Изпращане и получаване на съобщения и медицински данни, съгласно правилата за съхранение и обмен на медицински данни в САЩ.
Предоставени услуги
Дизайн
Уеб разработка
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
ВЪЗМОЖНОСТ

Достигнете до екипа си навсякъде

Opera DDS (съкратено от Doctor of Dental Surgery) дава на стоматолозите достъп до комуникационна платформа, която може да бъде достъпена от смартфон или компютър. Поради спецификата на законодателството в САЩ, съобщенията трябва да са подсигурени с парола и данните на пациентите да са защитени. Нужна беше прецизна платформа, която да показва на изпращащия потвърждение, когато съобщението му е отворено.

"Ако искате да разработвате за уеб и мобилни устройва, няма как да не го направите с МенторМейт!"

Dr. Bryan Laskin

Основател на OperaDDS

РЕШЕНИЕТО

Да забравим за пропуснатите съобщения

Opera DDS позволява на потребителите да изпращат съобщения, отговарящи на изискванията на закона за защита на медицински данни в САЩ (HIPAA) до своите колеги. Платформата включва няколко модула:

 

SEND – Сигурен имейл – отговарящ на изискванията на закона за защита на медицински данни (HIPAA) с неограничени възможности за прикачвания на файлове и възможност за изпращане до всякакви адреси.

 

PAGER – Мигновени вътрешнофирмени съобщения – получаване и изпращане на необходимата информация между колеги на Android, iOS или десктоп устройства.

 

CHORUS – Комуникация между лаборатория, лекар и пациент – цялата информация за пациентите е налична и лесно достъпна.

 

Платформата дава възможност за платени и безплатни профили и е интегрирана с Dentrix. Технологиите, които сме използвали при разработването, са: ASP.NET MVC 5, DotNetOpenAuth OAuth 2.0, Entity Framework 6, ASP.NET SignalR, RabbitMQ, Elasticsearch, PushSharp, Authorize.Net SDK, jQuery, KnockuotJs, Bootstrap 3, Xamarin и iWatch.