Разработихме висококачествен инструмент, който спомага за събирането на информация за нивата на грамотност на децата в предучилищна възраст.
Предоставени услуги
Дизайн
Разработка на мобилни приложения
Софтуерно тестване
Cloud & DevOps
ВЪЗМОЖНОСТ

Събиране на приложими данни за подобряване на преценката за грамотност

За да бъдат положени успешни образователни основи за децата, от учителите се изисква да измерват и проследяват често и задълбочено нивото на тяхната грамотност в предучилищна възраст. Когато данните, измерващи напредъка, са лесно достъпни и приложими, учителите могат да определят с по-голяма степен на сигурност дали и кога децата имат нужда от допълнителни обяснения в процеса на изграждане на писмените им познания.

 

Много учители са запознати с методиката с писане на ръка за преценка на способностите на децата да свързват букви със звуци, да откриват римуващи се думи или да опишат разлика между две категории. Учените от Университета в Минесота работят за повишаване нивото на грамотността на децата в предучилищна възраст като предлагат съвременни методи за по-добър анализ на техния напредък. Те също така улесняват изследванията върху процесите по оценка и нуждата от образователни интервенции, като по този начин целят постигане на по-добри крайни резултати.

ПОДХОД

Интегриране на обратната връзка при изграждането на потребителския интерфейс (UI)

Екипът на МенторМейт работи в тясно сътрудничество с учените, за да гарантира, че интерфейсът на приложението отговаря на специфичните нужди на крайния потребител. Създаденият UI позволява прецизно оценяване на уменията на децата, като в същото време предоставя ясни инструкции за учителите. Получените резултати дават сигнал на учителите кога е необходимо да работят допълнително с някое от децата и/ или да проверяват по-често напредъка им.

РЕШЕНИЕ

Софтуер, който подпомага за подобряването на детската грамотност

Заедно с учените от U of M IGDILab изградихме решение, съобразено с визията им, онагледена в изследователската инициатива IGDI-APEL (Individual Growth and Development Indicators: Automated Applications for Performance Evaluation of Early Literacy). Създаденото iPad приложение въведе в класните стаи един от първоизточниците за оценки за нивата на ранната детска грамотност и езикови умения.

 

С негова помощ се обърна внимание на тромавия и остарял писмен метод на оценяване. В приложението учителите могат да персонализират тестовете за всяко от децата, благодарение на специално създадения потребителски интерфейс. Приложението също така запазва информацията за учителския избор на тест, както и такава за получените резултатит и цялостното представяне на детето. С времето софтуерът представя нагледно нивата на грамотност и постигнатия напредък според езиковите показатели, определени от изследователите на U of M IGDILab. Тази информация е от полза на учителите, за да могат те да адаптират учебните планове съобразно индивидуалните нужди на децата и с цел да се ускори подобряването на нивото на тези от тях, които изостават.

“Оценявам дълбоките познания на екипа в България. Имаме човек за всичко. Винаги когато нещо изскочи се намира специалист със задълбочена компетентност по тази тема и е много приятно, че можем да работим директно с тези хора и да получим наистина добра преценка, благодарение техните знания.”

Dr. Alisha Wackerle-Hollman

Senior Research Associate, Dept. of Educational Psychology

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Подобряване на оценяването на класната дейност и оптимизиране на усилията за проучвания

Създаденото iPad приложение облекчава учителите от прекомерното натоварване, породено от остарелия процес по администриране на резултатите. Софтуерът използва компютърно адаптиран алгоритъм за тестване, който приспособява тестовите елементи към специфичните нужди на всяко дете. В базата данни се проследява, анализира и запазва цялата информация, благодарение на която учителите лесно могат да проследяват напредъка и да взимат информирани решения дали има необходимост от промяна в процеса на преподаване.

 

Докато, от една страна, децата се възползват от по-обстойна оценка, чиято цел е да подобри уменията им да четат и пишат, от друга страна новият софтуер води до подобрения и в работата на учените. Той не само улеснява съхранението на големи масиви от данни, но в него също така лесно може да бъде добавена подобрена версия с допълнителни показатели за оценяване, която да бъде качена и активна с минимални усилия.

“Открихме наистина много нови възможности как да събираме информация за това, което детето прави и казва, а това ни позволява да извършваме нашите изследвания по начин, невъзможен при използването на хартиения метод за оценяване.”

Dr. Alisha Wackerle-Hollman

Senior Research Associate, Dept. of Educational Psychology

КАКВО СЛЕДВА?

Усъвършенстване на софтуера и подпомагане на научните изследвания

Изследователите от U of M’s IGDILab работиха пряко със софтуерните инженери на МенторМейт при подобряването на кода, който задава как текущите оценки се нанасят и адаптират към специфичните нужди на децата. Направените подобрения в back-end-a позволяват на да се възползват от новите функционалности и разкриват много нови възможности пред учените.

 

Достигнатото ниво на контрол върху използваната информация и това по какъв начин тя се представя на децата, както и събирането и обработването на данните от оценките улеснява значително изследователите в проверката на различни хипотези. Не на последно място, подобренията разкриват пред тях възможности за нови изследвания, които бе непосилно да се направят преди това.