НАШИЯТ ПОДХОД

Различни от останалите

ПЪЛЕН СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ

Ние предлагаме персонализирани технологични услуги, съчетани с глобалния ни мащаб на действие.

Използвайки Agile методологии, дизайн, ориентиран към човека, и най-добрите практики за подобряване на сигурността и управление на риска, ние помагаме на организациите да постигнат своите бизнес цели.

Свържете се с нас
ФОКУС ВЪРХУ РЕАЛНИТЕ НУЖДИ

Дизайн, ориентиран към човека

При всеки елемент, за който правим дизайн и който разработваме, за нас приоритет е преди всичко човекът, който взаимодейства с този елемент. Какви са нуждите му? Още повече, какво е поведението, което стои зад тези нужди? Използвайки human-centered design подхода, можем по-ефективно да отговорим на очакванията на потребителите, които взаимодействат с вашия бизнес и вашите продукти.
 
За да постигнем това, правим фундаментални изследвания (foundational research), преди дори да започнем работа по дизайна на продукта. Така разбираме истинските нужди на хората, до които искате да достигнете, и как успешно да ги ангажирате с вашия продукт или услуга. След това използваме резултатите от изследванията, за да планираме дизайна така, че да разреши бизнес проблема и да удовлетвори потребителските нужди по най-елегантния възможен начин.

ГЛОБАЛЕН ПОДХОД КЪМ AGILE

Agile софтуерна разработка

Agile методологията позволява на софтуерните екипи бързи релийзи, активна комуникация между членовете на екипа и непрекъснато подобрение на продукта. Ние прилагаме леко модифициран Agile подход, който подсилва тези предимства, като в същото време използваме глобален модел на разработка.
 
Нашите глобални инженерни екипи владеят високо ниво на английски език. Работните часове са организирани така, че да се припокриват частично както с клиентите ни в САЩ, така и с колегите ни отвъд океана – Designers, Account Managers, Solutions Architects, Project Managers. Правим ежедневни stand-up срещи, които сплотяват екипа и координират работата, независимо дали работим от един офис, град, или дори държава.

СЪЧЕТАВАНЕ НА СИГУРНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Подобряване на сигурността

Ефективните протоколи за сигурност и неприкосновеност са от критична важност за всеки етап от процеса на софтуерна разработка – от самостоятелни приложения до комплексна cloud инфраструктура. Протоколите трябва едновременно да защитават данните и информацията и да предложат възможно най-гладко и безпроблемно потребителско преживяване. Притежавайки сертификат SOC 2 Type II certification, ние се основаваме на нашите високи вътрешни стандарти за контрол на сигурността, за да подпомогнем нашите клиенти и специфичните им нужди за конфиденциалност.
 
Прилагаме инструменти като role-based access control (RBAC) със single sign-on (SSO) и така гарантираме, че всеки разполага с необходимия достъп. По сходен начин контролираме и достъпа до изходния код. Нашите екипи по поддръжка могат също така да наблюдават системите ви дори и след пускането им в експлоатация, следейки за подозрителни активности. Ако засечем нещо необичайно, предлагаме насоки какви да бъдат последващите стъпки, за да се избегнат евентуални щети.

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕДИ ПОЯВАТА ИМ

Управление на риска

Да се идентифицират потенциалните рискове в началото и в хода на софтуерния проект, е решаваща стъпка за успеха на вашия продукт. Рискове могат да се появят от всички страни – бюджет и разходи, използвани технологии, човешки фактор и т.н. Нашият екип има опит в идентифицирането и отстраняването на всевъзможни потенциални проблеми, както и в осигуряването на непрекъснатост на операциите в случай на неочаквани усложнения по време на проекта.
 
Независимо дали се сблъскваме с определено предизвикателство за пръв, или пореден път, екипът ни предлага, валидира и имплементира най-подходяшите за проекта решения. Освен това много внимателно планираме разпределението вътре в екипа, защото с толкова много активни проекти по едно и също време за нас е от изключително значение да знаем, че хората с точния набор от умения са на разположение в точния момент.

Свържи се с нас

Work with MentorMate

Свържи се с нас