PocketWaters

Помогнахме на PocketWaters да създаде приложение, което предоставя полезни ресурси и практични знания на въдичари, и разчертахме бъдещите фази на развитието му.
Предоставени услуги
Дизайн
Разработка на мобилни приложения
ВЪЗМОЖНОСТ

Нов начин да ги хванем на въдицата

За трийсетте си години комбиниран опит в риболова, въдичарите Брад Франклин и Джеф Бродст са прекарали много време в проучване на водни басейни, планиране на пътувания и събиране на информация. Подобна специфична подготовка несъмнено е ключът към успешния риболов. Осъзнавайки този факт разбират, че ако създадат приложение, което документира събраната от тях през годините информация, опит и история и се свържат с други въдичари по света, ще запълнят празнина в пазара.

 

Това, което целяли с PocketWaters е да пуснат на пазара уникално приложение, което да помага на въдичарите да набелязват места за риболов, спрямо локацията им; да добавят информация за реки и потоци; да се свързват с търговци, гидове и инструктори; да документират риболовната си активност и да я споделят с други рибари, за да увеличат шансовете си за успех и удоволствието от риболова.

 

Помогнахме им да поставят основите на тази платформа, пускайки на пазара ключови компоненти, които да осигурят на PocketWaters първоначалната потребителска ангажираност, достъп до съдържанието и функционалностите, които да им помогнат да изградят дългосрочния им план за монетизация.

РЕШЕНИЕ

Подход към успеха

Партньорството между МенторМейт и PocketWaters протече в две фази, обединяващи се в ясна крайна цел – пускането на приложението на пазара. В първата фаза приложението трябваше да събере и предостави данни за речен риболов, разпределени спрямо река или поток. Приложението ползва данни, които идват от множество източници в разнородни формати и варират значително. Създадохме го с API, свързан с GIS, които улесняват стандартизираното представяне на данните и дават на потребителите необходимите инструменти да навигират цялата информация с лекота. Потребителите могат да използват карти, които им помагат да разберат характеристиките на набелязани реки и потоци или да отворят страници с детайлна информация за търсения воден басейн, като метеорологични условия, правни разпоредби и галерия от снимки. Въдичарите могат да добавят свое собствено съдържание и да водят журнал на
преживяванията си, да планират пътувания и да следят важната за тях информация. Не на последно място – могат да се свържат с други рибари.

 

Функционалностите от първата фаза на разработването на приложението ангажират потребителите и потвърждават пазарната му стойност. Втората фаза надгражда резултатите от първата и свързва потребителите със специалисти в индустрията, като търговци, гидове и авиокомпании, предлагащи чартърни услуги. Тази фаза дава възможност на търговските вериги за риболовни принадлежности да предлагат продуктите си в дигитален магазин, да подобрят онлайн присъствието си и да открият нови потенциални клиенти посредством локална и персонализирана мрежа от риболовни ентусиасти.

В общи линии, това, което искаме да направим е да дадем на въдичарите възможността да комуникират лесно помежду си, да се снабдят с необходимата им екипировка, информация и специфични за избрания район знания и да максимизират времето, прекарано в риболов.

Брад Франклин

Co-Founder, PocketWaters

ПРОЦЕС И ПРЕЖИВЯВАНЕ

Успехът на партньорството

Създателите на PocketWaters стартират със силна идея, която да запълни празнина в пазара, но, бивайки малък екип от двама души, те имат нужда от технологичен партньор, който да им помогне с продуктовия дизайн и софтуерната разработка. Нашият екип осъществи идеята на PocketWaters като помогна в дефинирането и приоритизирането на изискванията и нуждите на приложението, и начерта пътя към успешното му изпълнение. Дизайн екипът ни работи заедно с Брад и Джеф, за да придобие ясна и изпълнима идея за необходимите функционалности. Обстойният wireframing по време на разработката позволи визуализацията на всеки клик и стъпка, които потребителят може да предприеме, докато използва приложението. Този подход позволи на екипа да изпипа всеки детайл на потребителското преживяване в реално време.

 

Екипът ни от разработчици откри начин да събере различни източници на данни и формати на едно място и да ги използва за създаването на бързо и функционално приложение, предлагащо безпроблемно потребителско преживяване. Всекидневните стендъп срещи и откритата комуникация гарантираха, че всички замесени в проекта са добре информирани за прогреса на работата. Уменията на екипа (включително личните риболовни умения и познания на част от специалистите в него) улесниха обмена на идеи и помогнаха на Брад и Джеф да реализират мечтата си.

 

МенторМейт е ключов герой в историята на PocketWaters. “Партньорството ни е страхотно.”, казва Брад. “Трябваше ни екип от разработчици, за да успеем. Не става въпрос за аутсорсване на работа, а за ключова част от бизнеса.”

“Само ще кажа, че МенторМейт е част от PocketWaters семейството.”

Джеф Бродст

Co-Founder, PocketWaters

РЕЗУЛТАТ

Трудности и успехи

PocketWaters е едно по-добро приложение, до голяма степен, поради факта, че екипът ни участва в надграждането на оригиналната идея, дизайнът и разработката му. Навигирахме комплексните бази данни и създадохме продукт, който не просто покрива, но и очаква нуждите и въпросите на потребителите.

 

Останахме в рамките на бюджета и помогнахме на PocketWaters да избегне потенциални проблеми и забавяния като приоритизирахме най-ползотворните задания и функционалности. Колаборирахме си с Брад и Джеф, за да предоставим един уникален и елегантен софтуерен продукт, които среща нуждите на потребителите и ясно начертахме картата на бъдещите фази на развитие на приложението.

 

Обратната връзка от PocketWaters мрежата е позитивна. Потребителите харесват дизайна, подредбата на интерфейса, усещането и безпроблемното навигиране. Успехът се хвана на кукичката!

МенторМейт ни предизвика. Помогнаха ни да преусмислим всяка фаза от MVP R&D документацията ни. Всеки един член от екипа донесе със себе си уникални умения. Помогнаха ни да се превърнем в това, което сме днес и съм изключително благодарен.

Джеф Бродст

Co-Founder, PocketWaters