Utmärkta av vår design

Framgångsrik produktutveckling kräver ett balanserat tillvägagångssätt. Vi kombinerar personlig, djupgående teknisk vägledning med verksamhet i global skala.

Genom att dra nytta av agila utvecklingsmetoder, människocentrerade (human-centered) designredskap, och branschledande arbetssätt kring säkerhet och riskhantering, hjälper vi organisationer and möta sina behov säkert och effektivt.

Arbeta hos oss
Med fokus på människors verkliga behov

Människocentrerad design

När vi utformar och skapar en skärm tänker vi alltid i första hand på personen som interagerar med den. Vad är det som de behöver? Och ännu viktigare, vilka beteenden är det som motiverar deras behov? Genom att sätta människan först vid utformandet kan vi bättre möta och förekomma de förväntningar människor har när de interagerar med ditt företag och dina produkter.
 
För att åstadkomma detta genomför vi grundläggande forskning innan vi ens börjar tänka på produktens design. Detta gör att vi verkligen kan förstå människorna som du försöker nå och hur vi på ett framgångsrikt sätt kan få dem engagerade med dina produkter och tjänster. Sedan låter vi resultaten vägleda oss under utformningen så att vi löser människors problem och uppfyller deras behov på enklast möjliga sätt.

Agile på global nivå

Programutveckling med agile-metodik

Programutveckling med agile-metodik låter team leverera snabbt, samarbeta ofta och hela tiden förbättra sin produkt. Vår agile-metodik har några särskiljande drag som maximerar dessa förmåner i kombination med en global utvecklingsmodell.
 
Vårt globala team talar 100 % flytande engelska och har anpassat sina arbetstider så att de överlappar med våra amerikanska kunders arbetstider. Detta gör det smidigt att kommunicera och ger oss fyra timmars tid för samarbete med account managers, lösningsarkitekter, projektledare och designers. Vi har dagliga möten över Google Hangouts för att hålla alla uppdaterade, även om de inte befinner sig på samma kontor, i samma stad eller ens i samma land.

Säker leverans som samtidigt är effektiv

Säker leverans

Effektiva säkerhets- och sekretessprotokoll är avgörande i varje steg av utvecklingsprocessen – från enkla, fristående program till komplex molninfrastruktur. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan data- och informationsskydd och att ge användarna en sömlös process med så lite krångel som möjligt. Tack vare vår SOC 2 typ II-certifiering kan vi utnyttja våra avancerade interna säkerhetskontroller för att stödja kundernas behov när det gäller känsliga data.
 
Med hjälp av verktyg som rollbaserad åtkomstkontroll med enkel inloggning säkerställer vi att människor får tillgång till vad de behöver på ett effektivt sätt. Åtkomst till källkod kontrolleras på ett väldigt liknande sätt. Dessutom kan våra supportteam övervaka dina system efter lanseringen för att upptäcka eventuella misstänkta mönster. Om vi upptäcker någon ovanlig aktivitet erbjuder vi fortsatt vägledning för att minimera potentiella skador.

Undanröja hinder innan de dyker upp

Riskhantering

Din produkts framgång är helt beroende av att potentiella risker identifieras före projektets början och under dess gång. Risker kan komma från många håll – från budget och kostnader, schemaläggning, teknik och den mänskliga faktorn för att bara nämna några. Vårt riskhanteringsteam har erfarenhet av att identifiera och hantera alla slags risker och kan säkerställa kontinuitet även om ett oväntat problem dyker upp under projektets gång.
 
Oavsett om vi stöter på ett problem för första eller hundrade gången kommer vårt team att föreslå, validera och genomföra de lösningar som passar bäst för projektet i fråga. Dessutom håller vi ett vakande öga på vår kapacitetsplanering. Med så många projekt i gång samtidigt är det avgörande att vi har rätt personal med de rätta kunskaperna för att tillgodose våra kunders behov såväl nu som i framtiden.

Kontakta оss

Work with MentorMate

Kontakta оss