция към публичния cloud, създаване на cloud-native приложения или други услуги, изискващи cloud експерти. Нашият Cloud Center of Excellence (CCoE) е ваш доверен съветник. В development екипите включваме cloud инженери, които помагат изграждането на cloud инфраструктурата, участват в създаването на архитектурата и избора на deployment стратегии. Помагаме ви да се възползвате пълноценно от cloud-native модела и предлагаме изграждане hybrid-cloud и mult-cloud решения и управление на Kubernetes, за да ограничим нуждата от трети страни и да намали бизнес рисковете.
Автоматизация
CI/CD pipelines
Управление на средата
Configuration Management
Kubernetes Management
Lock-in Assessment
DevOps
Комбинирай и владей
Нашият DevOps екип прави възможна автоматизацията на софтуерните процеси, за да изградим, тестваме, релийзваме и управляваме ресурсите по-бързо и по-ефективно.
Вместо да действат отделно едни от други, development екипите и оперативният отдел работят съвместно и поддържат непрекъсната комуникация за постигане на общата цел. Така времето, което се отделя за релийз на софтуера, се скъсява драстично.
Автоматизация
Cloud-native услуги
Култура
Сигурност
Възможност за наблюдение

Cloud експертиза

Екипът ни притежава над 100 Cloud сертфификата и акредитации (и стават все повече!)

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас