Изпращане и получаване на съобщения и медицински данни, съгласно правилата за съхранение и обмен на медицински данни в САЩ.
Възможност

Opera DDS (съкратено от Doctor of Dental Surgery) дава на стоматолозите достъп до комуникационна платформа, която може да бъде достъпена от смартфон или компютър. Поради спецификата на законодателството в САЩ, съобщенията трябва да са подсигурени с парола и данните на пациентите да са защитени. Нужна беше прецизна платформа, която да показва на изпращащия потвърждение, когато съобщението му е отворено.

РЕШЕНИЕТО

Да забравим за пропуснатите съобщения

Opera DDS позволява на потребителите да изпращат съобщения, отговарящи на изискванията на закона за защита на медицински данни в САЩ (HIPAA) до своите колеги. Платформата включва няколко модула:

  • SEND – Сигурен имейл – отговарящ на изискванията на закона за защита на медицински данни (HIPAA) с неограничени възможности за прикачвания на файлове и възможност за изпращане до всякакви адреси.
  • PAGER – Мигновени вътрешнофирмени съобщения – получаване и изпращане на необходимата информация между колеги на Android, iOS или десктоп устройства.
  • CHORUS – Комуникация между лаборатория, лекар и пациент – цялата информация за пациентите е налична и лесно достъпна.

Платформата дава възможност за платени и безплатни профили и е интегрирана с Dentrix. Технологиите, които сме използвали при разработването, са: ASP.NET MVC 5, DotNetOpenAuth OAuth 2.0, Entity Framework 6, ASP.NET SignalR, RabbitMQ, Elasticsearch, PushSharp, Authorize.Net SDK, jQuery, KnockuotJs, Bootstrap 3, Xamarin и iWatch.

Подобни проекти