Нашият екип, от двете страни на океана, позволи на Edmentum да действат гъвкаво и да напаснат бройката на хората си спрямо обема на задачите, които имат.
Edmentum webpage
Възможности

Иноватор в онлайн обучениетo

Edmentum e световен лидер в сферата на образованието и иноватор в онлайн обученията. Над 8,000 области в 75 страни използват специалната учебна програма на Edmentum и оценяването, базирано на проучвания, за да постигнат различни образователни цели. Част от тях включват както индивидуални обучения, консултации и голям брой курсове, така и подготовка за училищни изпити и възстановяване на учебни кредити. Пакетът от услуги на Edmentum се базира на устойчива backend софтуерна структура и на голям брой ресурси в разработването. До момента Еdmentum изпитваше затруднения в набирането на допълнителни екипи от разработчици – често препятствие в търсенето на квалифицирани технически специалисти. По тази причина те разчитаха на партньори, както и на дистанционни екипи, които да допълнят тези в компанията.

Иноватор в онлайн обученията
Edmentum
“Екипът на МенторМейт демонстрира невероятно желание да се запознае с нашата организация и да вникне в културата и корпоративната ни идентичност. Те продължават да работят плътно до нас и да ни предлагат креативни решения на конкретни предизвикателства.”

Jeff Kienholz, VP of Development Services

В търсене на точния екип
Решение

В търсене на точния екип

Еdmentum се насочиха към нов партньор след незадоволителните резултати в работата си с предишни дистанционни екипи. Те се обърнаха към МенторМейт в търсене на гъвкавост, която да отговори на техните бизнес нужди. Компанията се нуждаеше от висококвалифицирани разработчици, които по лесен начин да се включат към настоящите им спринтове и екипната им структура. Благодарение на нашите високи технически познания, отличен английски език и застъпващите се работни часове между офисите в България и САЩ успяхме да отговорим на техните изисквания.

Edmentum
“Едно от нещата, които най-много ценя в хората от нашия МенторМейт екип, е тяхното умение да изпълняват част от работата си самостоятелно с минимален надзор. Те наистина разбират своите роля и допринасят със своите знания и опит.”

Jeff Kienholz, VP of Development Services

Процес

Предоставяме мащабируемост спрямо изискванията

Във всеки един момент няколко екипа от служители на Edmentum и МенторМейт работят върху натрупаните задачи. Всеки един от тях се фокусира върху конкретен проект на Edmentum и се стреми да подобри техния продукт. С нарастването на броя на задачите Edmentum запълва всеки екип съобразно нуждите си без необходимостта да допълва служителите. А когато мениджърският екип на Edmentum ни уведоми, че се нуждаят от конкретни умения за дадена инициатива, можем да намерим подходящите МенторМейт хора, които да отговорят на тези условия.

Edmentum
Подобни проекти