Junior Achievement

Разработихме и направихме дизайна на изцяло нова версия на JA Finance Park — симулация, която въвежда ученици в света на финансите.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб разработка
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
Възможност

Подготвяме учениците за реални ситуации

Обучителните програми на Junior Achievement предоставят на милиони ученици възможността да натрупат знания в предприемачеството и да развият финансова грамотност и умения за работа. JA Finance Park ги запознава с теми, свързани със заетост и доходи, харчене и спестяване, кредити и дългове, вземане на финансови решения, инвестиране и управление на риска.

След един месец обучение с учител учениците могат да посетят JA Finance Park на място или виртуално. Реалистичната симулация им позволява заедно да приложат теоретичните си познания на практика в рамките на класните си занимания. Първоначално разработена през 2003 г., JA Finance Park се нуждаеше от сериозно подобрение на дизайна и използваните технологии.

“МенторМейт ни предложиха решение, което съдържаше всичко, което търсим в един партньор, като силна .NET експертиза и установени Agile процеси.”

Jeannine Reilly

VP of Education Delivery & Technology Solutions

Решение

Нов начин да бъдеш финансово грамотен

Junior Achievement даде задача на МенторМейт да обнови дизайна и да разработи една изцяло нова версия на виртуалната им симулация JA Finance Park. Резултатът – мощна back-end система с чист, модерен дизайн и обновен front-end. Освен подобряването на външния вид и актуализирането на технологиите в приложението, добавихме и нови функционалности.

Една от по-големите от тях – възможността да разпределят бюджети и да взимат индивидуални финансови решения през четири различни фази от живота си. Старата версия на симулацията взимаше предвид само бюджет за периода от един месец. Новата помага на учениците да разбират значението както краткосрочни, така и дългосрочни финансови решения и по този начин да са подготвени за ситуации в реалния живот.

“JA Finance Park бива използван от ученици от различни класове, затова и търсим начин програмата да е нагодена към възрастта на всеки ученик. Работата ни с МенторМейт ни позволи гъвкавост и персонализация-наистина това, от което се нуждаехме, за да бъде симулацията ангажираща за учениците.”

Crystal Law

Director of Financial Literacy Experiences

Процес

Опростено управление на данните

Освен че обновихме визията, усещането и функционалностите на JA Finance Park, обърнахме внимание и на CMS системата зад симулацията. След като подобрихме процеса за промяна на данните в темплейтите, добавихме административно табло за доброволци, учители и служители, с което да проследяват прогреса на учениците – нещо, което липсваше в предишни версии на програмата, но помага при събирането на статистика и правенето на анализи.

“Събрахме много положителна обратна връзка от ученици, доброволци, учители и служители по време на алфа тестването. Беше страхотно да чуем, че вървим в правилната посока с новата версия.”

Crystal Law

Director of Financial Literacy Experiences

Какво следва?

Бета тестване и пълна имплементация

През ноември и декември 2019 г. JA Finance Park тестваха симулацията с избрана група студенти и служители. След като получиха задоволителни резултати, продължиха с бета тестване през март 2020 г. От там насетне следва да покажат системата на другите организации от мрежата на JA на годишната си конференция през юли, а училищата да започнат имплементацията на програмата през август 2020 г.