Разработихме мобилното приложение Whirl, за да помогнем на фермерите да увеличат своята продуктивност и да повишат възвръщаемостта на инвестициите си.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб разработка
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
Възможности

Помагаме на фермерите да бъдат по-продуктивни

Въвеждането на прецизни технологии в земеделието неминуемо би довело до по-рентабилно производство на зърнено-житните и влакнодайни култури. Този селскостопански метод автоматично и точно навигира фермерската техника с цел да предотврати излишните усилия и да ограничи ръчния труд, като същевременно увеличи фермерската продукция.

Продуктите на Wheelman предлагат на стопанствата бюджетно и лесно за употреба автонавигиране, което увеличава производителността и оправдава инвестициите им. Окачени към кормилната рейка и волана на даден трактор, компонентите Wheelman поемат управлението с голяма прецизност. За да представят този модел, AgJunction се обърнаха към МенторМейт, за да създадем Whirl – лесно за употреба мобилно приложение, което въплъщава иновацията зад впечатляващите продукти на Wheelman.

“Мисията ни е да предоставим всички ползи на прецизното земеделие и автоматизираните услуги на Wheelman, досега достъпни само за най-големите стопанства, на милионите по-малки ферми по целия свят. Лесната за употреба технология ще им позволи да намалят разходите си.”

Jeff Morris

Chief Marketing Officer, AgJunction

Решение

Нов подход във фермерството

Революционно за земеделието, Whirl може да се ползва на всяко мобилно устройство, което елиминира нуждата от закупуване на екран за навигация, на цена до 8 000 долара. Приложението e заредено с множество фунционалности, част от които: бързо калибриране, въвеждане на профил за всяка машина и поддържане на посоката на движение, както в права линия от точка А до точка Б, така и в предварително зададена посока спрямо дадена точка или контур на ландшафта. Цялата информация се запазва в приложението за бъдещо ползване, като всеки фермер може да избере някой от запаметените маршрути и да задейства системата Wheelman и така да задвижи автоматично всеки един трактор в правилната посока.

“Когато започнахме този проект, трябваше бързо да установим доста краткосрочен график, за да успеем да се вместим в датата на стартиране. МенторМейт ни подпомогна с организирането на ежедневни видео срещи, които ни позволиха да обсъдим проблемите си на момента и да останем гъвкави спрямо нашия смел план.”

Jeff Morris

Chief Marketing Officer, AgJunction

Процес

Оставаме гъвкави спрямо късите крайните срокове

Тъй като се включихме рано в проекта, разработихме всичко от самото му начало. Започнахме от рано със сесии, в които планирахме концепции за дизайн заедно с маркетинга и инженерите на AgJunction. Представихме концепции за дизайна, както и схематичен дизайн с пълното съдържание в логическа последователност. Когато всички екипи се синхронизираха, започнахме разработването, следвайки проектовия план и наближаващите крайни срокове. През целия процес екипите на МенторМейт и AgJunction останаха гъвкави и и спазваха стриктно натоварения график.