Нашият екип, от двете страни на океана, позволи на Edmentum да действат гъвкаво и да напаснат бройката на хората си спрямо обема на задачите, които имат.
Предоставени услуги
Уеб разработка
Възможности

Иноватор в онлайн обучениетo

Edmentum e световен лидер в сферата на образованието и иноватор в онлайн обученията. Над 8,000 области в 75 страни използват специалната учебна програма на Edmentum и оценяването, базирано на проучвания, за да постигнат различни образователни цели. Част от тях включват както индивидуални обучения, консултации и голям брой курсове, така и подготовка за училищни изпити и възстановяване на учебни кредити.

Пакетът от услуги на Edmentum се базира на устойчива backend софтуерна структура и на голям брой ресурси в разработването. До момента Еdmentum изпитваше затруднения в набирането на допълнителни екипи от разработчици – често препятствие в търсенето на квалифицирани технически специалисти. По тази причина те разчитаха на партньори, както и на дистанционни екипи, които да допълнят тези в компанията.

“Екипът на МенторМейт демонстрира невероятно желание да се запознае с нашата организация и да вникне в културата и корпоративната ни идентичност. Те продължават да работят плътно до нас и да ни предлагат креативни решения на конкретни предизвикателства.”

Jeff Kienholz

VP of Development Services

Решение

В търсене на точния екип

Еdmentum се насочиха към нов партньор след незадоволителните резултати в работата си с предишни дистанционни екипи. Те се обърнаха към МенторМейт в търсене на гъвкавост, която да отговори на техните бизнес нужди. Компанията се нуждаеше от висококвалифицирани разработчици, които по лесен начин да се включат към настоящите им спринтове и екипната им структура. Благодарение на нашите високи технически познания, отличен английски език и застъпващите се работни часове между офисите в България и САЩ успяхме да отговорим на техните изисквания.

“Едно от нещата, които най-много ценя в хората от нашия МенторМейт екип, е тяхното умение да изпълняват част от работата си самостоятелно с минимален надзор. Те наистина разбират своите роля и допринасят със своите знания и опит.”

Jeff Kienholz

VP of Development Services

Процес

Предоставяме мащабируемост спрямо изискванията

Във всеки един момент няколко екипа от служители на Edmentum и МенторМейт работят върху натрупаните задачи. Всеки един от тях се фокусира върху конкретен проект на Edmentum и се стреми да подобри техния продукт. С нарастването на броя на задачите Edmentum запълва всеки екип съобразно нуждите си без необходимостта да допълва служителите. А когато мениджърският екип на Edmentum ни уведоми, че се нуждаят от конкретни умения за дадена инициатива, можем да намерим подходящите МенторМейт хора, които да отговорят на тези условия.