Building Brave

Създадохме дигитална платформа, която свързва жени с ментори и им помага да се развиват както в професионален, така и в личен план.
Предоставени услуги
Дизайн
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
Възможност

Получаване на насоки дори в забързаното ежедневие

Building Brave е неправителствена организация, чиято мисия е да свързва, вдъхновява и да предоставя възможности за жените, за да могат те да дават най-доброто от себе си всеки ден. Благодарение на тях както специалистите, така и всички тези, които имат нужда от насоки в кариерите си получават достъп до ценни съвети от ментори. Предизвикателството се изразява в това, че работещите жени, особено тези, които са майки, са крайно ангажирани. Затова и Building Brave добре осъзнаха, че за да се вместят в заетото им ежедневие, трябва да се свържат с тях там, където те се намират, с помощта на мобилно приложение.

Решение

Точните съвети по точното време

МенторМейт си партнира с Building Brave за да разработи втората версия на тяхната мобилна апликация. В основата на нейното изграждане бяха ценните потребителски впечатления от първоначалното ѝ представяне, които взехме предвид при въвеждането на две уникални функционалности, които откроиха Building Brave сред останалите приложения за менторство.

 

Първата от тях предоставя нещо повече от среща очи в очи с ментор. Вместо това, потребителите получават достъп до цял екип от ментори. В зависимост от техните интереси, потребителите на Building Brave се включват в редица широки менторски кръгове, които се състоят от няколко ментори, към които те могат да зададат – дори и анонимно – своите въпроси.

Ако даден ментор прецени, че има необходимия опит за да вземе отношение по даден въпрос, той може да отговори и да предложи своя съвет. Втората функционалност на приложението дава възможността на даден бизнес да създава поверителни лични общности в платформата на Building Brave за да се подкрепи кариерното развитие на жените в тяхната организация.

“Искаме да превърнем в един навик за хората. Те могат да се обръщат към нас винаги, когато са изправени пред различни предизвикателства. Искаме хората да проверяват ежедневно интересните и ценни теми, които не биха искали да пропуснат.”

Mary Burke

Building Brave Founder & CEO

Резултат

Високи нива на ангажираност водят до положителна обратна връзка

От въвеждането на приложението сред потребителите през януари 2019 година, Building Brave се отчете със значителен ръст спрямо средните нива на потребителско ангажиране. Оставяйки статистиката настрани, дори обратната връзка, която Building Brave получава от потребителите ежедневно е изключително положителна. На преден план за организацията сега е разрастването и акцентирането върху достигането до по-голям брой бизнеси и женски организации, които да се включат в общностите, част от приложението.