МЕТОД НА РАБОТА

Силата на
тройния подход

Съчетаваме успешна бизнес стратегия, вдъхновяващ дизайн и качествено софтуерно инженерство, за да създаваме решения за цялостна дигитална трансформация.

Стратегия

Дефинираме крайните резултати
Една успешна стратегия увеличава стойността на бизнеса и се фокусира върху потребителите. Ние анализираме целите на клиентите ни и всички аспекти на тяхната организация, за да разчертаем стратегия за дигиталната им трансформация.

За нас “стратегия” не е просто модерна дума или елемент от началната фаза на един проект. Стратегията съпътства целия ни ангажимент с клиента и пълния жизнен цикъл на софтуерната разработка. От критична важност е да изберем точния технологичен стак и да знаем кога да интегрираме нови технологии като изкуствен интелект. Важно е да взимаме правилни решения, основаващи се на принципите на дизайна, ориентиран към човека, и да се грижим дигиталният продукт да бъде сигурен и да отговаря на изискванията на индустрията. Нашите специалисти са насреща, за да насочват клиентите в постигането на техните цели, свързани с дигиталната трансформация на бизнеса им.

Дизайн

Създаваме изключителни преживявания
Правим дизайн на дигитални продукти спрямо стратегическия план на клиента. Използваме инструментите на дизайн мисленето, за да се уверим, че продуктите носят стойност на хората, които ги използват.

Качественият дизайн е много повече от това, което виждаме и усещаме в един дигитален продукт. Много по-важно е да отговорим на въпроса “Защо?”, вместо “Какво?”. Защо хората си взаимодействат с продукта по конкретния начин? Защо очакват да получат точно това потребителско преживяване? Следвайки принципите на дизайн мисленето, можем да определим именно това и да създадем дизайн, който предлага на потребителите преживяването, което желаят, а не онова, което ние искаме да им наложим. Основаваме се на най-новите изследвания в поведенческата наука, за да проектираме продукти на световно ниво, които изпълняват бизнес целите на клиентите.

Софтуер

Разработваме специализиран софтуер
Създаваме специализирани софтуерни решения за дигитална трансформация. Благодарение на технологичната ни експертиза софтуерът, който разработваме за клиентите, е скалируем, гъвкав и сигурен.

Най-добре разработената стратегия и най-качественият продуктов дизайн не са способни самостоятелно да надградят стойността на една организация. Пълноценната дигитална трансформация изисква работещи и скалируеми технологични решения, изградени върху солидната основа на горните два компонента. С повече от 20 години опит в софтуерното инженерство нашият екип създава дигитални решения, които винаги отразяват най-актуалните тенденции. Времената се изменят, а паралелно с това ние обогатяваме техническите си компетенции. Дигиталните екосистеми, които създаваме, са пряк резултат от нашия подход – да прилагаме най-новите технологии като изкуствен интелект и модерни инструменти за обработка на данни и анализ.

УСЛУГИ

Пълен спектър от услуги

Създаването на успешни софтуерни продукти изисква балансиран подход. За да помогнем на компаниите да постигнат своята дигитална трансформация, съчетаваме персонализирани, задълбочени технологични насоки с нашия глобален опит. Тъй като всяка организация има свои уникални нужди, предлагаме пълна палитра от услуги, покриващи различни платформи, технологии и дизайн методологии.

Artificial Intelligence
Нашата богата експертиза в технологиите, използващи изкуствен интелект, ни позволява да тренираме, настройваме и адаптираме специализирани модели и да ги интегрираме в бизнеса на клиентите ни.
Научи повече
Development
Базирайки се на богатия ни опит в уеб, мобилните и back-end платформи, ние създаваме софтуерни решения, които са скалируеми, гъвкави и най-важното – сигурни.
Научи повече
Design
Следвайки принципите на дизайна, ориентиран към човека, създаваме дигитални продукти, които помагат на компаниите да увеличат стойността, която дават на хората.
Научи повече
DXP
DXP (digital experience platforms) позволяват на организациите да управляват и предоставят дигитално съдържание бързо и ефективно в множество канали.
Научи повече
Data & Analytics
Благодарение на нашата солидна експертиза в сферата помагаме на бизнеса да използва пълния потенциал на данните по пътя към своята дигитална трансформация.
Научи повече
Security & Compliance
Предлагаме цялостни решения, покриващи стандартите за сигурност, за да защитим дигиталните екосистеми от заплахи.
Научи повече
Cloud & DevOps
Съкращаваме времето за разработка, модернизираме остарелите системи и използваме по-сигурен и по-изгоден подход към технологиите с помощта на публичния cloud.
Научи повече
Support
Софтуерът никога не е напълно завършен. Екипът ни се грижи за сигурността, поддръжката и усъвършенстването на продукта и след пускането му на пазара.
Научи повече