Услуги

Нашата експертиза

Strategic Consulting
User Experience
Cloud Services
Project Management
Web Development
Mobile Development
Quality Assurance
Continuation Engineering
Strategic Consulting
Strategic Consulting
Strategic Consulting

С помощта на нашите експерти може да дефинирате инвестиционния потенциал, да определите набора от технологии, да изчислите разходите и сроковете, необходими за стартиране и поддръжка на решението ви. Като първа стъпка преди създаването или пренаписването на софтуерен продукт, ние правим персонализирана консултация,

Strategic Consulting
Дайте тласък на бизнеса си

С помощта на нашите експерти може да дефинирате инвестиционния потенциал, да определите набора от технологии, да изчислите разходите и сроковете, необходими за стартиране и поддръжка на решението ви. Като първа стъпка преди създаването или пренаписването на софтуерен продукт, ние правим персонализирана консултация, за да се запознаем със съществуващите предизвикателства и предвиждаме как да минимизираме рисковете, свързани с използването на съществуващия код, ако има такъв.

 • Market Segmentation
 • Competitive Analysis
 • Architecture Consulting
 • Code Analysis
 • Monitoring
 • Server Maintenance
User Experience
User Experience
User Experience

От създаването на UX до изпълнението му чрез визуален дизайн, екипът ни предоставя експертиза във всички фази – от proof-of-concept prototyping до пълно трансформиране на решението ви. Следвайки дизайн подход, основан на участието на всички заинтересовани страни,

User Experience
Подобрете софтуерното преживяване

От създаването на UX до изпълнението му чрез визуален дизайн, екипът ни предоставя експертиза във всички фази – от proof-of-concept prototyping до пълно трансформиране на решението ви. Следвайки дизайн подход, основан на участието на всички заинтересовани страни, ние си сътрудничим с екипите ви за създаването на usability testing, task/decision flows, wireframes и clickable prototypes, които да съответстват на сложните връзки и зависимости във вашия бизнес.

 • User Research
 • Information Architecture
 • Wireframing
 • Prototyping
 • Visual Design
 • Usability Testing
 • Heuristic Review
 • Production Support

Tools & Technologies

Sketch
InVision
Craft
Adobe CC
Cloud Services
Cloud Services
Cloud Services

AWS и Microsoft сертифицираните ни софтуерни архитекти имат над 7 години опит в cloud infrastructure услуги, cloud design модели и стратегии, които могат да ви помогнат да се възползвате максимално от предимствата на облачните решения. Като официален AWS Advanced Consulting партньор,

Cloud Services
Подсигурете и мащабирайте инфраструктурата си

AWS и Microsoft сертифицираните ни софтуерни архитекти имат над 7 години опит в cloud infrastructure услуги, cloud design модели и стратегии, които могат да ви помогнат да се възползвате максимално от предимствата на облачните решения. Като официален AWS Advanced Consulting партньор, експертите в МенторМейт имат задълбочени познания и богат опит с cloud услугите. Те ще ви позволят да скъсите времето за разработка и стартиране на нови решения или да модернизирате остарели технологии и тествате прототипи с IaaS-базирани приложения на Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.

 • Strategy Consulting
 • Cloud Solution Architecture
 • Distributed Applications Implementation
 • Cloud Native Development
 • Application & Data Migration
 • Serverless Application Development
 • DevOps Planning & CI/CD Automation
 • Data Analytics Implementation

Tools & Technologies

AWS EC2
AWS Container Service
AWS Lambda
AWS SQS
AWS SNS
AWS EMR
AWS RedShift
AWS Glacier
AWS S3
AWS Kinesis Firehose
AWS BeansTalk
Project Management
Project Management
Project Management

Експерти в Agile разработката, нашите проектни мениджъри, бизнес анализатори и сертифицирани Scrum Master-и свързват визията ви за продукта с техническата експертиза на нашия екип. Нашите проектни мениджъри определят големината и обхвата на вашия софтуер,

Project Management
Делегирайте управлението, графика и разходите за проекта ви

Експерти в Agile разработката, нашите проектни мениджъри, бизнес анализатори и сертифицирани Scrum Master-и свързват визията ви за продукта с техническата експертиза на нашия екип. Нашите проектни мениджъри определят големината и обхвата на вашия софтуер, предвиждат разработката и разбиват задачите на постижими по-малки цели, които са съобразени с графика и цената на проекта. Прозрачността е осигурена, а вие сте включени във всеки един етап на разработка на продукта ви.

 • Requirements Documentation
 • Feature Definition
 • Feature Prioritization
 • Roadmap Creation
 • User Story Composition
 • Backlog Grooming
 • Sprint Leadership
 • Resource Management

Tools & Technologies

Skype
Slack
Jira logo
Jira
GoToMeeting
Web Development
Web Development
Web Development

Персонализираната уеб разработка предлага много възможности за бизнеса и му позволява да предоставя гъвкави и съвместими за всички платформи решения. Използвайки нови подходи за уеб разработка като PWA, ние обединяваме front-end,

Web Development
Достигнете до потребителите си на всички платформи

Персонализираната уеб разработка предлага много възможности за бизнеса и му позволява да предоставя гъвкави и съвместими за всички платформи решения. Използвайки нови подходи за уеб разработка като PWA, ние обединяваме front-end, back-end и архитектурните възможности, за да отговорим на всяка ваша бизнес нужда и да подобрим времето за изпълнение.

Tools & Technologies

Angular
Polymer
HTML5
CSS3
jQuery
jQuery
Bootstrap
Firebase
Mocha
Spring
.NET
Ruby on Rails
PHP
Node.js
Python
MS SQL Server
Oracle Database
MySQL
PostgreSQL
Apache Cassandra
MongoDB
Redis
React
Java
SQLite
Mobile Development
Mobile Development
Mobile Development

Лидери във всяко едно отношение, екипите ни са гъвкави и усвояват бързо всяка новост в света на мобилните разработки. Имаме опит както с native, така и с cross-platform приложения и можем да ви помогнем да направите най-добрия избор за нуждите на…

Mobile Development
Подобрете мобилното си присъствие

Лидери във всяко едно отношение, екипите ни са гъвкави и усвояват бързо всяка новост в света на мобилните разработки. Имаме опит както с native, така и с cross-platform приложения и можем да ви помогнем да направите най-добрия избор за нуждите на проекта ви. Нашите технологични експерти предоставят препоръки за развитие на стратегията ви, за свиване на разходите и укрепване на решението и екосистемата около него.

Tools & Technologies

iOS
Android
Xamarin
Apache Cordova logo
Cordova
Ionic
React
SQLite
JavaScript
Quality Assurance
Quality Assurance
Quality Assurance

Следвайки най-добрите практики в софтуерното тестване, нашите анализатори работят с вашия екип, за да идентифицират, решат и предотвратят проблеми, свързани с качеството на софтуера ви, чрез персонализирана комбинация от ръчно тестване, проверка на съвместимостта,

Quality Assurance
Подсигурете качеството на решенията си

Следвайки най-добрите практики в софтуерното тестване, нашите анализатори работят с вашия екип, за да идентифицират, решат и предотвратят проблеми, свързани с качеството на софтуера ви, чрез персонализирана комбинация от ръчно тестване, проверка на съвместимостта, тестване на ефективността, автоматизирано тестване и непрекъсната интеграция. МенторМейт предлага и самостоятелна оценка на качеството и framework за автоматизация, създаден да ви помогне да управлявате разходите си, да намалите времето за пускане на пазара и да увеличите обхвата на тестването.

 • QA Evaluation
 • QA Strategy
 • Automation
 • QA Execution

Tools & Technologies

Selenium
SoapUI
Cucumber
Robotium
SpecFlow
Apache JMeter
LoadUI
Bamboo
Jenkins
Jenkins
Kibana
LogStash
Logstash
Visual C#
Appium
Xamarin
Java
HP LoadRunner
Continuation Engineering
Continuation Engineering
Continuation Engineering

Днешния софтуер изискват постоянна разработка, било то по посока отстраняване на грешки, за ъпдейти или добавяне на нови функционалности. Continuation Engineering подсигурява постоянна поддръжка и подобрения за софтуерното ви решение след официалното му пускане на пазара. Предлагаме три модела за поддръжката:

Continuation Engineering
Осигурете поддръжката на софтуера си

Днешния софтуер изисква постоянна разработка, било то по посока отстраняване на грешки, за ъпдейти или добавяне на нови функционалности. Continuation Engineering подсигурява постоянна поддръжка и подобрения за софтуерното ви решение след официалното му пускане на пазара. Предлагаме три модела за поддръжката: Production, Application и After Hours. Production Support включва системна администрация и поддръжка на базите данни. Application Support обхваща множество отрасли като .NET, Java, QA, iOS, Android и LAMP/FE. И двата модела включват и управление на проектите. Независимо дали се нуждаете от 24-часова поддръжка или покритие само няколко часа, нашия After Hours модел осигурява незабавна реакция при появата на проблем и започване на работата по неговото отстраняване, вместо да чакате до следващия работен ден.

 • Production Support
 • Application Support
 • 24/7/365 After Hours Support
 • Time-Specific After Hours Support