Jamie Bolseth

Software Development Leader & Team Builder

Jamie Bolseth

President, MentorMate
Jamie Bolseth

Преди да се присъедини към екипа на МенторМейт, Джейми е заемал ръководни позиции в софтуерни компании като Connexions Loyalty Travel Solutions, As One Technologies и HighJump Software, където е натрупал опит в почти всички области, свързани с успешното разработване на търговски софтуер. В кариерата му през всички тези години едно нещо остава константно – управлението на екипи за разработване на софтуер в няколко страни по света.

Целта на Джейми е да помага на екипите да достигнат пълния си потенциал с методите на Agile Development-а, като създава среда, която насърчава служителите да дават най-доброто от себе си.

Джейми е завършил бакалавърската си степен в University of North Dakota и е Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) и Certified Scrum Master (CSM).

This site is registered on wpml.org as a development site.